DRDS

Český rozhlase,

 

trápíme se z Tvého netransparentního jednání, pokrytectví, krádeže, lží, nevděku a hlouposti.

 

Z netransparentního jednání proto, že jsi zrušil místa vedoucích DRDS bez předchozí diskuze s dosavadním vedením, rodiči, bývalými absolventy, veřejností – zkrátka s lidmi spojenými se souborem, který tu je již 80 let. Bez řádného výběrového řízení obsazuješ pozici manažera nově vzniklého uměleckého tělesa.

 

Z pokrytectví proto, že zrušení míst vedoucích a sloučení souboru s jiným, tedy jeho faktický zánik v podobě, v jaké doteď úspěšně existoval, zastíráš zkvalitňováním služeb. Rozhlase, která organizace se zkvalitnila zrušením místa vedoucího? Není zrušení pracovního místa pouze záminkou k výpovědi dosavadním vedoucím? Potom obcházíš zákon.

 

Z krádeže a lži proto, že si přivlastňuješ cizí práci a nápady a vydáváš je za vlastní. Když píšeš o budoucnosti dětí a činnostech, kterým se budou věnovat, prakticky jen vyjmenováváš, co už manželé Fleglovi s dětmi dělali. Například zmiňuješ spolupráci s Divadlem v Dlouhé a festivalem Mezi ploty. Možná ti nedochází, že kvůli změnám a novým poměrům, které nastoluješ, můžeš o tato prestižní partnerství snadno přijít. Tváříš se, že začíná něco nového a “kvalitnějšího”. Na čem chceš ale stavět, když to, co zde po mnoho desetiletí skvěle fungovalo, bezohledně ničíš?

 

Z nevděku proto, že za práci odváděnou po čtvrt století vyhazuješ bez jakékoli předchozí diskuze a poděkování vedoucí, kteří souboru věnovali bez nadsázky celý život. DRDS díky nim byl souborem, který vedl kromě rozhlasových dovedností svoje děti také k toleranci, otevřenosti, pravdomluvnosti, přímosti a vděku, tedy všemu, co tobě samotnému nyní schází. DRDS tak nebyl pouze továrnou na malé herce, ale spoluutvářel charakterní osobnosti.

 

A proč si myslíme, že se chováš hloupě?

 

1) Činností současného vedení se chlubíš, když píšeš, co bude rozhlas dělat v budoucnu.

 

2) Rodiče dětí souboru jsou s jeho dosavadními vedoucími spokojení stejně jako samotné děti.

 

3) Peněz tě soubor stojí naprostý zlomek z tvého dvoumiliardového rozpočtu, přinést ti může ale daleko víc.

 

Bohatě by tedy stačilo, kdyby ses k činnosti souboru dokázal hrdě hlásit, kdybys dal vedoucím souboru důstojnější podmínky pro jejich práci. Vlastně by i stačilo, kdybys soubor jako doteď pouze neštědře financoval a nechal existovat, pořád by ti byl ku prospěchu.

 

Místo toho navrhuješ účelové sloučení s pěveckým sborem, jehož činnost byla odjakživa z podstaty diametrálně odlišná, rušíš pozice uměleckých  vedoucích, bez zveřejněného důvodu náhle odvoláváš stávající vedení. Odrazuješ tak rodiče, kteří na činnost souboru štědře přispívají, aby svoje děti v souboru ponechali.

 

Proč?!? Apelujeme na tvoje ředitele, aby tě přivedli k rozumu. Doufáme, že v tom nejedou s tebou.

 

Podepsáni absolventi DRDS, rodiče dětí DRDS a příznivci DRDS, kterým osud prestižního souboru není lhostejný.


zachrante-drds.cz    Kontaktujte autora petice