Otevřená výzva zastupitelům města Rožnova p.R. na podporu dostavby kulturního centra

Vážená rado města, zastupitelé, členové výborů a komisí v Rožnově pod Radhoštěm,

Rožnov již desítky let čeká na kulturní stánek, který by byl důstojný významu města a poskytl prostor pro kulturní vyžití a rozvoj všem věkovým vrstvám obyvatel.  Stavba kulturního centra započatá v dubnu 2022 je jiskřičkou naděje. Cesta k dokončení stavby není jednoduchá, ale věříme, že centrum bude přínosem jak pro nás, tak pro další generace. I když vedení města neustále verbálně ujišťuje, že centrum dostavět chce a má zajištěné financování, za posledního 1,5 roku nevidíme žádný pozitivní posun, pouze vyostření vztahů s Archteamem jako odpovědným projektantem kulturního centra.

Respektujeme to, že vedení města může mít svoji představu o tom jak a s kým by chtělo dospět ke zdárné dostavbě. Nicméně tyto představy nemohou být postaveny na osobních animozitách vůči zpracovateli projektu, a ani na tzv. znaleckých posudcích z VUT FAST, o které se vedení města opírá. Ty totiž nejsou skutečnými znaleckými posudky ve smyslu zákona o znalcích. Jsou pouze odbornými názory zpracovatelů, za které nenesou ve vztahu k městu (jako zadavateli) prakticky žádnou hmotnou ani právní odpovědnost. Navíc jsou jejich závěry v mnoha směrech věcně vadné nebo důsledkem nepochopení dokumentace.

Situace došla tak daleko, že Archteam podal ihned po posledním jednání s vedením města dne 31. 1. 2024 návrh na zahájení smírčího řízení u České komory architektů. Pokud situace směřuje k právnímu sporu města s Archteamem, pak je téměř nemožné zrealizovat stavbu do termínu, do kterého je třeba vyčerpat dotaci ve výši 120 mil. Kč. Město by tak přišlo nejen o tuto částku, ale zejména o možnost mít funkční kulturní centrum. Stavba by zůstala po mnoho let nedokončená.

Kultura hraje klíčovou roli v podobě a významu města. Posiluje také společenské pouto, nabízí prostor pro setkávání a sdílení zájmů a pomáhá uchovat historii a identitu města. Výstavba tak významného kulturního objektu je také o odpovědnosti vedení města a zastupitelů za správu svěřených veřejných prostředků. Vyzýváme vedení města, aby představilo veřejnosti konkrétní kroky, které povedou k vyřešení situace s již rozestavěnou stavbou kulturního centra.

Vidíme přitom pouze dvě možnosti:

1) Buď nejpozději do konce února 2024 město předloží alternativní plán postupu se všemi dopady jak časovými, tak finančními, jakož i argumenty, že je takový plán realistický, a do konce března 2024 zorganizuje místní širokou a otevřenou oponenturu takového alternativního plánu.

2) Nebo město začne konstruktivně spolupracovat s Archteamem a zahájí neprodleně výběrové řízení na zhotovitele stavby s tím, že jedině toto ukáže, zda příp. zhotovitel by měl výhrady k dokumentaci, resp. zda by se zavázal ke zpracování tzv. dílenské dokumentace stavby, a tím potvrdil, že stavbu kulturního centra lze dokončit.

Apelujeme na radu města, zastupitele, ale také na členy výborů a komisí, aby společně přijali jednotný postup napříč politickým spektrem, a tak vyřešili patovou situaci, do které se dostala rozestavěná stavba kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm.

Zároveň vyzýváme vedení města, aby o kulturním centru veřejnost informovalo vyváženě. K příspěvkům a reportážím na toto téma by měly být vždy zmíněny i názory opozičních politiků nebo odborné veřejnosti. Chápeme, že vedení má mocenské právo ovládat městské informační kanály, ale současné jednostranné ovlivňování názoru obyvatel odporuje demokratické diskuzi a objektivnímu informování veřejnosti.


Lenka Vičarová a Jan Měrka, za organizátory Setkání na podporu dostavby KC dne 8. 2. 2024    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lenka Vičarová a Jan Měrka, za organizátory Setkání na podporu dostavby KC dne 8. 2. 2024 bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...