CHARTA 23

53AC1157-EF9F-4ABE-AB3E-D96AFC80BCA5.png

,,Voni by si vládcové měli každý ráno opakovat, že člověk je tvor sice přizpůsobivej, ale taky Nepřizpůsobivej, a to ho šlechtí, protože nepřizpůsobovat se nedobrejm věcem, to vždycky znamená pokrok v lidský společnosti. Takovýho Nepřizpůsobivýho nemůžete ani vohnout, toho můžete jedině zlomit, ale zlomenina není přizpůsobení.” Jan Werich, Pavilon polozapomenutých snů

 

Jakákoli hmota je jen energie stlačená do stavu pomalých vibrací. Všichni jsme Jedno vědomí, subjektivně poznávající sebe. Žádná smrt neexistuje. Život je jen sen. A my jsme vlastní představivost.

Ale svět nezměníme představami, musíme být přesvědčeni! Neztrácet naději, protože beznaděj je nepřítel života. Naděje nás žene dopředu. Nutí nás vstát, když nám říkají abychom si sedli, a mluvit, když říkají buďte zticha.

Současnost se vrátila do minulosti. Opět mluví o Lidských právech a vydávají zákony, které je nerespektují. Mluví o Právu a myslí poslušnost. Mluví o Bezpečnosti a vyvolávají strach. Mluví o Svobodě a myslí otroctví.

Platí si poradce, aby jim poradili, jak mít moc nad našimi životy. Slyší nás, ale neposlouchají nás. Vidí nás, ale přehlížejí nás. Snaží se zjistit, co nás rozděluje, ale my přemýšlíme, co nás spojuje. Když jde někdo proti nim, je to nepřítel. Když jde někdo proti nám, jde nám naproti. Píšou o nás, že jsme naivní a mají pravdu, protože to je to poslední, co nám nemůžou zakázat. Jsme naivní a jsme na to hrdí, tak jako oni jsou sobecký a jsou na sebe pyšný. Naivita je totiž vždy symbolem Změny.

Být člověkem pro nás znamená stát se viditelným, zatímco neseme to, co je ukryté jako dar ostatním. Všechno totiž co je temné je zajímavé, a všechno co je zajímavé je skryté, protože světlo může být jenom v temnotě a ne naopak.

Nejsme utrápenými hosty na této zemi, nejsme náhodou mezi jinými náhodami. Věříme, že jediná jistota je Nejistota. Jakmile totiž není jistoty, je jenom Nekonečný pohyb, a život a smrt jsou pak jedno a totéž.

Oni nikdy nepochopí naši kulturu a hodnoty, protože to, co Oni nabízejí, nejsou odpovědi na Naše otázky. Jejich představy nejsou naše Vize. Proto Nikdo z Nás nechce být jako Jeden z Nich. Píšou o nás, že jsme antisystémový a mají pravdu, protože jestliže Oni reprezentují systém, tak My máme povinnost Vzdoru.

Položme si otázku, co kdyby Čas netvořil změny, ale naopak Změny čas? Uvědomujeme si totiž, že svět víc ovlivňují naše každodenní volby a postoje, než jejich věčné sliby. Věříme, že až se toto jednou stane standardem, svět se změní, protože věci nevidíme tak jak jsou, vidíme je takové, jací jsme my. Protože pouze to co je na druhých jiné, nás vrací zpátky k nám samým.

My se neptáme, jak něco ze života odstranit, ptáme se, jak to v životě přijmout. A když se ptáme, tak sami sebe, jestli to, co děláme dnes, nás dovede tam, kde chceme být zítra.

Věříme, že demokracie je příležitost, né záruka úspěchu, a proto nesoupeříme, vítěz je pro nás každý, kdo má odvahu se pokusit dělat co chce, bez ohledu na výsledek. My netoužíme po vítězství, nám jde o dosažení Rovnováhy, protože pak je vítěz Každý, a né jen Někdo.

Věříme, že svoboda nepřichází, když vlastníme všechno, ale když nic nevlastní nás. A proto nejlepší způsob, jak si budovat sebevědomí je nedělat to, co se očekává.

Nejde o to zkoušet svoje meze, ať fyzické nebo psychické, ale o to najít sami sebe. Umět sejít z cesty, v tom tkví pravá svoboda. Proto nepůjdeme tam, kam nás cesta vede, ale raději půjdeme tam, kde cest není a zanecháme stopu.

Nedávné události na párty u Krušovic a ve francouzském Redonu nám jasně sdělují, že nastal čas dát slovům obsah, a navázat na odkaz druhé kultury. Vrátit se ke kořenům, spojit kmeny a zopakovat si historii.

Tenkrát to začalo v roce 1977 Atentátem na kulturu, manipulativním dokumentem z dob normalizace, který byl plný vyhraněné nenávisti vůči všemu, co vybočovalo z oficiální komunistické rétoriky. Přesněji útokem a represemi proti kapele The Plastic People of the Universe a následně jedné subkultuře, undergroundu. Na jejich podporu a proti jejich uvěznění vznikla iniciativa Charta 77, která dokázala sjednotit lidi proti této nespravedlnosti, a dosáhnout v této oblasti velkých úspěchů.

Přesně to popsal v jednom rozhovoru v roce 2009 Vráťa Brabenec: „Největší urážka je, pokud si člověk někoho nevšímá. Dokud se s někým hádáš, máš k němu výhrady, tak jsi stále s ním v nějakém dialogu. My jsme se chovali tak, jako že ti bolševici vůbec neexistují. To je, samozřejmě, nasralo.”

