Против Отпадането на ПСИХОЛОГИЯТА като Учебен предмет и за Тренинги за социално-емоц. умения в уч-ще


Nepřihlášený uživatel

#1

2016-02-10 10:10

За да осуетя една пълна идиотщина в образованието.

Nepřihlášený uživatel

#2

2016-02-10 10:13

Смятам, че всеки ученик трябва адекватно да реагира на задачите на възрастта с конкретни умения. А тези умения се придобиват именно в часа по психология и по време на тренинги за придобиване на социално-емоционални умения.Също така тези модули обединяват класовете и изграждат екипна култура.

Nepřihlášený uživatel

#3

2016-02-10 10:36

Защото смятам, че младите хора в нашата страна трябва да имат необходимите познания и култура на поведение, в които основно българското училище трябва да ги въведе.

Nepřihlášený uživatel

#4

2016-02-10 11:11

Здравейте,
Подкрепям с подписа си тази Петиция ! Но е много нелогично да заплащаме рекламното време с пари и то в евро ! Заплатите на учителите в евро ли се заплащат ?

Nepřihlášený uživatel

#5

2016-02-10 11:21

Защото смятам психологията,като предмет в училище за нещо не само необходимо , а задължително за изучаване.

Nepřihlášený uživatel

#6

2016-02-10 11:43

Смятам, че изхвърлянето на психологията от Образователната програма е израз на връщане към тоталитарното време, ...
Подкрепям и колегата Атанасов за липсата на факултет по психология като самостоятелна образователна институция.
Искам да обърна още внимание и на факта, че здравната каса не е приела психологическото обслужване в болницата, което компрометира нашето присъствие там. ще направим ли нещо и по този въпрос?!!

Nepřihlášený uživatel

#7

2016-02-10 14:56

Работя като практикуващ психолог в училище от далечната 1991 година, когато в цялата страна сигурно не наброявахме повече от 25 колеги. Понастоящем работя като психолог в детска градина и имам кабинет за частна практика. Чудя се как за тези години можахме да извървим толкова дълъг и нелек път в утвърждаването на тази наука и дисциплина и реабилитирането й от "буржоазна" в крайно необходима за ежедневието и човешката ни природа. Днес, след толкова труд на огромен брой колеги е срамно и непонятно как може да се връщаме стотици години назад. Явно забравяме, че България се е гордеела със своите специалисти в тази област още през далечните 1911, 12 ,1 3 година и има значителни завоевания в тази предметна област.

Nepřihlášený uživatel

#8

2016-02-11 06:00

Тази подготовка е изключително важна за развитие и оформяне личността на ученика.
Ситуацията в българските училища също изисква и налага изучаване на предмета психология в средното училище.
Връх на глупостта е да се предприема такава промяна.
Дано подписката има успех!

Nepřihlášený uživatel

#9

2016-02-11 07:15

Защото ми омръзна некомпетентни хора да се разпореждат какво и как трябва да става в българското образование.

Nepřihlášený uživatel

#10

2016-02-11 08:28

Психологията е един от най-интересните предмети в училище.

Nepřihlášený uživatel

#11

2016-02-11 14:25

Не е редно да опада този предмет от учебните програми.

Nepřihlášený uživatel

#12

2016-02-12 16:26

Подкрепям тази петиция за да се предотврати поредното безумие в образованието на българските ученици!

Nepřihlášený uživatel

#13

2016-02-15 12:17

Аз съм дипломиран психолог и учител по психология и не съм съгласен с ликвидирането на Психологията.Тя е най-интересния предмет,който преподавам в училището ни-според мен и учениците ни.Искам да се увеличат часовете поне по предмета

Nepřihlášený uživatel

#14

2016-02-15 16:56

''Чудя се как за тези години можахме да извървим толкова дълъг и нелек път в утвърждаването на тази наука и дисциплина и реабилитирането й от "буржоазна" в крайно необходима за ежедневието и човешката ни природа. Днес, след толкова труд на огромен брой колеги е срамно и непонятно как може да се връщаме стотици години назад. Явно забравяме, че България се е гордеела със своите спе''

