Nejnovější petice

Petice za přejmenování hlavního nádraží v Praze na nádraží Karla Gotta

My, občané České republiky a příznivci nedávno zesnulého zpěváka, malíře a herce Karla Gotta, vědomi si jeho celospolečenského významu a při potřebě vyjádřit jeho velikost na delší období, vyzýváme příslušné úřady a zodpovědné orgány, aby projednaly a přijaly usnesení, kterým se nádraží Praha - hlavní nádraží, řečené Wilsonovo, přejmenuje na Nádraží Karla Gotta ze Smíchova.  Odůvodnění: S odkazem na uplatňovanou tradici pojmenovávání dopravních uzlů v České republice po významných osobnostech, a

Vytvořeno: 2019-10-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 11

Petice za přejmenování pražského letiště na Letiště Járy Cimrmana

Jelikož se poslední dobou množí nápady, na opětovné přejmenování pražského letiště po populárních zpěvácích, nabízíme alternativu. Požadujeme přejmenování pražského letiště po člověku, jenž se o letectví v našich zemích zasloužil zdaleka nejvíce. Tedy po Járovi Cimrmanovi. Jak víme, Jára létal i nad Prahou, konkrétně nad Žižkovem, na nímž na avionu vlastní konstrukce nejprve udělal kruh a poté nad Žižkovem udělal kříž. Proto nám přijde logické, pojmenovat největší pražské letiště právě po našem

Vytvořeno: 2019-10-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 477 461

Přejmenování města Zlín na počest Karla Gotta a Waldemara Matušky na GottWaldov

My, občané České republiky, žádáme přejmenování městi Zlín na počest Karla Gotta a Waldemara Matušky na město s názvem "GottWaldov". Tuto změnu bychom rádi provedli vzhledem k mimořádným zásluhám a oblíbenosti Mistra Karla Gotta a jeho souputníka Waldemara Matušky, který je nejen největší hvězdou naší populární hudby, ale byl navíc velikým člověkem, který nikdy nikoho nechtěl zarmoutit a naopak přinášel našemu národu radost a potěšení po celá desetiletí. Komu bude petice předána: Poslanecká sněm

Vytvořeno: 2019-10-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 480 463

Petice za přejmenování Olovnice na Karl-Gott-Stadt

Olovnice je obec asi 23 kilometrů jihozápadně od Mělníka a 5 kilometrů západně od Kralup nad Vltavou. Třebaže nemá úplně chudou historii, která se datuje minimálně do roku 1285, dnes je to Bohem zapomenutá díra. Navraťme jí slávu, přilákejme davy německých turistů a nakopněme místní ekonomiku! Přejmenování obce na Karl-Gott-Stadt to zařídí! Konec bude s posměšky těch buránků ze Zeměch a Slatiny, kteří dnes Olovnici šikanují, protože sem ještě nedorazilo 21. století. Jakmile získáme dostatečný po

Vytvořeno: 2019-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 12

Petice za přejmenování Miloše Zemana na Karla Gotta

Po dlouhá léta Karel Gott prezentoval naši líbeznou vlast po celém světě. Jeho talent, píle, nádherná duše vykrystalizovala v kult jehož se jen s bolestí musíme vzdát.  Nabízí se hned několik řešení, jak uctít památku mistra Karla. Přejmenovat přejmenované Ruzyňské letiště - letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta, bohužel, tak uvrhneme V Havla v temnotu zapomnění. Dále pojmenovat v každém městě jednu ulici po mistrovi. To by bylo, ale velice nákladné, proto jsem se vám milí přátele rozhodl

Vytvořeno: 2019-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 328 311

Chceme sochu Karla Gotta místo Koňeva

Chceme sochu Karla Gotta místo sochy Koněva na Praze 6. Karel Gott má rozhodně větší zásluhy než Koněv a také by se tím rozhodně vyřešili spory, protože Káju má každý rád a drží ho v úctě.

Vytvořeno: 2019-10-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 12 12

Přejmenování letiště Václava Havla na letiště Karla Gotta

Požadujeme přejmenovat letiště Václava Havla na LETIŠTĚ KARLA GOTTA. Je to národní umělec uctívaný CELÝM národem, známý i v zahraničí, šířil naši kulturu po CELÉM světě, byl  apolitický, pracovitý a upřimný člověk s nadáním. Žádáme taky, aby poslanci toto projednali na nejbližším jednání sněmovny a o tomto hlasovali.

Vytvořeno: 2019-10-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2596 2314

Petice proti rozšiřování sjezdovek z Lipna nad Vltavou na obec Loučovice

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s rozšiřováním sjezdovek, lanovek, parkovacích míst a dalšího zařízení pro zimní sjezdové lyžování směrem na východ od obce Lipna nad Vltavou na obec Loučovice. Tento návrh projektu je velkým zásahem do přírody, čímž by došlo k celkové likvidaci krajiny, zvířat, a to v době, kdy se neustále hovoří o zadržování vody v krajině, přitom již určitá realizace kácení lesa proběhla. 

Vytvořeno: 2019-09-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 81 62

Zavedení nové BUS linky Regiojet Brno-Jihlava-Praha s dojezdem v 6:00 hodin

My, níže podepsaní navrhujeme vedení společnosti REGIOJET, aby zřídila novou autobusovou linku, která by vyjížděla z Brna v cca. 3:10 hodin, přes Jihlavu, kde by měla zastávku, s cílovou stanicí Praha Florenc, kde by měla přijet v 6:00 hodin. Tento čas navrhujeme z důvodu, že mnoho pracujících dojíždí z Brna i z Jihlavy do Prahy za prací a nástup do práce mají od 7:00 hodin. S uvedenou dobu příjezdu by měli dostatek času dopravit se do svých zaměstnání. Kromě pracujícíh by tuto linku hojně využi

Vytvořeno: 2019-09-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 46 46

Petice za sochu Koňomrda na Náměstí Interbrigády

My níže podepsaní žádáme vystavění sochy člověka kopulujícího s koněm na Náměstí Intebrigády namísto sochy ohavného vraha Ivana Stěpanoviče Koněva. Tento požadavek vznášíme z důvodu toho, že věříme v krásu lásky k zvířatům a jeden k druhému. Naši žádost považujeme za opodstatněnou, nezbytnou a zároveň rozpočtově odpovědnou. Nechceme přímo odstraňovat sochu maršála Koněva, chceme k ní jen nainstalovat novou sochu koně tak aby vypadalo, že maršál na tomto zvířeti provádí koitus. Věříme že náš návr

Vytvořeno: 2019-09-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

Petice za zachování zahrádkářské kolonie Na Nebi v Havlíčkově Brodě

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zachování zahrádkářské kolonie "Na Nebi" v Havlíčkově Brodě (pod Domovem pro seniory v Reynkově ulici), která má být využita pro stavební parcely. Důvody žádosti: Zachování zelené plochy s množstvím stromů, keřů a travnatých ploch plnících ekologické funkce (zadržování vody v krajině, termoregulace okolí, protihluková bariéra u frekventovaného obchvatu města) Udržení lokality, která je domovem mnoha živočichů, ptactva a hmyzu Zachování kli

Vytvořeno: 2019-09-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 97 97