A Pepa Janíček dodal: „Stali jsme se nepřáteli státního aparátu proto, že jsme je začali ignorovat. Anebo… začali…, nikdy jsme je nerespektovali.”

Toto je jedno z vysvětlení, proč se některé věci v současnosti dějí. Historie se zkrátka opakuje, ale, možnosti tu jsou. Proces s Plastic People of the Universe a následné události, jako byl vznik Charty 77 jasně ukazují, jak pozitivně celá věc nejen dopadne, ale dopadnout musí.

Historie jasně dokazuje, že v těchto věcech od systému respekt nikdy očekávat nejde, ten se musí vždy a pouze jenom vynutit, a v krajním případě vybojovat. Čas teprve ukáže, kam až na naší cestě dojdem, a kam až zajdem.

A proto se začínáme bránit soudní cestou a budeme usilovat o nápravu obecně závazné vyhlášky od ministerstva vnitra proti technoparty na celorepublikové úrovni, protože dochází k jejímu zneužívání a k diskriminaci jedné subkultury. https://www.mvcr.cz/clanek/obce-mohou-efektivneji-regulovat-problemove-technoparty-ministerstvo-vnitra-pripravilo-vzor-nove-vyhlasky.aspx?fbclid=IwAR3CUSdeIRR4yNlEBy5u64J-khHe-vOfj8okUoH_JyaUUkLgNgiDSilAQjo

Když se narodíš do světa kam nezapadáš, stane se to proto, že máš spoluvytvořit svět nový. Doporučujeme proto bojkotovat tuto vyhlášku o pořádání tzv. technopárty a místo toho využít jedno ze základních práv a svobod, a to právo shromažďovací a pořádat Demonstrace za svobodu kultury, takže Charty 23, které spadají do kategorie Veřejné shromáždění. Jak postupovat je zde https://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132556

První Demonstrace za svobodu kultury a naší iniciativy se uskuteční 10 - 12.9.2021 na Mayapur 27th Birthday, jak se píše a je vidět na letáku zde
https://www.facebook.com/events/788692398465810/

Svoboda je riziko, které musíme podstoupit. A proto, jaké větší riziko můžeme podstoupit, než že svěříme náš osud systému, který nám věří nejmíň. Protože myšlenka, která není nebezpečná, není hodna nazývat se myšlenkou.

Ať ale bude výsledek jakýkoli, my víme, že nás nemůžou nikdy porazit, protože My s nimi nebojujeme. Jsme totiž jeden globální kmen, který přesahuje lidské zákony, fyzickou geografii a sám čas. Jsme nekonečné pole vědomí, které nemá žádné hranice a omezení. Jsme Jednota.

A proto za svůj emoční stav volíme Extázi. Za svou výživu volíme Přátelství. Za svou závislost volíme Nezávislost. Za svou měnu volíme Poznání. Za svou politiku volíme Svobodu. Za svou zemi volíme Chaos a za své náboženství volíme Harmonii, protože věříme, že všechno, co Příroda dala člověku, je třeba využívat tak, aby se život stal orchestrem. Nic není špatné, jen někteří lidé a některé věci nejsou na správných místech, a některá slova mají jiný význam.

A proto za svého nepřítele volíme nevědomost. Za svou zbraň volíme informace. Za svůj zločin volíme porušování a napadání jakýchkoli zákonů, které se podle nich musí zavést, aby nám zabránili oslavovat naši existenci. Ale i když můžou zrušit jakoukoli párty, koncert nebo mejdan v jakoukoli noc, v jakémkoli městě, v jakékoli zemi nebo kontinentu na této planetě, nás nikdy nevypnou, protože hudba a kultura se nedá zastavit, tak jako naše bouře v srdci nikdy neskončí.

Nikdy nad námi nebudou mít kontrolu, protože Oni jsou problém a My jsme řešením, protože Oni jsou minulost, a My jsme budoucnost. Jsme Nepřizpůsobiví, a tohle je naše Charta 23.

 

Signatáři: Mayapur sound system, FDM Freax, Deposit sound system, Badtekk, ATF, František Stárek Čuňas, Miroslav Skalák Skalický, Sendy Žižkovský.

 

P.S. Toto je kolektivní problém, který by se měl řešit individuálně, proto prosíme všechny subkultury, kmeny a jednotlivce, jestli s Chartou 23 souhlasí a chtějí se stát iniciátorem Změn, ať ji vyjádří podporu svým podpisem a postojem, aby Oni věděli, že My existujem. Teď je potřeba Solidarity, protože dnes jsme to My, a zítra to můžeš být Ty, nebo Vy.

Aktuality a vše o naší iniciativě bude možné sledovat na www.Charta23.cz a na FB stejného názvu. V sobotu 14.8.21 v 16:00 dojde k zahájení naší iniciativy na party Beats Bombing, více zde https://facebook.com/events/s/beats-bombing/336747864758482/ 

Díky Všem, ve jménu života, radosti a krásy, za další rozvoj Nepřizpůsobivé kultury.

V osudový pátek třináctého srpna, roku dvatisícedvacetjedna, Skalákův mlýn ~ Svobodná republika Chaos, park kultury a oddechu pro Nepřizpůsobivé.

 


Sendy Žižkovský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Sendy Žižkovský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...