Абсолютно верно. Аз съм учил през 60-70 год на миналия век. Учехме психология и философия в 9 и 10 клас. Беше интересно и не ни натоварваше, защото учехме за себе си- бележките от двата предмета не влизаха в крайната диплома и успех, което е много добре. Психологията не е буржоазна наука и никога не е била. Тя е част от нашето съществуване..Както се грижим за физиката си или тялото си така трябва да се грижим за психиката си, емоциите си и изобщо духовността си и душата си. Отделно, че учителите и хората работещи с други хора, лекари, артисти, продавачи и пр. трябва да са добри психолози и да са изучавали Психология. Отделно, че има няколко вида психологии - детска, училищна, за възрастни, за болни и пр..Така че психологията е доста диференцирана и сложна наука, както и ние хората сме сложни и разни характери


Nepřihlášený uživatel

#15

2016-02-16 09:38

Психологията ни учи как да разбираме и намираме по-лесно пътя към себе си и другите. Прави ни по-смирени, диалогични, обичащи себе си и зачитщи другите, по-полезни и съпричастни към обкръжаващият ни свят. Не на последно място - повишава културата на личността, подтиквайки я чрез разбиране към към действие.

Nepřihlášený uživatel

#16

2016-02-16 09:38

Подписах,защото ме е грижа за качеството на образованието,доброто здраве и вътрешния мир ,реализацията,успехите и доброто на нашите българските деца!Защото ние и единствено ние с бездействието си и бездушието си спомагаме за самоунищожението си!Отдавна е настъпило време да се събудим,да се изправим,осъзнаем,да се поучим от грешките и да вземем решение за доброто поне на идните поколения,Ние,всички,заедно!Днес,сега!Доброто образование и доброто физическо и психическо здраве,трябва да са приоритет винаги!Против съм за премахването или дори намаляването на часовете по психология в училище!Напротив.Те са много важен фактор в изграждането на личността.И са безкрайно важни за подрастващото поколение.Особено в днешно време.


Nepřihlášený uživatel

#17

2016-02-16 10:05

Най - важните уроци са за себепознаването и отношенията между хората - те са в основата на социалната зрялост, а тя е в основата на всеки успех.

Nepřihlášený uživatel

#18

2016-02-16 10:47

Искрено се надявам да доживея приемането на Закон за психичното здраве!

Nepřihlášený uživatel

#19

2016-02-16 11:29

Подписах петицията защото осъзнавам значението на психологическите знания и умения като цяло за всеки един човек. Освен това и като родител се чуствам морално задължена да подкрепя тази кауза - любимият предмет на сина ми в гимназията е точно Психология и се е насочил да кандидатства за тази специалност в университетите. Не отнемайте правото на децата ни да придобият ценни компетентности, дори обратното - трябва да се инвестира повече в тази учебна дисциплина, в такова време живеем! Бих искала още в гимназията да се преподава що е това емоционална интелигентност - като пример само.


Nepřihlášený uživatel

#20

2016-02-16 11:43

Защото смятам, че поредните промени в образователната ни система са недообмислени, недообсъдени и нездравословно празни от към духовност, морал, ценност и общочовешки хилядолетно-културни унаследени универсални правила за духоно и позитивно психо-социално развитие на личността !!!

Nepřihlášený uživatel

#21

2016-02-16 12:21

Това наистина е скандално....обществото не се нуждае от душевни инвалиди !!!!

Nepřihlášený uživatel

#22

2016-02-16 12:49

Добре ,че сте направели !
Господата внимавай те какво правите с бъдещето .

Още повече проблеми с емоците ,агресията ,мисленето.

Психологията е онзи път ,който ще   открият себе си


Nepřihlášený uživatel

#23

2016-02-16 13:14

Защото това напълно неадекватно и идиотско решение ще доведе единствено до още по-голямо невежество и деградация.

Nepřihlášený uživatel

#24

2016-02-16 13:25

Задължително психологията трябва да присъства в учебния план

Nepřihlášený uživatel

#25

2016-02-16 13:31

Основната цел на съвременното образование би следвало да е личностното изграждане на младия човек. С решението си за отпадане на предмета "Психология" и сливането и с "Философията", МОН показва, че цели да изгражда "дървени философи", а не зрели, автономни и активни личности.
За да се подпомогне личностното развитие на подрастващите, те се нуждаят не само от предмет "Психология", но и от много други образователни активности, които се включват в изграждането на психологична грамотност, на социална и емоционална компетност.