DarkOrbit - Permaban pro "vláčkaře"

CZ

Zdravím, možná to bude marný pokus, ale bude-li nás více, BigPoint uvidí, že hra ještě není mrtvá a pokusí se přizpůsobit hru opět fairplay hráčům.

Jedná se o petici proti hráčům, užívající podpůrné programy (např. hráči klanu MVP na serveru GE2), a to konkrétně "vlak", kdy jeden hráč pomocí programu ovládá několik dalších lodí. Tvoří pak tzv. vlak a hrát proti něčemu takovému je naprosto nemyslitelné. Odrazuje to fariplay hráče od hry jako takové nebo od fair gameplaye a akorát podporuje další užívání zakázaných programů.

Vyzývám tedy všechny, jenž hra "DarkOrbit" stále nějakým způsobem ve fairplay duchu, přitahuje a chtěla by hru bez programů, jako je např. tedy "vlak".

ENG

Hello, it might be a useless attempt, but if there would be more of us, BigPoint could see the game is not dead yet and will try to adapt the game again to fairplay players.

This is a petition against players using support programs (eg MVP clan's players on the GE2 server), namely "train", where one player controls several other ships using the program. They then form a so-called train, and playing against something like that is completely ridiculous. It discourages fariplay players from the game as such or from fair gameplay and just supports further use of banned programs.

Well, after reading the whole article, I invite everyone who is still attracted to the game "DarkOrbit" in the spirit of a fair play and would like a game without programs, such as "train".

Děkuji, dne 5.10.2022

Sincerely, on 5th of October 2022

-A player from Global Europe 2-

-Hráč z Globální evropy 2-


klan [ČVUT] ČeskéVysokéUčeníTechnickéVPraze    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji klan [ČVUT] ČeskéVysokéUčeníTechnickéVPraze svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...