Budoucnost Prahy 7 tvoříme právě teď – ve školách

Budoucnost Prahy 7 tvoříme právě teď – ve školách

My, níže podepsaní občané, se obracíme na Zastupitelstvo MČ Praha 7, aby činilo následující kroky ke zkvalitnění školního vzdělávání       

Neohrožující prostředí, prevence šikany Základní podmínkou k tomu, aby se dětem chtělo ráno do školy, je neohrožující a respektující prostředí. Mnoho rodičů ví, že se školy na Praze 7 potýkají s šikanou. Chceme aktivní řešení šikany, jehož součástí má být působení interního školního psychologa. Každá škola má mít vypracovaný a v praxi uskutečňovaný preventivní program zahrnující anonymní schránku důvěry.  

Moderní inovativní vzdělávání, Montessori ZŠ s devítiletým programem Tlak na děti a z toho plynoucí stres vyvolávají i časté testy, zkoušení a známkování, které jsou spojeny s ideou, že dítě je víceméně pasivním příjemcem učiva. Inovativní vzdělávací přístupy jako je Montessori pedagogika, děti naopak motivují k tomu, aby se uměly aktivně a zapáleně učit a nebylo třeba je k tomu nutit známkami. Proto chceme, aby sedmička rozšířila podporu inovativního vzdělávání, a abychom měli na Praze 7 možnost volby v podobě existence Motessori ZŠ s celým devítiletým programem.  

Prevence v dětské stomatologii na všech ZŠ Prahy 7 Chceme, aby děti ve školách získávaly kromě studijních informací také poznatky a návyky o zdravém životním stylu. Proto chceme, aby se školy na Praze 7 účastnily preventivního stomatologického programu. Při pravidelných návštěvách zkušených lektorů se děti hravou formou naučí správnou techniku čištění zubů a získají motivaci celkově pečovat o své dentální zdraví. Zkušenost ze Švýcarska ukazuje, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů. 

 

Petiční výbor:
Peter Koldinský, Milady Horákové 451/13, 170 00 Praha 7
Lukáš Tůma, Letohradská 756/52, 170 00 Praha 7

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány zastupitelstva je oprávněn
kterýkoliv člen petičního výboru.


Petr Koldinský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Koldinský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...