Česká republika potřebuje aktivní obranu proti lži

03752560.pngVážený pane prezidente,
vážený pane premiére, 
vážení členové vlády,
vážení členové Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

 

jako občané stále naléhavěji vnímáme nutnost posílit informační bezpečnost státu. Týká se to jak schopnosti státu čelit nepřátelské propagandě a informačním útokům, tak schopnosti obyvatel poznat manipulativní a lživou komunikaci. To vyžaduje cílené změny v mediální výchově.

Změny ve vzdělávacím systému sice nebudou nikdy okamžité, ale mají významný a dlouhodobý podíl na kvalitě rozhodování jednotlivců v demokratické společnosti. Slouží tedy i jako ochrana před populismem a vlivem extremistických stran a hnutí, často sponzorovaných cizími nepřátelskými mocnostmi.

Oslovujeme Vás z důvodu nedávného zrušení pozice vládního zmocněnce pro média a problematiku dezinformací v období zvyšující se agrese dezinformační scény. Z veřejných zdrojů se zdá, že vláda hodlá celou agendu rozmělnit mezi více institucí a opustit řadu expertních doporučení ke strategické komunikaci státu. To považujeme za velice nešťastné.

Například 15. února publikoval OCCRP v koordinaci se špičkovými světovými médii (Haaretz, Der Spiegel, Der Standard, Le Monde, The Guardian) investigativní článek o skupině vedené bývalým členem speciálních izraelských jednotek, která se nechala najímat na špinavou dezinformační a diskreditační práci v desítkách předvolebních kampaní po celém světě.

Svoboda projevu je zakotvena v ústavě. Profesionálně, ba polovojensky vedené vlivové operace cizích států však nemají se svobodou projevu nic společného. Naopak ohrožují základní ústavní principy a lidské právo svobodně si vytvořit názor. Náš koncept svobody projevu je založen na představě z éry tisku ve 20. století, dnes však žijeme v éře sociálních sítí a nastupující umělé inteligence.

Sociální sítě záměrně zesilují dosah sdělení vyvolávajících co nejsilnější emoce, umožňují replikovat podvodné zprávy přes falešné účty, napomáhají průmyslové výrobě individualizované propagandy, maximalizují svůj zisk a zároveň minimalizují svoji odpovědnost za algoritmy, které řídí světové informační toky. Jak budeme diskutovat s Twitterem či TikTokem při příští krizi? Vývoj je rychlý a my vycházíme z mylných představ a zastaralých zkušeností. Představme si, jak umělá inteligence, vytrénovaná a provozovaná Kremlem, beztrestně debatuje s miliony uživatelů o geopolitice.

Zažili jsme volební kampaně ovlivněné Cambridge Analytica. Zažili jsme rozbití sdíleného společenského vědomí během covidové krize, špinavou kampaň posledních parlamentních i prezidentských voleb. Zažili jsme na vlastní kůži fenomén řetězových e-mailů, virální šíření manipulativně sestříhaného videa, v němž kandidát na prezidenta navrhuje vyhlásit Rusku válku. Policie tento donebevolající případ odložila. Jak se s tím vypořádá občan, jak bude sám zápolit s algoritmy? Jak vyvracet obsah řetězových e-mailů?

  • Stát je povinen zajistit férové volby. 
  • Stát je povinen chránit společnost proti vměšování nepřátelských mocností. 
  • Stát je povinen chránit ohrožené skupiny občanů, na něž informační útoky cílí.

Proto vláda nutně potřebuje kompetentní tým, který bude schopen nejen reagovat, ale hlavně předvídat a tedy předcházet potenciálním ohrožením či útokům.

Vyzýváme Vás proto, abyste záměr strategické komunikace státu neopouštěli! Vyzýváme Vás, abyste:

  • vytvořili zastřešující instituci, našli odborníky a vybavili je dostatkem prostředků a pravomocí včetně možnosti kooperace se zpravodajskými službami, 
  • veřejnosti vysvětlovali podstatu svobody projevu, vysvětlovali rozdíl mezi "cenzurou" a obranou před  hybridními operacemi vojenského charakteru či průmyslovou výrobou lží, 
  • posílili mediální výchovu ve školách všech stupňů; kvalitní metodiky tu jsou (např. Člověk v tísni, JSNS),
  • vytvořili právní rámec a metodiku „rychlé reakce“ a s tím i novou definici informačního ohrožení (např. zpravodajským službám musí odposlechy schvalovat soud), 
  • v neposlední řadě byli aktivními spolutvůrci mezinárodního (evropského) tlaku vůči provozovatelům sociálních sítí, aby odpovídali za obsah, který šíří, a aby nemohli volně obchodovat s daty o chování uživatelů.

Není zapotřebí vynalézat kolo, stačí se inspirovat u veteránů hybridní války: v pobaltských zemích či ve Finsku, které čelí ruským vlivovým operacím dlouhodobě a úspěšně. Férové volby a informační bezpečnost jsou v zájmu všech občanů a každé demokratické vlády.

Díky za veškeré kroky, které v této věci konáte.

 

Podepsáni:

Ondřej Bednář, divadelník

Lucie Javůrková, neziskový sektor

Roman Čiviš, konzultant

Václav Čapek, analytik

Radka Severová, kalkulantka

Veronika Vendlová, mentorka

Kateřina Šírová, speciální pedagog

Michal Majzner, projektový koordinátor

Eva Lee, překladatelka a redaktorka

Jan Valdman, IT manažer

Zuzana Böhmová, redaktorka

Kateřina Dvouletá, divadelnice

 

Adresováno:

Vláda ČR

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Kancelář prezidenta republiky

 

Odkazy:

https://www.occrp.org/en/storykillers/hacks-bots-and-blackmail-how-secret-cyber-mercenaries-disrupt-elections

https://www.youtube.com/watch?v=cEIhBv4t6Lo

https://cesti-elfove.cz/mesicni-report-01_2023/

https://denikn.cz/1092088/vyrostli-protoze-kradli-o-technologickych-gigantech-s-harvardskou-profesorkou-zuboff/

https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter,_Inc._v._Taamneh

 


Ondřej Bednář    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ondřej Bednář bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...