Nejnovější petice

Petice za zachování všech zdravých stromů podél stezky u říčky Vrchlice v Kutné Hoře

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby městský úřad Kutná Hora přehodnotil plánovanou cyklostezku v oblasti stezky podél říčky Vrchlice podél železniční trati od úrovně městského vlakového nádraží až k vlakové zastávce Kutná Hora Sedlec. Důrazně nesouhlasíme s kácením zdravých vzrostlých stromů z důvodu tvorby cyklostezky v této oblasti. Stávající stromy zde rostou desítky let a poskytují domov rozmanitému spektru živočichů, vrací se sem hnízdit rozličné ptactvo a stromy js

Vytvořeno: 2020-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 122 120

Petice za zrušení ohňostrojů k příležitosti konání lázeňských sezón v lázeňských městech

Tato petice je určena pro: - Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Lázeňská 1001, 37901  Třeboň, k rukám pana prof. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D. - Město Třeboň, Palackého nám.  46, 37901 Třeboň, k rukám pana starosty Jana Váni, PaedDr.   - Svaz léčebných lázní ČR, k rukám prezidenta – pana MUDr. Eduarda Bláhy,   Opletalova 27, 110 00  Praha 1 - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4, Praha 2, k rukám ministra pana Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha MHA     Věc: PETICE - otevřená žádost o zrušení p

Vytvořeno: 2020-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 13 12

Přejmenujme ulici u velvyslanectví Saúdské Arábie po zavražděném novináři Chášukdžím

Vážený pane primátore Hřibe,  jako rodilý Pražák a oddaný příznivec boje za lidská práva velmi oceňuji Váš vstřícný postoj k přejmenování náměstí Pod Kaštany na náměstí Borise Němcova.  Nezůstával bych však v půli cesty. Poblíž ruské ambasády má totiž své sídlo také velvyslanectví Saúdské Arábie. A Vy už asi víte, kam tím mířím, že?  Je to téměř rok a půl, kdy byl saúdskými úřady bestiálně zavražděn opoziční novinář Džamál Chášukdží. Nebylo by v rámci Vašeho obdivuhodného boje za lidská práva vh

Vytvořeno: 2020-02-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 76 73

Ať Adam dá banana hands na Spotify

Žádáme Adama aby dal banana hands na Spotify protože mám taky banana hands

Vytvořeno: 2020-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Petice za udělení Řádu Bílého lva plk. Josefu Koukalovi, DFC

Každá země si má vážit svých hrdinů. Zejména těch, kteří za její svobodu mnoho trpěli a přinášeli velké oběti. Plk. Josef Koukal, DFC, účastník bitvy o Británii, byl jedním z těchto hrdinů. Při bojovém letu byl velice těžce popálen. Prožil mučivé měsíce léčení a dlouhou řadu operací. Ač již není mezi námi, jeho zásluhy by měly být po zásluze oceněny. Obracíme se tedy na prezidenta České republiky s žádostí, aby zvážil možnost udělení Řádu Bílého lva tomuto stíhacímu letci, bojujícímu za 2. světo

Vytvořeno: 2020-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 77 73

Udělení výjimky pro učitele historie Bc. Jaroslava Beneše

Roku 2014 Bc. Jaroslav Beneš v souvislosti s účinností novely zpřísněného zákona o pedagogických pracovnících (č. 379/2015 Sb.) začal studovat denní magisterské studium historie, kombinovaná forma v té době nebyla otevřena na žádné VŠ, ale kvůli své zrakové oční vadě studia nedokončil. Proto bychom rádi požádali o pomoc při udělení výjimky ze zákona o pedagogických pracovnících, ač víme, že se na něj žádná z nich nevztahuje. Moci opět učit je jedna z mála možností, jak opět získat zaměstnání a ž

Vytvořeno: 2020-02-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 16 15

Petice proti škrtům spojů MHD v Karlových Varech

Petice proti škrtům spojů MHD v Karlových Varech   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Adresovaná: Radě města Karlovy Vary a Dopravnímu podniku Karlovy Vary Od 1. března 2020 nastanou v Karlových Varech největší změny v linkové dopravě za posledních 20 let. To, co je vedením města prezentováno jako „optimalizace“, přinese podstatné zhoršení dopravní obslužnosti pro občany našeho města, ale také jeho návštěvníky. V době, kdy se klade důraz na dostu

Vytvořeno: 2020-02-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 587 586

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška

Petice proti odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška   My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA o odvolání ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Jaromíra Maška. Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že pan ředitel vedl více než čtrnáct let nemocnici tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské a aktivně se podílel na průběhu reformy systému psychiatr

Vytvořeno: 2020-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 2397 2374

Petice za zákaz používání veškeré pyrotechniky má území České republiky

My,níže podepsání požadujeme zákaz používání veškeré zábavné pyrotechniky na území České republiky. Zábavní pyrotechnika ohrožuje zvířata,ale taky představuje nebezpečnou zábavu pro obyvatelé. Po zábavní pyrotechnice zůstává obrovské množství odpadu,který se uklízí jen ve městech a ani tam se odpad zcela neuklidí. Touto petici požadujeme po vládě co nejrychleji zakázat zábavní pyrotechniku a zabránit tak ničení životního prostředí.  Za petiční výbor: nezisková organizace eko_záchranáři    

Vytvořeno: 2020-02-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 36 34

Nová objížďková trasa pro pendlery v Železné Rudě od 1.4.2020

My, níže  podepsaní, žádáme o vyhledání a umožnění jiné - kratší - objížďkové trasy pro plánovanou uzavírku silnice Klatovská v Železné Rudě od 1.4.2020. Pendleři, kteří pracují za hranicemi a denně dojíždí do práce, žádají o znovuzvážení jiné objízdné trasy, než která byla prozatím nabídnuta. Zvolená objízdná trasa v tuto chvíli je cca o 50km delší pro jednu cestu - dojíždění do práce. Informace o této objízdné trase přišla měsíc před plánovanou uzavírkou a je to velmi krátký čas na to, aby jsm

Vytvořeno: 2020-02-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 184 176