Nejnovější petice

Výzva senátorům Univerzity Palackého ohledně zřízení vysokoškolského ústavu

V souvislosti s projednávaným návrhem novely Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a Statutu Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) na zasedání Akademického senátu UP v Olomouci dne 11. prosince 2019 podporuji přijaté usnesení AS PřF UP v Olomouci, ve kterém Akademický senát PřF UP nedoporučuje přijetí navržené novely Statutu UP a nedoporučuje přijetí navrženého Statutu CATRIN. Na základě předložených materiálů a probíhající diskuse se domnívám, že současná podoba návrhu:

Vytvořeno: 2019-12-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 494 481

Petice aby si Jan Pavlicek pri serpovani nechal gahrat at ziji duchove

My, nize podepsani, zadame Jana Pavlicka, aby si pri serpovani nechal zahrat písničku "at ziji duchove"

Vytvořeno: 2019-12-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 14 14

Zákaz vstupu pro 477 obyvatel Náměště na Hané do Prahy

My, níže podepsaní, požadujeme, aby 477 obyvatel Náměště na Hané, kteří podepsali petici proti zříení pečovatelského domu ve své obci, měli zakázaný vstup do Prahy.  V našem městě žije mnoho mladých rodin s malými dětmi. Myslíme si, že není vhodné, aby se tady pohybovali lidé s mentálním postižením v blízkosti takto malých dětí. Děti si tady chodí hrát jako na vesnici a nepřejeme si, aby se s takto postižnými potkávali. Žádáme vedení města, aby všemi prostředky zabránilo vstupu těchto pacošů na

Vytvořeno: 2019-12-09

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

Demise Andreje Babiše

My, níže podepsaní občané České republiky, požadujeme okamžitou demisi premiéra Andreje Babiše z následujících důvodů: Současná vyhrocená situace kolem jeho osoby po obnovení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo a ve věci auditů Evropské komise, jeho někdejšího majetku a dalších kauz je nadále neúnosná a vrhá velmi špatné světlo na státní správu ve vnitřní politice a na Českou republiku v politice mezinárodní. Za současné situace ve věci auditů Evropské komise, které se vztahují k někdejšímu ma

Vytvořeno: 2019-12-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 29 29

Pro zachování tramvajové smyčky Spořilov

Petice pro zachování tramvajové smyčky Spořilov Vážení čtenáři, v dokumentu pro rozvoj věřejné hromadné dopravy pro roky 2019 až 2029 se píše o prodloužení tramvajové trati o nové úseky: ...Teplárna Michle - Bratislavská (Spořilov) - Hlavní - Choceradská (Spořilov) ...Choceradská (Spořilov) - Chodovec - Chodovská trvz - Litochlebské náměstí - Opatov - Ke Kateřinkám - Metodějova - Háje ...Háje - Horčičkova - Jižní Město (Sídiště Jižní Město) ...Horčičkova - ? Jižní Město (Sídliště Jižní Město) -

Vytvořeno: 2019-12-03

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

Petice za zrychlení výsadby stromů v Berouně

Chceme tímto vyzvat vedení města, aby respektovalo doporučení komise životního prostředí a konzultovalo svá rozhodnutí ohledně městské zeleně s touto komisí. Předně bychom si přáli: Aby přijalo doporučení komise životního prostředí a upřednostnilo v rozpočtu města výsadbu stromů a keřů oproti sázení jednoletých bylin do mobilních nádob. Aby vedení města nechalo jednou ročně připravit seznam všech stromů, které mají být v nadcházejícím roce pokáceny, a aby komise životního prostředí měla možnost

Vytvořeno: 2019-12-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 51 50

Žádáme okamžitou přestavbu svinovského chodníku!!!!!

Máme toho dost!!! My obyvatelé města Ostravy apelujeme na ostravské zastupitele, aby akutně řešili situaci ohledně halucinogenního chodníku ze svinovského vlakového nádraží vedoucímu směrem k ostravské hromadné dopravě. Tento chodník je v poslední době předmětem diskuzí. Objevují se časté případy, kdy lidé při chůzi na tomto chodníku upadají, točí se jim hlava, nebo pociťují mírnou slabost. Je znám případ, kdy pán staršího věku upadl a poranil se. Média o tomto chodníku několikrát informovali, a

Vytvořeno: 2019-12-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 277 271

Petice na podporu ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech

My, níže podepsaní, požadujeme změnu rozhodnutí Rady Ústeckého kraje neprodloužit jmenování ředitelky Galerie Benedikta Rejta v Lounech PhDr. Alici Štefančíkové, což v  této situaci de facto znamená její odvolání. Toto rozhodnutí Rady a skutečnost, že dosud neproběhlo výběrové řízení, jsou rizikem pro chod galerie, ale ohrožují i kvalitu kultury regionu v budoucích letech. Před dvěma lety odvolali krajští radní šest lidí, dva z nich – ředitelka galerie v Lounech Alica Štefančíková a šéf galerie

Vytvořeno: 2019-11-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 444 420

Výzva k zachování a novému využití nádraží Kladno Ostrovec

My níže podepsaní, podporujeme zachování nádražní budovy Kladno Ostrovec a její opětovné využití, a to z důvodu její historické hodnoty v kontextu železniční dopravy na Kladensku, dominantní polohy v údolí Podprůhonu a významu pro přilehlé čtvrti centrum města, Ostrovec a Podprůhon.

Vytvořeno: 2019-11-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 236 233

Petice proti současnému způsobu využívání pozemku p. č. 1281/9  k. ú. Krupá a připravované výstavbě

Obecní úřad Krupá Krupá 14 270 09                                                                                                                                                                                Datum: 28.11.2019   Petice proti současnému způsobu využívání pozemku p. č. 1281/9 k. ú. Krupá a připravované výstavbě.  Dle z.č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů   K našemu překvapení a zcela neoficiální cestou jsme se zhruba před 14-ti dny dozvěděli, že na pozemku

Vytvořeno: 2019-11-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15

Církev jako Domov

Církev jako Domov My, níže podepsaní, různou formou věřící či hledající, prohlašujeme, že chceme budovat společnou laskavou a milující Církev, která by mohla být Domovem pro všechny. 1.       Pakt z katakomb pro všechny. Tak, jako to učinili biskupové paktem z katakomb, chceme se i my zavázat k prostému a neokázalému životu, zříkat se všeho blahobytu, poct a výhod. Chceme žít ve shodě s přírodou a stvořením a zasazovat se především vlastním životem o jejich ochranu a záchranu. 2.       Návrat

Vytvořeno: 2019-11-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 24 24