Nejnovější petice

Otevření skateparku v Jablonci nad Nisou

Před rokem nám zavřeli skatepark kvůli tomu že prý rampy nebyly v dobrém stavu, to ale není pravda dalo se na nich úplně v pohodě jezdit a náš názor na to je že správci byli líní se o skatepark starat. Dokonce na instagram města @jablonecmesto nahráli video že skatepark bude (68. příspěvek od zdola) a to vydaly 14.6 2019... My vás žádáme abyste podepsaly tuto petici a pomohli nám skatepark znovu otevřít

Vytvořeno: 2020-02-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 75 75

proti nepřízpusobívím občanum STOP zneužívání socialních dávek

my podepsání nesouhlasíme aby naší romští spoluobčané zneužívalý stát 

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 23 17

Petice za zařazení Chudobínské borovice do památek UNESCO

Petice za zařazení Chudobínské borovice do památek UNESCOze dne 14.2.2020dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Chudobínská borovice je chloubou naší země! Tisíce občanů vyjadřují podporu Chudobínské borovici v soutěži o strom EU, už to samotné je dostatečným důkazem, že občanům ČR na Chudobínské borovici opravdu záleží, a je pro nás přírodní památkou!   Je třeba aby se jí dostálo náležitého uznání a ochrany!

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 140 135

Petice proti výstavbě 19 malometrážních bytů v Kopáčkově dvoře v Dobříši

Vážená paní Bc.Jano Vlnasová, vážený pane Ing. Pavle Svobodo,   Jako občané města Dobříše považujeme za nezbytné se vyjádřit k investičnímu záměru společnosti Obchodní centrum Dobříš, spol. s r.o., IČO 25118773, Mírové náměstí 1581, Dobříš.Zamýšlená výstavba zahrnuje stavební úpravy objektů v tzv. Kopáčkově dvoře spočívající ve vestavbě 19 malometrážních bytových jednotek a zřízení 21 otevřených parkovacích stání pro osobní automobily.S předloženým záměrem jako občané, kterým záleží na dobrých ž

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 28 28

PODPOŘTE Sokolovskou uhelnu, právní nástupce, a.s.

Jsme proti zastavení dolování UHLÍ v regionu  Ve městě Sokolov zdůvodu budoucího sociálního úpadku zvyšení kriminality  3000 lidí i více příjde o stabilní zaměstnání .  Sokolovská Uhelna patří k nejlepším zaměstnavatelům v regionu  kde sám majitel většího podílu Sokolovské Uhelny  Ing.František Štěpánek  z osobních peněz několikrát svým zaměstnancům zvýšil platy a je to člověk který myslí na své zaměstnance a na město Sokolov . Sokolovská Uhelna je velkým sponzorem nemocnice regionu různých efek

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 87 87

PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Asociace náhradních rodin České republiky, z.s.Sídlo: Křídlovická 2a, Brnoe-mail: info@anrcr.cz, www.anrcr.czIČO: 265 60 127 , bankovní spojení: 4316567001/5500 PETICE ZA PŘEPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ Asociace náhradních rodin žádá veřejnost, aby podpořila tuto petici.Pomozte nám MPSV přimět k přepracování navrhované Novely zákona o SPOD, s nížnesouhlasíme nejen my, pěstouni, ale též odborníci z řad asociací a sdružení.Žádáme dialog s příslušnými ministerstvy.

Vytvořeno: 2020-02-13

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 778 767

Špatný průběh zkoušky Pozemní stavitelství 1 a celkový přístup paní Ing. Hany Ševčíkové, Ph.D.

Dobrý den, ahoj,   jsem studentem 1. ročníku navazujícího studia konstrukcí staveb, i přesto mi není lhostejný přístup paní doktorky Ševčíkové k mým a zároveň tvým budoucím kolegům. Ta v předmětu Pozemní stavitelství 1 vyhazuje studenty bez zjevného důvodu a tím škodí nejen jim, ale i škole samotné, která tak o studenty přichází. Cílem této petice je změna. Je již na nadřízených paní doktorky, jestli to bude změna jejího přístupu k předmětu, nebo změna samotného přednášejícího a tedy i zkoušejíc

Vytvořeno: 2020-02-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 76 62

Petice - protest proti projektu rekonstrukce ulice Osiková

PETICE OBČANŮ JUNDROVA PROTI OMEZOVÁNÍ V PRÁVECH A STÍŽNOST NA ČINNOST RADNICE JUNDROVA V NEPROSPĚCH OBYVATELŮ ULICE OSIKOVÁ   Nesouhlasíme se záměrem města Brna, radnice v Jundrově a v součinnosti s BKomem, s navrhovanou rekonstrukcí ulice Osiková v Brně Jundrově, a to zejména: - nesouhlasíme s tzv. rozšířeným nárožím, mezi domy č. 1 a 3, mezi domy 3 a 5 a mezi domem č. 1 a účelovou komunikací Šeříková. Je to nebezpečné řešení, jelikož nás přinutí jezdit v rozporu se zákonem o silničním provozu

Vytvořeno: 2020-02-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15

PETICE proti výstavbě centra pro lidi bez domova na ulici Vlhká, Brno

PETICE proti výstavbě centra pro lidi bez domova na ulici Vlhká, Brno dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním     My, níže podepsaní občané města Brna, prostřednictvím této petice žádáme o zvážení zastavení výstavby Denního centra pro lidi bez domova na ulici Vlhká, Brno. Důvodem je shromažďování problémových lidí bez domova v blízkosti centra Brna, pití alkoholu na veřejnosti a nepořádku, který tito lidé způsobují. Incidentů s bezdomovci už byla celá

Vytvořeno: 2020-02-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 107 103

Petice o zavedení CK/JAILCK

Dobrý den, jakožto člen nelegální frakce a legální frakce PD vím, že lidem nikdy nic nehrozí a nikdo si CK neuzná, většina lidí tady snitchuje a jakmile na něj dojde, tak si stejně CK nedá, protože jeho postava nikdy neumře :-) Dále pokud osoba zabije několik lidí, postřílí PD, tak stejně dostane max 50min ve vězení a odejde, protože JailCK dostat nemůže.

Vytvořeno: 2020-02-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 31 22

Petice pro zachování historického názvu náměstí Pod Kaštany

Poslední dobou se pražská čtvrť Bubeneč stává cílem, pravděpodobně zoufalých, politiků, kteří se snaží svou sestupující popularitu zvrátit realizací zbytečných a hloupých proti-ruských gest na jejím území. Předchozí obětí se stal pomník maršála Koněva, novou obětí má být náměstí Pod Kaštany. My níže podepsaní jsme přesvědčeni, že Bubeneč a jeho místopis není politické pískoviště, na kterém komunální politici mají oprávnění dělat mezinárodní gesta, a trváme na zachování historického názvu náměstí

Vytvořeno: 2020-02-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 379 370