Fatální ubití romského mladíka personálem a neadekvátní zásah Policie ČR

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, se připojujeme svým podpisem k nesouhlasu a k žalobě orgánu Policie ČR, konkrétně výboru v Žatci, protože vykonala neadekvátní zásah dne 18.10.2016 v Pizzerii v Žatci, kde mladý rom jménem Miroslav Demeter po napadení pracovníkem restaurace, hosty a následném zásahu městských strážníků Policie ČR, dle svědka přihlížejícímu v době, po ubití zemřel

Po incidentu byly poskytnuty kamerové záznamy, bohužel nedostatečné prokazující vinu. Tedy se nevyjasnil motiv usmrcení napadeného. Dále pak rodičům napadeného nebylo umožněno vidět tělo napadeného s odpovědí policejního nadřízeného, cituji: "až po pitvě". Vzniká otázka, proč? Prvotní pitva bohužel neprokázala cizí zavinění, s čímž nesouhlasíme. Před zásahem Policie ČR byl Miroslav Demeter napaden i hosty restaurace, ba dokonce jedním z personálu, který podle svědka ovládal bojová umění, která údajně fatálně použil na napadeného. Další hosté a šéf podniku tvrdili, že Miroslav Demeter napadal hosty a jednal neeticky. Ikdyby tomu tak bylo, tak dle našeho názoru, narušitel měl být vynesen z podniku, popřípadě zadržen na policejní vazbě. Nic takové nebylo vykonáno, a proto si myslíme, že na Miroslavu Demeterovi byl vykonán trestný čin vraždy.  

Tímto podpisem žádáme pana Ministra vnitra, pana Chovance, o audienci k danému tématu napadeného Miroslava Demetera. Dále pak žádáme Parlament ČR, Vládu ČR a jiné ústavní činitele ČR, aby tento neadekvátní zásah a čin byl znalecky prošetřen. 

 


Miroslav Ferko    Kontaktujte autora petice