Nejnovější petice

Petice proti uzavření škol

Nedovolme opět nechat uzavřít školy

Vytvořeno: 2020-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 24

Petice na zavření škol na dobu na dobu POTŘEBNOU!

Už jak jsme si všimli provází nás pandemie Covid/koronavirus/ už delší dobu. Na začátku pandemie zavedli roušky, zákaz cestování, dezinfekce, zákaz vycházení a ovlivnili pracující lidi a pracovní dobu, ale začali prázdniny tudíž roušky nepovinné, otevřené hranice, cestování všeobecně také povolili akce, společenské události a otevření škol. Dle mého názoru ano je dobře že se děti /studenti vzdělávájí o tom žádná, ale stojí to za zdraví? Tohle je velice diskutabilní téma proto dávám petici. Zdrav

Vytvořeno: 2020-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 50 50

"4O BODŮ" - PŘIPOMÍNKY ČÁSTI VEŘEJNOSTI K DOKUMENTU MZČR – „NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19“

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národní imunizační komisí ČR připravilo Národní strategii očkování proti nemoci covid-19. Vzhledem k tomu, že veřejnost může k dokumentu umístěném na webu Ministerstva zdravotnictví vznášet do 21. září své PŘIPOMÍNKY, ROZHODLI jsme se, že pomůžeme jak ministerstvu s eliminací masově podávaných připomínek tím, že sestavíme připomínky, ke kterým se budete moci jako veřejnost připojit. Připomínkám tím dodáme na

Vytvořeno: 2020-09-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14200 13816

STOP ROUŠKÁM!!! BOJ ZA NAVRÁCENÍ NAŠÍ SVOBODY!!!

Chceme zpět naší svobodu,chceme žít svobodne a sami si rozhodovat za naše práva. Pojďte podpořit a podepsat petici za navrácení naší Svobody. Nejsme ovce ve Vašem stádě!!! Chceme zpet klid a zemi bez omezení. 

Vytvořeno: 2020-09-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 90 87

Petice za zachování dětských skupin

Otevřený dopis k připravované novele zákona o dětských skupinách Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené senátorky, vážení senátoři,oslovujeme Vás jakožto naše volené zástupce v souvislosti s vyjádřením nesouhlasu s chystanou novelou zákona o dětských skupinách. Unie center pro rodinu a komunitu vyjadřuje nesouhlas s připravovanou novelou o dětských skupinách. Zmíněná novela výrazně omezí dostupnost míst pro předškolní děti a zhorší postavení zejména matek malých dětí na trhu práce. Přijetí

Vytvořeno: 2020-09-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 123 121

Petice za vznik ZŠ Bruno a Vivien

Petice za vznik ZŠ Bruno a Vivien Já, níže podepsaný/á, tímto projevuju podporu záměru založit soukromou školu, postavenou na demokracii a sebeřízeném vzdělávání, a to ZŠ Bruno a Vivien. Věřím, že škola bude přínosem nejen pro rodiče a děti, které ji budou navštěvovat, ale také pro širší společenství obyvatel Uherskohradišťska i celého Zlínského kraje. Škola klade důraz na smysluplnost vzdělávání, stojí na důvěře ve schopnosti samotných žáků, kteří se učí převzít za své vzdělání zodpovědnost, op

Vytvořeno: 2020-09-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12

Výzva vládě k relokaci rodin s dětmi z tábora Moria do ČR

Obracíme se s pozváním a výzvou na vládu České Republiky. Jak víte, 8. a 9. září kompletně vyhořel uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos. Tábor měl oficiální kapacitu 3 500 lidí, ale už několik let v něm bylo nuceno přebývat několikanásobně větší množství migrantů a uprchlíků. V době požáru to bylo kolem 13 tisíc lidských bytostí (z toho asi 4 000 nezletilých dětí). Tento požár způsobil, že všichni tito lidé přišli o zbytky svého majetku, přístřeší a základní životní potřeby. Řadu dní

Vytvořeno: 2020-09-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1002 980

Petice proti stavbě sběrného místa na pozemku č.2429/151 Plzeň-Valcha

Prostřednicvtvím této petice žádáme, aby na parcele 2429/151 v katastrálním území Plzeň Valcha NEBYLO vybudováno sběrné místo komunálního odpadu. Důvodem je těsná blízkost bytových a rodinných domů, ve kterých se v souvislosti se stavbou značně sníží kvalita života kvůli emisím (zápach z bioodpadu, prach ze stavebních sutí nebezpečné odpady z domácností, hluk při manipulaci s konterjnery apod.). Toto vše bude znepříjemňovat životní pohodu v bytech, domech a přilehlém okolí. Dále se domníváme, že

Vytvořeno: 2020-09-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 28

Za právo rodičů a dětí požádat o výuku na dálku

Letošní školní rok je opět ovlivněn pandemií, a přitom platí povinná osobní docházka do školy pro děti na základních školách. Mnoho rodin je aktuálně v situaci, že žijí s člověkem v rizikové skupině, nebo dítě nezvládá náročnější režim ve škole, nebo mají jiné závažně důvody, kdy pro jejich děti je vhodnější distanční výuka, nebo kombinace prezenční a online výuky. Navrhujeme, aby do manuálů ministerstva školství, a do legislativy ve školství, bylo zakotveno právo rodiče požádat o distanční nebo

Vytvořeno: 2020-09-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 139 139

Petice proti kácení aleje před Plaveckým areálem Rokycany (ul. Pod Husovými sady)

Vážení spoluobčané, pomozte prosím svým podpisem zachránit alej u Plaveckého areálu v Rokycanech. Hlavní důvody pro záchranu aleje jsou: Nejde o „odstranění náletových dřevin“, jak se píše ve stavebním projektu; jde o alej krásných dvacetimetrových stromů, některých starších než my sami. Jejich kácení město schválilo "samo sobě", úředníci prohlásili stromy za bezcenné,  překážející nelegálně parkujícím. Bez účasti místních. To je nefér! Kácení zhorší životní prostředí kolem areálu. Nic nezachyt

Vytvořeno: 2020-09-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 538 526