Doživotní vyhnanství antivaxerů do Ruské federace

Svým podpisem požaduji po vládě České republiky doživotní odsunutí antivaxerů do Ruské federace.

O tom kdo je antivaxer, rozhodne speciální komise zřízená předsedou vlády na základě údajů ze zdravotní dokumentace, svědectví spoluobčanů, elektronické stopě na sociálních sítích a elektronické a telefonické komunikaci.

K následnému přesunu do exilu dojde bezodkladně a důsledně. S tímto aktem bude též spojena doživotní ztráta občanství a všech práv daných zákony České republiky.

 

Karol Málková,

občan


Karol Málková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Karol Málková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...