Nejnovější petice

Chceme brankáře Yana Šelepněva zpět do klubu VHK Robe Vsetín!

Tato petice slouží pouze k předání informace k vedení klubu VHK Robe Vsetín. Chceme vedení sdělit, že považujeme návrat brankáře jménem Yan Shelepnev za skvělý návrh. Líbil se nám jeho styl hry a sympatie ke všem fanouškům. Víme že teď klub řeší rozhodně důležitější věci, ale nebyl by špatný nápad vrátit na Vsetín tohoto brankáře. Prosíme proto o každý podpis, který je pro nás nesmírně důležitý! 

Vytvořeno: 2020-04-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16 15

Dejte důvěru pacientům - umožnění s Informovaným souhlasem podání léku Plaquenil s Azitromycinem širšímu okruhu pacientů s Coronavirem

My, níže podepsaní,bychom uvítali možnost zvolit si pro pacienta po dohodě s lékařem možnost léčby lékem Plaquenil v kombinaci s Azitromycinem na základě Informovaného souhlasu pacienta. Ocenujeme snahu vlády o zprostředkování léčby lékem Remdesvir pro nejtěžší případy i iniciativu ohledně výzkumů a dodávky dalších léčebných přípravků( především úsilí o zajištění dodávky nadějného a šetrného Favipiraviru z Japonska ).  Lěk Plaquenill, z řady antimalarik, užívaný i pro léčbu revmatoidní artritidy

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

Demokracie nesmí umřít na COVID 19

My níže podepsaní, vědomi si omezení, která nám ukládají vládní nařízení, a tedy nemožnosti jinak vyjádřit svůj občanský postoj, například demonstrací, žádáme, aby se v době trvajícího nouzového stavu žádným způsobem neomezovaly pravomoci Parlamentu a neoslabovaly demokratické principy České republiky. V posledních dnech jsme znepokojeni kroky ministra obrany Metnara, který předložil vládě materiál, v němž navrhuje cestu k převzetí rozhodování Parlamentu vládou, potažmo premiérem. V kontextu sna

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1456 1427

Žiadost na admina pre epsilona.

Chcel by som urobit peticiu pre epsilona.  a dost mi pomohol ohladom banovania cheatrov.

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 5

Vliv kancléře Vratislava Mynáře. Otevřený dopis ministrům vnitra a spravedlnosti.

Vážený pane ministře, dne 30. března 2020 zveřejnil internetový portál redakce Deníku N na svých stránkách informaci, podle které se vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ing. Vratislav Mynář podílel na tvorbě vyděračného dopisu Velvyslanectví Čínské lidové republiky adresovaného zesnulému předsedovi Senátu Parlamentu České republiky Jaroslavu Kuberovi. Krátce před svou smrtí byl v tomto dopise náš druhý nejvýše postavený ústavní činitel varován, že pokud podnikne svou plánovanou cestu na Tchaj

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 407 400

Za vyhoštění nebezpečného psychopata cizince z ČR

Žádáme statutární a zákonodárné orgány České republiky, aby v době, kdy je v ČR v platnosti nouzový stav, přísněji posuzovali také trestnou činnost pachatelů, cizinců, kteří páchají trestné činy na území státu, čímž napomáhají k ekonomickému a sociologickému rozvratu české společnosti.  Blíže upřesním. Tuto osobu zná velmi hodně lidí. Velmi agresívní extrovertně se projevující, cizinec, osoba z Ostravy,která byla řešena Policií z důvodu trestného činu stalkingu, a řešenataké magistráty několika

Vytvořeno: 2020-04-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12

Za setrvání Mgr. Milana Stillera ve funkci ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka

Vážení rodiče, vážení občané, obracíme se na vás s touto výzvou podpořit Mgr. Milana Stillera v jeho roli ředitele Základní školy Františka kardinála Tomáška Studénka. Mgr. Milan Stiller působí na pozici ředitele ZŠ FKT již 6 let a nyní mu končí jeho funkční období. Zřizovatel školy se rozhodl vyhlásit na toto pracovní místo konkurz, kdy oficální cestou vyzval také pana Stillera k možné účasti. Výběrové řízení bude probíhat v dubnu 2020. Hodnoticí komise je sestavena zřizovatelem dle závazných p

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 162 162

Protest proti návrhu ministerstva obrany na posílení pravomocí vlády

Podpisem pod tuto petici zásadně protestuji proti návrhu ministerstva obrany, aby vláda České republiky převzala v době krizového stavu pravomoci poslanecké sněmovny. Bylo by to zásadní porušení demokracie a pošlapání demokratických svobod občanů České republiky, kteří ve volbách svobodně volí poslance parlamentu a ne vládu. 

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 9

Petice proti omezení pravomocí Parlamentu České republiky během nouzového stavu

My, níže podepsaní, reagujeme na zprávy, které zveřejnil server respekt.cz a aktuálně.cz, které upozorňují na iniciativu některých členů vlády oslabit za trvání nouzového stavu pravomoci Parlamentu České republiky ve prospěch vlády České republiky či dokonce ve prospěch premiéra České republiky. Jsme si vědomi závažnosti současné situace ve vztahu k pandemii nemoci COVID-19, nicméně zásadním způsobem nesouhlasíme s tím, aby členové vlády využívali této situace k oslabení demokratických hodnot Če

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1259 1244

Petice za zrušení centrálního nákupu ochranných pomůcek vládou ČR

My, níže podepsaní, v rámci ochrany veřejného zdraví obyvatel a ochrany zdravotníků a lékařů České republiky v souvislosti s pandemií Covid 19 :   1) Chceme okamžitě zrušit centrální nákup ochranných pomůcek nařízený vládou ČR, která tímto nařízením ohrozila naše zdravotnictví, neboť zákazem nemocnicím nakupovat ochranné pomůcky a současně jejich nezajištěním, přímo ohrozila naše zdravotníky v době pandemie šíření vysoce infekční nemoci. Vládá doposud nezajistila všem ošetřovatelkám v domovech

Vytvořeno: 2020-03-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 56 56