DĚTI DO ŠKOL BEZ TESTU A ROUŠEK

                                             P E T I C E 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Vzkaz rodičů ředitelům škol a jejich zřizovateli, vládě, poslancům a ministrům: NECHTE NAŠE DĚTI SVOBODNĚ ŽÍT A VZDĚLÁVAT SE!

 

 

 

Protestujeme proti cílené likvidaci života našich dětí a našich rodin pod záminkou ochrany našeho zdraví:

testování našich dětí ve školách

testování našich dětí při sportu a volnočasových aktivitách

 

 

Oznamujeme Vám tímto, že protestujeme proti cílené likvidaci života našich dětí pod záminkou ochrany našeho zdraví.

Protestujeme proti devastaci školství a vzdělávání, proti zákazu sociálních kontaktů mezi dětmi, od vzdělávání až po zákazy volnočasových aktivit a sportu a vůbec všech restrikcí, které jsou uplatňovány na naše děti. My rodiče dětí, občané ČR, požadujeme: * Okamžitý NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL, a to zcela bez podmínek. Bez testů, bez vakcín a bez roušek. * Okamžité ZRUŠENÍ ZÁKAZU VOLNOČASOVÝCH SPORTOVNÍCH AMATÉRSKÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE, a to zcela bez podmínek. Bez testů, bez vakcín a bez roušek. Tento stav se tvrdě podepisuje nejen na fyzickém zdraví našich dětí, ale především na jejich psychice, a to my nechceme a nemůžeme tolerovat!!! Nechte naše děti se svobodně vzdělávat a rozvíjet, nechte je volně dýchat a nechte je sportovat. Zjistěte si informace od pediatrů, kolik dětí touto situací trpí a projevují se u nich velké psychické a duševní poruchy. Vydírat nás, rodiče, pro možný volný vstup dětí do škol, zájmových či sportovních aktivit povinným testem, rouškou či vakcínami dětí chápeme zásadně jako zásah do svobody dle Listiny práv a svobod, a v rozporu s Ústavou ČR.

My RODIČE jsme jediní, kdo rozhodují o životě našich dětí.

My jsme ti, kteří mají právo rozhodovat o svém zdraví a zdraví našich dětí.

Protestujeme proti porušování práv našich dětí a našich rodin .

Žádáme v rovině obecné, od Vás, zástupců našeho státu, našeho lidu - zastavit veškeré porušování lidských a občanských práv zastavit nezákonné vynucování testů na občanech ČR, zejména zdravotně závadných a nespolehlivých okamžité zastavení přímého i nepřímého nátlaku na neprověřenou vakcinaci okamžité zrušení nařízení a vynucování nošení roušek Česká republika je naším domovem a není nám proto lhostejný její vývoj a rozvoj.

Proto k úřadům státní správy, které mají hájit práva občanů, podáváme tuto petici. My, níže podepsaní občané, souhlasíme s obsahem této petice:


Olga Borovičková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Olga Borovičková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...