Nejnovější petice

PETICE ZA PŘEDVÍDATELNOST RESTRIKTIVNÍCH OPATŘENÍ PROTI COVID-19 #NeničmeKulturu #KulturaŽije

My níže podepsaní jsme zásadně proti nečekanému a nepředvídatelnému rušení kulturních, sportovních, náboženských a vzdělávacích akcí jako nástroj prevence šíření koronaviru Covid-19. K zavádění opatření mající na vybraný segment zásadní ekonomický dopad by vždy mělo docházet jako poslední varianta po vyčerpání všech jiných variant ochrany (např. zavedení roušek) a na základě jasně daných a předem uveřejněných pravidel. Žádáme tedy Ministerstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice aby: 1) Z

Vytvořeno: 2020-07-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1202 1195

Petice za odvolání hlavní hygieničky MSK a ministra zdravotnictví

Celou řadu let se setkáváme s diskriminaci Moravskoslezského kraje... Ale co se děje teď he opravdu nepochopitelné. KHS a ministr z nás dělají jenom pitomce... Mimořádným opatřením vo vydali v patek 17.6 chtějí zničit všechny a ne ochránit.... Tohle to budou dělat do nekonečná?    Podepišme petici na odvolání této dvojice 

Vytvořeno: 2020-07-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 29

Žádáme, aby český stát udělil azyl pákistánské rodině Asima Javeda!

Asim Javed je nucen se svou manželkou a třemi dětmi žít v nejistotě a provizoriu. O azyl v České republice zatím žádá marně. Informací o životu nebezpečném postavení křesťanů v Pákistánu je mnoho.     Pákistán je pro křesťany pátou nejnebezpečnější zemí světa - teror, pronásledování, diskriminace a podřadné postavení Pákistánští křesťané jsou trpící, zranitelná menšina, která se potýká s násilím islámských teroristů, čelí diskriminaci v práci i školách. Neustále nad ní visí hrozba obvinění z „ro

Vytvořeno: 2020-07-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16 15

Nesouhlasím s novým nařízením vlády ze dne 17.7.2020 pro Moravskoslezský kraj

NESOUHLASÍM S NAŘÍZENÍM VLÁDY PRO MSK! TÍMTO PODPISEM ŽÁDÁM, ABY VLÁDA ROZVOLNILA NAŘÍZENÍ PRO CELÝ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, POPŘÍPADĚ UČINILA ZÁSADNÍ KROKY TAK, ABY NEBYLO UBLIŽOVÁNO MĚSTŮM, KTERÝ TAKOVÝ NÁRUST NEMAJÍ! - celá situace nám přijde velmi vtipná! Ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Irena Martinková zdůvodnila rozšíření opatření z Karvinska na celý kraj tím, že se covid-19 začal šířit i v dalších jeho částech. Na Karvinsku se přitom

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1596 1592

Nesouhlasíme s umístěním lunaparku v ulici Za Nádražím v Poděbradech.

Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit vyhraněný nesouhlas s rozhodnutím města nechat postavit v Poděbradech v ulici Za Nádražím lunapark, v místě, které bezprostředně sousedí s hustě obydlenou částí Žižkova, v době letních prázdnin.Máme oprávněné obavy a výhrady vůči dodržování veřejného pořádku, zachování nočního klidu a bezpečnosti, zhoršení přetrvávajícího problému s parkováním, především vzhledem k tomu, že lunapark se nachází v naprosté blízkosti obydlené zóny. Důrazně žádám město o přeho

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 35 35

Distancujeme se od trestního oznámení na nakladatelství Naše vojsko!

Distancujeme se od trestního oznámení na Nakladatelství Naše vojsko! Českou republiku obchází strašidlo trestních oznámení za účelem zákazu svobodného podnikání. Někteří lidé, na základě svých svobodných názorů se vymezují proti svobodnému podnikání. Už zase začíná hon na svobodné občany podnikatele, kteří mají právo podnikat a vytvářet ekonomický zisk. Někteří občané se ohrazují vůči zájmům nakladatelství Naše vojsko! Mohlo by se zdát, že tito občané jen tlumočí názor všech českých občanů. My k

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 9

Zrušení stavebního úřadu Mostek (okr. Trutnov)

Z důvodů NEfungování stavebního úřadu - pro občany obce Mostek (okr. Trutnov). Byrokratických postupů, neustálých stížností, nedůvěra, neochota žádáme o úplné zrušení tohoto úřadu! 

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 201 200

Petice proti vybudování Domova svatého Františka a azylového domu takzvaného mokrého domu ve Wenzigově ulici v Plzni

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.    My, níže podepsaní občané, turisté, studenti, zaměstnanci prostřednictvím této petice žádáme, aby byl plán o rozšíření Domova svatého Františka a vybudování azylového domu takzvaného mokrého domu v lokalitě Wenzigova ulice, Plzeň zrušen a vybudován v klidnější části Plzně nebo přilehlého okolí. Je třeba si uvědomit, že tato část Plzně se nachází na velmi lukrativním místě, kde se nachází historická část Plzn

Vytvořeno: 2020-07-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27

Petice za povinnost sociálních sítí respektovat zákon č. 2/1993 o Listině základních práv a svobod České republiky

Sociální sítě jsou nadnárodní korporací a ze své pozice dlouhodobě nerespektují Zákon č. 2/1993 - Listinu základních práv a svobod v celém jeho rozsahu, nařizujeme, aby začal respektovat Ústavní právo České republiky. 

Vytvořeno: 2020-07-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 9

Změna jména města Hradec nad Moravicí na Egonův Hradec

Žádáme o změnu názvu města Hradec nad Moravicí na Egonův Hradec Zároveň žádáme o změnu názvu všech připojených obcí Egonova Lhota Zároveň žádáme o navrácení sochy Krále Egona k zámku v Egonově Hradci nad Moravicí. Zároveň žádáme o zapsání svátečního dne 15.7. do kalendáře města. Zároveň žádáme o doživotní ustanovení Jakuba Prachaře králem Egonem I. - nadstarostou města. Zároveň žádáme aby každý zvolený starosta přijal jméno Egon s příslušnou pořadovou římskou číslicí - počínaje Patrik Egon II.

Vytvořeno: 2020-07-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5