Nejnovější petice

Žádné zakázky bez výběrového řízení

My, občané této země, vyzýváme vládu, aby v současné těžké době neprohlubovala deficit státního rozpočtu tím, že bude v rámci mimořádného stavu zadávat neprůhledné a nevýhodné zakázky bez výběrového řízení.

Vytvořeno: 2020-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

Odvolatelnost politiků a trestní odpovědnost ve funkci, úprava platů politiků. Zrušení senátu.

Petice za odvolatelnost politiků občany referendem. Trestní odpovědnost politiků ve funkci a zrušení imunity. Pro určení výše platů politiků, soudců a vysoce postavených úředníků speciální komisí, tak aby byl plat stanoven podle skutečně odvedené práce pro dobro lidí. Politici musí vykonávat funkci v vzájmu obyvatel České republiky, kteří se zde narodili a ne pro přistěhovalce a nebo ve prospěch korporací a nadnárodních institucí. Zrušení senátu, není potřeba, zaprvé jsou to zbytečné peníze naví

Vytvořeno: 2020-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Společně proti vodnímu koridoru Dunaj–Odra–Labe

Touto peticí nesouhlasíme s vybudováním lodního kanálu na řece Odře a tím likvidaci meander řeky odry a poškození  ptačí oblasti Heřmánský stav a přilehlých jezer. Zároveň žádáme vládu a místí úřady o hlubší projednání ohledně dopadu na nám tak vzácné přírodní oblasti a dopad na přilehlá města.  

Vytvořeno: 2020-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 190 189

Petice spolku Rodiny obětí České justice na změnu trestního řádu a trestního zákona

Spolek rodin obětí české justice má na základě zkušeností členů za to, že některá ustanovení trestního řádu nezaručují právo na spravedlivý proces, či ho dokonce ve svých důsledcích porušují. Na základě tohoto zjištění navrhujeme následující změny:I.V oblasti obnovy řízení, kde prakticky neexistují povolené obnovy ve prospěch odsouzených, požadujeme:1) Změnu zákonného ustanovení, kdy o obnově řízení nebude rozhodovat stejný soudce, a to z důvodu systémové podjatosti. O návrhu na povolení obnovy

Vytvořeno: 2020-10-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 150 141

Podporuji volbu Zdenka Ondráčka na předsedu strany KSČM

Starníci, nestraníci podporovatelé Zdenka Ondráčka, člověka, kterého si vážíme, ctíme. Vyzýváme výkonný výbor UV KSČM, aby vyslyšeli po desetiletí hlas lidu a respektovali nás. Chceme Zdenka Ondráčka jako novou tvář strany a nebo alespoň místo ve vedousí funkci. Nechceme pád strany!!!! STOJÍME ZA ZDENKEM ONDRÁČKEM, člověkem co stoí za námi, obyčejnými!!! Člověkem, který nás slyší. My jsme voliči KSČM a mnozí z nás nestraníci, kteří stranu volí pouze kvůli soudrohovi Ondráčkovi. Nebo nesmí být vo

Vytvořeno: 2020-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 51 51

Děkujeme zdravotníkům

Vážení lékaři, lékařky, sestry, sanitáři z ARO, JIP a dalších lůžkových oddělení, na kterých v současnosti pečujete o pacienty s onemocněním Covid-19. Děkujeme za vaše nasazení za záchranu našeho zdraví a životů a chceme vás ujistit, že hluboce oceňujeme Vaší práci. S úctou a vděčností,Vaši spoluobčané.

Vytvořeno: 2020-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 28

Petice za reformu školních obědů

Dobrý den. Minulý rok jsme požadovali změny ohledně stravování žáků ZŠ Světice, nic se ale nezměnilo. Rozhodli jsme se tedy pokračovat. Zde jsou požadavky této petice:  1 Polévky:  Chceme, aby polévky byly na samostatné objednání. Denně se jich zbytečně vyhazují litry za naše peníze a to úplně zbytečně. Pokud se polévky nedají odhlásit, tak chceme, aby se zvedla jejich kvalita.  2 Prezentace: Před 2 lety když se změnil dodavatel obědů nám bylo slíbeno, že budeme mít na výběr ze 4. jídel: 2. česk

Vytvořeno: 2020-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 120 120

Matěj Zeman si zahraje Dark Souls 3

Petice prohrašuje že pokud bude mít více jak 5 podpisů, tak si Matěj Zeman aka CzechMorty (nebo jiná přezdívka) si stáhne a dohraje hru Dark Souls 3.

Vytvořeno: 2020-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 7

Voláme národ k manifestaci za svobodu a pravdu proti teroru, lži a manipulaci 28. října 2020 Praha

Voláme národ k manifestaci za svobodu a pravdu! proti teroru, lži a manipulaci28. října 2020 za pět minut dvanáctNáměstí Republiky, Praha, svobodné srdce EvropyPřijďte nebo svobodu opět ztratíme, akce je legální.  Cíl:* Manifestujeme za svobodu! * Nechceme žít léta ve strachu a nejistotě!* Dusí nás, ale my chceme slyšet názory odborníků z praxe!* Nechceme plukovníka, cenzuru, lež a manipulaci!* Chceme demokracii, vzdělávání a objektivní informace!* Budeme bojovat za svůj názor!* Nás neumlčí!* Pr

Vytvořeno: 2020-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1090 1076

Nesouhlasíme s názvem Czechia pro náš stát.

My, občané České republiky z Čech, Moravy a Slezska, nesouhlasíme s rozhodnutím ústavních činitelů měnit název státu na Czechii. Tento novotvar nerespektuje skutečnost, že Českou republiku tvoří kromě Čech, také země Morava a Slezsko. Nelíbí se nám ani současný centralistický způsob rozhodování, kdy úzká skupina politiků rozhoduje, aníž by k tomu dostala jakýkoliv mandát. Úplně byla vynechána veřejná diskuze, která by nastínila, jaký názor v naší společnosti převažuje. Podobné praktiky se nesluč

Vytvořeno: 2020-10-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 535 524