Nejnovější petice

Petice proti omezení pravomocí Parlamentu České republiky během nouzového stavu

My, níže podepsaní, reagujeme na zprávy, které zveřejnil server respekt.cz a aktuálně.cz, které upozorňují na iniciativu některých členů vlády oslabit za trvání nouzového stavu pravomoci Parlamentu České republiky ve prospěch vlády České republiky či dokonce ve prospěch premiéra České republiky. Jsme si vědomi závažnosti současné situace ve vztahu k pandemii nemoci COVID-19, nicméně zásadním způsobem nesouhlasíme s tím, aby členové vlády využívali této situace k oslabení demokratických hodnot Če

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 69 69

Petice za zrušení centrálního nákupu ochranných pomůcek vládou ČR

My, níže podepsaní, v rámci ochrany veřejného zdraví obyvatel a ochrany zdravotníků a lékařů České republiky v souvislosti s pandemií Covid 19 :   1) Chceme okamžitě zrušit centrální nákup ochranných pomůcek nařízený vládou ČR, která tímto nařízením ohrozila naše zdravotnictví, neboť zákazem nemocnicím nakupovat ochranné pomůcky a současně jejich nezajištěním, přímo ohrozila naše zdravotníky v době pandemie šíření vysoce infekční nemoci. Vládá doposud nezajistila všem ošetřovatelkám v domovech

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 30 30

Ruční řadič na voze T3.PLF.

Vážení kolegové a kolegyně. Dne 23.3.2020 byla zveřejněna smlouva mezi DPP a firmou Pragoimex na dodání nízkopodlažních skříní. Jedná se o skříň typu VarCB3LF, neboli T3R.PLF „wana“. Tento model zde už známe od roku 2007 a DPP se rozhodl, že chce těchto vozů rovných 100. Nyní máme možnost zkusit si trochu práci usnadnit a místo klasického nožního řadiče prosadit ruční. Tramvaje s výzbrojí Cegelec – TV progress může být ovládaná i ručním řadičem, což funguje u typu KT8D5R.N2P a dokonce ve školníc

Vytvořeno: 2020-03-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9

Za setrvání pana PaedDr. Jaromíra Horkého ve funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, 73801

My, níže podepsaní občané, se na Vás, naše zastupitele města Frýdek-Místek, obracíme se žádostí o zachování PaedDr. Jaromíra Horkého ve funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, 73801. Petice bude předložena odboru školství města Frýdek-Místek, vedoucímu odboru Ing. Jiřímu Adámkovi.   Průvodní dopis k petici naleznete ZDE

Vytvořeno: 2020-03-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 357 353

Nechceme Pražáky na horách - Žádáme PČR o omezení pohybu mezi kraji a hlídání dodržování karantény v místě trvalého bydlistě

Žádáme tedy PČR o zásah! Jsme ohroženi lidmi, kteří nemají v horských oblastech nic dělat. Například v Libereckém kraji se za poslední týden zvýšil počet nakažených z 9 na 70 lidí. A vzhledem k počtu vozů s pražskými SPZ, stojících u rekreačních chat v okolí je oprávněné domnívat se, že by počet nakažených mohl být značně nižší, pokud by k nám neproudili davy občanů hlavního města, kde jak víme, je nejvyšší počet nakažených. 

Vytvořeno: 2020-03-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Zastavme protiústavní praktiky Babiše!

My níže podepsaní vás, vážené poslankyně a vážení poslanci žádáme, abyste věnovali svoji plnou pozornost protiústavnímu jednání naší vlády. Svoji prosbu zdůvodňujeme následovně:S narůstajícími obavami sledujeme kroky vlády, které postupně oklešťují všechna naše základní práva a svobody. Tato omezení bychom jako loajální občané České republiky, kteří vždy jednali s úctou ke svému státu, byli ochotni následovat, jestliže by respektovala náš ústavní systém, demokracii, právní stát, neničila by naši

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 252 247

Přerušení pěnězovodů neziskovým organizacím, které se zabývají politickým aktivismem.

Žádáme vládu České republiky, aby do svého programu zařadila tyto dva body: Sebrat veškeré dotace všem neziskovým organizacím, které se zabývají politickým aktivismem, a použít je na řešení koronavirové krize, případně rozdat lidem touto krizí postižených Dále v rámci přípravy státního rozpočtu na kalendářní rok 2021 ukončili financování všech nevládních, či nestátních projektů takzvaných neziskových organizací zabývajících se politickým aktivismem, a peníze takto uspořené deponovali v rámci roz

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 13

Petice za pozastavení nájmů a hypotečních splátek v době koronavirové krize

  Vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, Chceme vás prostřednictvím této petice vyzvat ke krokům, které pomohou zmírnit sociální dopady nouzového stavu, ve kterém se nyní nacházíme. Přijetí nutných opatření ke zmírnění pandemie zanechalo mnoho našich spoluobčanů v situaci, kdy ze dne na den přišli o své příjmy, nebo se jim výrazně snížily (a to i přes opatření, které vláda zavádí pro sociální ochranu všech, kdo v současné době z různých důvodů nemohou pracovat nebo podnikat). Podle a

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 231 230

Přijetí dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů

Vážení předsedové poslaneckých klubů! My, níže podepsaní, žádáme o přijetí nejméně 40 dětí bez doprovodu, které žijí v otřesných podmínkách v Řecku. Je jistě mnoho důvodů, proč se v této době jejich otázka odkládá. My připomínáme tři důvody, proč má smysl je přijmout nyní: 1. Děti jsou ohroženy na zdraví a na životě, žijí v nedůstojných a morálně nevyhovujících podmínkách. ČR je bohatá země a na nezbytnou pomoc má kapacity. 2. Řecko je náš partner v EU a požádalo o pomoc a přijetí 40 dětí bez do

Vytvořeno: 2020-03-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

Pro zachování ochrany hranic ČR i po skončení pandemie

My, signatáři této petice, požadujeme, aby byla naše státní hranice hlídána i po skončení nouzového stavu způsobeného koronavirovou nákazou. Nechceme novou železnou oponu; žádáme pouze, aby byl průchod na území ČR umožněn pouze na hraničním přechodu a s platným dokladem - tedy tak, jak to bylo před vstupem ČR do Schengenského prostoru. Po vstupu do Schengenu jsme ztratili kontrolu nad tím, kdo vstupuje na území ČR. Zejména vzhledem k tomu, že za našimi hranicemi (především v Německu) roste počet

Vytvořeno: 2020-03-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 488 480