Nejnovější petice

Za systémová opatření proti suchu, proti dalším přehradám

My, níže podepsaní, se obracíme na ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí s následující výzvou ve věci navrhovaných lokalit pro akumulaci povrchových vod. Vyjadřujeme tímto nesouhlas s plány na nové přehrady, které jsou opakovaně navrhovány ministerstvem zemědělství, ať už v podobě seznamu 65 nových nádrží v současném Generelu LAPV nebo v podobě nedávného oznámení pana ministra Tomana o dodatečných desítkách lokalit, na kterých mohou budoucí přehrady vyrůst. Tyto nové nádrže

Vytvořeno: 2020-06-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 491 481

Vraťte BERUŠKU na D8

Žádáme o navrácení berušky k dálnici D8 ve směru Praha - Teplice.  Beruška zde byla umístěna od roku 2004 a nikdy kvůli ní nedošlo k žádné nehodě. Beruška sama o sobě není reklamou, ale v mnoha lidech a dětech vzbuzuje pocit, že už to mají domů kousek. Její odstranění považujeme za absurdní. 

Vytvořeno: 2020-06-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 318 314

Výzva vládě ČR k OKAMŽITÉ! ochraně česko – polských hranic

Výzva vládě ČR k OKAMŽITÉ! ochraně česko – polských hranic   Žádáme českou vládu o okamžitou ochranu hranic České republiky. Polská armáda překročila ve Slezsku hraniční řeku a již od 28. května okupuje několik stovek metrů čtverečních českého území. Místní občané na toto území nesmí vstoupit ani tam nesmí fotit. Část českého území je náhle pod kontrolou polské armády, která si tam vytvořila svůj vlastní checkpoint! Polští vojáci se samopaly rozhodují o tom, kdo může vstoupit na toto české území

Vytvořeno: 2020-06-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 62 61

Požaduji fungující zákony a úředníky, kteří mají povinnost chránit týrané a nevinné děti, které nedostanou díky nečinnosti státních orgánů šanci na nový život.

Kdo jiný, než stát (OSPOD) musí ochránit děti, které žijí a nadále zůstávají v rodinách, kde jsou týrané a nedostanou šanci dostat se do rukou milujících rodičů. Jak je možné, že přibývají případy, kdy OSPOD nekoná i přesto, že má jasné důkazy o tom, v jakém prostředí dítě žije a vyrůstá. Ve většině případů v rodině feťáků, agresorů a psychicky narušených lidí, kteří své děti utýrají. Bohužel nestalo se tak jen v případě Tadeáška, ale nedávno i v případě malého Marečka, kde i delší dobu lidé v j

Vytvořeno: 2020-06-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 13

Neodvolávejte ředitele, odvolejte vedoucího odboru kultury!

Žádáme, aby byla výběrová řízení na posty ředitelů galerií Ústeckého kraje s okamžitou platnosti zrušena a aby byly ředitelům (teď již pouze pověřeným řízením) jejich mandáty se zpětnou platností prodlouženy na dobu neurčitou a posílena tak důvěryhodnost instituce Rady Ústeckého kraje.  V roce 2017, po plošném odvolání šesti ředitelů muzeí a galerií v Ústeckém kraji, byli ředitelé, vzešlí z výběrových řízení, jmenování do svých funkcí na dobu dvou let s možností prodloužení na dobu neurčitou. Už

Vytvořeno: 2020-06-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 160 151

Chceme zpět kámen!

Chtěla bych na skywars waiting lobby vrátit zpět kámen, který jsem já a určitě i spousta dalších hráčů, měla v oblibě. Vždy mi zpříjemňoval čekání na další hru a to, že byl odstraněn a nahrazen stromem mě velmi ranilo. CHCEME ZPĚT KÁMEN!

Vytvořeno: 2020-06-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 9

Vyjádření nesouhlasu se zástupkyní ombudsmana Monikou Šimůnkovou

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se zástupkyní ombudsmana, která místo něčeho smyslného, vymyslela naprostou zbytečnost. Slepec, hluchý či vozíčkář? Nevhodné výrazy, zmiňuje zástupkyně ombudsmana. Zažitá slovní spojení „trpí postižením“ nebo „je upoután na vozík“. Tato slova podle příručky uměle vyobrazují lidi s postižením jako oběti, které je třeba litovat, nebo naopak jako hrdiny, že s nějakým postižením dokážou žít. Dle našeho úsudku je vesměs jedno, jaký výraz člověk použije. My se s

Vytvořeno: 2020-06-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 37 36

Zabránění změny zdroje vytápění (hnědouhelný multiprach) v Obalovně Týniště s.r.o.

My, níže podepsaní obyvatelé města Týnitě nad Orlicí a jeho okolí, zásadně nesouhlasíme s účelovou změnou zdroje vytápění Obalovny Týniště s.r.o..Předložený záměr změny zdroje vytápění ze 100% zemním plynem na 66% hnědouhelným multiprachem a 33% zemním plynem (jako záložním zdrojem) má jediné pozitivum a to pro majitele obalovny = nižší provozní náklady. Naproti tomu negativa spojená s touto změnou dopadnou na veškerou populaci v Týništi a jeho okolí, stejně jako na životní prostředí, faunu a fl

Vytvořeno: 2020-06-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 649 647

Petice za zrušení nepotřebného Senátu, který České republice pouze škodí .

Vážení : pokud nějaký Vystrčil nerespektuje nejvyšší vládní činitele-prezident, premiér, předseda sněmovny, potažmo obchodní zájmy a obchod s Čínou, tak jako celá EU, nemá v této funkci co pohledávat. Celý Senát velice škodí ČR. Vystrčil byl zvolen do Senátu cca. 8000 hlasů....Najde se síla, co tuhle partu trafikantů zruší, nebo alespoň upraví volební zákon, kdy účast do Senátu bude nižší než 60% se tato instituce zruší? A co referendum, proč se tato možnost nevyužije?

Vytvořeno: 2020-06-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 81 81

OTEVŘENÝ DOPIS RODIČŮ STUDENTŮ KONZERVATOŘE TCP VE VĚCI PROJEKTU "DŮM TANCE PALMOVKA"

OTEVŘENÝ DOPIS RODIČŮ STUDENTŮ KONZERVATOŘE TCP PRIMÁTOROVI HL. M. PRAHY VE VĚCI PROJEKTU "DŮM TANCE PALMOVKA"    Vážený pane primátore, obracíme se na Vás jako znepokojení rodiče studentů Tanečního centra Praha, konzervatoře – gymnázia (dále jen konzervatoř TCP) a žádáme Vás jako nejvyššího představitele hlavního města Prahy o pomoc.   Jak jistě víte, vzdělávací koncepce konzervatoře TCP je v rámci České republiky unikátní. Kombinuje gymnaziální vzdělání s konzervatoří, přičemž má na svém kon

Vytvořeno: 2020-06-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 193 177