Otevřený dopis PČR ve věci zásahu v Islámské nadaci 25.4.14

Vážení zástupci Policie České republiky,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem ve věci nepřiměřeného zásahu Policie ČR proti české muslimské komunitě ze dne 25. dubna 2014.

Po zvážení všech dostupných informací, které k celému zásahu uvedl mluvčí útvaru odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a samotní zúčastnění svědkové, nevidíme jinou možnost, než celý včerejší zásah Policie ČR zhodnotit jako celé situaci zcela nepřiměřený; nedosahující profesionální kvality, kterou jako občané České Republiky od české policie očekáváme, hluboce urážlivý pro všechny na místě zasažené muslimské věřící a v posledku také zbytečně poškozující obraz českých muslimů před celou společností.

S odvoláním se na lidsky důstojný hodnotový systém České Republiky, který jako jeden ze svých klíčových bodu chrání právo na náboženské vyznání, osobní víru člověka a také právo tuto víru mírumilovně projevovat, chceme dostatečně hlasitě vyjádřit svůj nesouhlas se včerejším postupem policie v pražské mešitě “Islámské nadace v Praze“ na Černém Mostě a v islámském modlitebním centru na Václavském náměstí, který všechny tyto práva vulgárně porušil.

V humánních demokratických systémech má podle našeho názoru policie zasahovat vždy, je-li to na místě a používat k tomu fyzickou sílu vždy, je-li to skutečně potřeba. Nicméně tato nutnost použití donucovacích prostředků a síly má být až tou poslední možností a nesmí být nikdy zneužívána ať už z důvodů chybného vyhodnocení dostupných dat nebo něčích partikulárních ideologických zájmů.

S ohledem na tyto výše uvedené důvody a oficielní vyjádření mluvčího ÚOOZ:

"Detektivové ÚOOZ začali provádění úkonů trestního řízení, které je vedeno pro podezření z trestné činnosti konkrétní osoby spočívající ve vydání a distribuci knihy šířící svým obsahem rasismus, antisemitismus, xenofobii a násilí proti takzvaně méněcenným rasám" si nedokážeme vysvětlit, proč muselo být k zásahu ´kvůli podezření z trestné činnosti konkrétní osoby´ nasazeno několik desítek příslušníků speciálních pořádkových jednotek proti všem přítomným věřícím, kteří se přišli do mešity a modlitebního centra bez jakýchkoli zločinných úmyslů pouze modlit? A proč musel být takovýto masivní zásah proti jedné konkrétní osobě načasován právě na pátek - který má v islámské tradici výsadní postavení – a konkrétně na hodinu, kdy pravidelná páteční modlitba začíná?

Přestože považujeme za zcela samozřejmé, aby policie zasahovala vždy, když je porušováno právo zakotvené v legitimně přijatých zákonech - a to bez ohledu na to, jakého náboženského vyznání je pachatel -, jsme přesvědčeni, že policie svým neobratným jednáním, kdy místo jednotlivce postihla skupinu, vystavila celou muslimskou obec hrubě nespravedlivému mediálnímu obrazu. Považujeme za důležité, aby policie napříště realisticky dopředu zvažovala následky, kterým svými zásahy všechny zasažené vystavuje.

Nejurážlivějším je neomluvitelné jednání některých policistů uvnitř modlitebny plné muslimů na Václavském náměstí, které na svůj mobilní telefon natočil nepozorovaně jeden ze zadržovaných (volně přístupné na www.youtube.com pod názvem ´Policejní zásah v Islámské nadaci, Praha 25. 4. 2014´). Celá nahrávka, na které policisté přikazují na zemi sedícím muslimským věřícím: „hlavy dolů!“ „hlavy a zraky držte dole!“ „nedotýkat se ničeho, na nic nešahat!“ a v jejímž závěru si jeden z policistů velmi špatnou angličtinou dovolí vyhrožovat tím, že pokud na něco přítomní sáhnou nebo se budou hýbat, budou zastřeleni (resp. v přesném znění: „don´t touch anything, stay at your position, or we'll be shoot!“).

Celé natočené video je směsí ponižujícího policejní jednání a naprostého buranství, které bohužel ukazuje Policii ČR v jednom z nehorších možných světel. Páteční jednání policistů z videa odpovídá prostředí, kde policistům samotným hrozí reálné riziko, že lidé proti kterým zasahují jsou ozbrojeni a mohou ohrozit jak životy zasahujících policistů, tak životy okolních zúčastněných. Nedokážeme si ale nijak vysvětlit, proč bylo takto hrubě nakládáno s věřícími v modlitebně, když důvodem celého policejního zásahu nebylo podezření z terorismu, přechovávání zbraní a výbušnin nebo cokoliv podobného, ale distribuce knihy, jakkoliv závadné.

Rádi bychom se na Vás obrátili a položili Vám několik přímých dotazů týkající se těch bodů Vašeho včerejšího zásahu, kterým nerozumíme.

OTÁZKA 1. Proč se domníváte, že bylo nutné, aby na obou pro muslimy nábožensky významných místech v Praze zasahovalo několik skupin speciálních pořádkových jednotek v síle několika desítek mužů, v kuklách a v plné výstroji?

OTÁZKA 2. Proč bylo podle vašeho názoru nezbytně nutné, aby celý zásah proběhl přesně v čase páteční modlitby, kdy jsou všechny mešity a modlitebny naplněny věřícími, kteří se schází k modlitbě?
Dovolte nám, abychom se Vás v souvislosti s touto otázkou dále zeptali, zda-li byste kvůli distribuci podobné knihy s rasistickým obsahem vpadli také v neděli na křesťanskou bohoslužbu do kostela plného modlících se lidí; doprostřed šabatové bohoslužby, když Židé v pátek večer podle své tradice slaví příchod svého posvátného dne; anebo doprostřed nějakého z oficiálních ceremoniálních aktů pořádaných například ve Vladislavském sále?

OTÁZKA 3. Jaké byly konkrétní důvody zadržení přibližně dvou desítek lidí, které posléze policie před televizními kamerami v poutech z místa zásahu odvezla v policejním antonu?
Vzhledem k podezřelosti celého případu by nás zajímalo, měli-li zasahující policisté skutečně legitimní důvody dotyčných zhruba dvacet lidí z místa zásahu spoutané odvést. A zda-li nejde o pokus vyvolat nepravdivé zdání toho, že celý zásah byl dobře naplánovaný, provedený a vzhledem k množství zadržených také i úspěšný.

OTÁZKA 4. Kdo celý páteční zásah oficielně nařídil a nese za něj zodpovědnost? A byla celá záležitost dopředu konzultována s kompetentními profesionály, kteří mají do celé české islámské problematiky odpovídající vhled?

Vážení policejní zástupci,

Velmi důrazně Vás žádáme, aby si toto a podobné jednání naše policie - která jedná i naším jménem - vůči muslimům, kteří se ničím protizákonným neprovinili, dále nedovolovala. Není nám totiž lhostejné, jak se u nás s věřícími muslimy nakládá, a domníváme se, že mají nárok na stejná práva a ohledy policie jako všichni ostatní. Zároveň Vás žádáme, abyste z celého jednání svých podřízených vyvodili odpovídající důsledky.

S uctivým pozdravem