Petice za bezpečí a rozumný rozvoj oblasti Nad Čimickým údolím

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním žádáme, aby Městská část Praha 8 (dále jen „MČ“) činila kroky směřující ke zvýšení bezpečí a rozumnému rozvoji oblasti Nad Čimickým údolím a jeho blízkého okolí, zejména v souvislosti s nevhodnou dopravní a pěší situací v ul. Čimická a nedostatečnou občanskou vybaveností, které mají být dále umocněny plánovanou výstavbou masivního obytného souboru „Nad Čimickým údolím 3“ (dále jen „Čámovka 3“), jež má čítat přes 400 nových bytů, a přinést tak nárůst počtu obyvatel v této oblasti o cca 100 % a v celých Čimicích o cca 15–20 %.

Požadujeme:

  1. kapacitně vyhovující a bezpečné dopravní i pěší napojení oblasti na ul. Čimická a celkové zklidnění dopravní situace v okolí křižovatky (zejména úpravu nebezpečného chodníku a zastávky MHD Libeňská ve směru Kobylisy, realizaci vhodných prvků zklidňování dopravy, úpravu normám nevyhovujících přechodů pro chodce),
  2. realizaci konkrétních veřejně prospěšných návrhů v oblasti (např. realizaci pěšího propojení oblasti s Čimickým údolím a areálem PN Bohnice, revitalizaci okolí Čimického rybníka, revitalizaci prostoru asfaltového hřiště na konci ul. Vánková), a
  3. ověření a vytvoření podmínek pro zlepšení občanské vybavenosti v celých Čimicích, zejména aktivní postup v řešení chátrajícího OC Draháň, jež má v souladu s Plánem rozvoje Městské části Praha 8 umožnit vznik nové občanské vybavenosti a stát se důstojným centrem Čimic.

Zdroje pro požadavky, které vyžadují na straně MČ finanční náklady, navrhujeme čerpat z Fondu rozvoje MČ, případně navrhujeme, aby vzhledem k tomu, že:

  1. investor Čámovky 3 neposkytl v souvislosti s výstavbou již existujících komplexů Čámovka 1 a 2 žádný příspěvek na kompenzaci zátěže, kterou výstavba přinesla,
  2. smlouva o poskytnutí finančního příspěvku, kterou v roce 2020 MČ uzavřela s investorem ohledně Čámovky 3, byla a je podle našeho názoru nevýhodná (finanční příspěvek pouhé 3 mil. Kč oproti hodnotě projektu v řádu miliard Kč a nefinanční příspěvek nadhodnocený), a že
  3. investor si podle svých vlastních slov přeje mít „pověst dobrého souseda a mecenáše“,

MČ zahájila s investorem jednání o spravedlivém navýšení dosavadního příspěvku.

Přílohou této petice je dokument, který obsahuje podrobnější popis našich požadavků a východisek (dostupný zde).


Ondřej Stočes    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ondřej Stočes bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...