Nejoblíbenější petice v roce 2012 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti sloučení gymnázia a ZŠ v České Kamenici

My, níže podepsaní studenti, příbuzní studentů a příznivci Gymnázia Česká Kamenice i ZŠ T. G. Masaryka Česká Kamenice, žádáme Zastupitelstvo města Česká Kamenice o revokaci usnesení ve věci sloučení Gymnázia Česká Kamenice a Základní školy T. G. Masaryka ze dne 6. 6. 2012. Domníváme se, že sloučení gymnázia a základní školy postrádá smysl z hledisek kvality vzdělávání, nákladů na provoz škol i vlivu na město Česká Kamenice jako celek. Vlastní víceleté gymnázium ve městě velikosti České Kamenice

Vytvořeno: 2012-06-13 Statistika

Petice za hospodárné využití pozemku v ulici V Kolonii

PETICE za hospodárné využití pozemku v ulici V Kolonii (mezi úřadem práce a bývalou prádelnou), určeného v současnosti pro výstavbu jednopodlažního Domu pro seniory dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo revokováno usnesení č. 1 přijaté na 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk dne 29. 2. 2012 o schválení výstavby nového domu pro seniory v ulici v Kolonii dle předloženého a

Vytvořeno: 2012-04-06 Statistika

Děkujeme médiím, že nám lžou

My, níže podepsaní občané České a Slovenské republiky, tímto symbolicky děkujeme všem česko-slovenským médiím, ať už se jedná o televizní stanice, rádia, denní tisk nebo i internetové zpravodajské portály, za to, že nás dlouhá léta zásobují dennodenně potřebnou dávkou lživých informací, překroucených pravd, polopravd a výmyslů. Také děkujeme za to, že nás média záměrně neinformují o skutečných událostech, které hýbou světem, že tají události, které by mohli zásadně ovlivnit politické a ekonomick

Vytvořeno: 2012-03-03 Statistika

Petice proti těžbě uhlí v Orlové

Nesouhlasíme s rozšířením těžby uhlí v oblasti Výhoda v Orlové. Připojujeme se tak k občanskému sdružení "Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem" kde se rovněž plánuje rozšíření těžby. Tuto petici podporuje informační portál eOrlová.

Vytvořeno: 2012-06-05 Statistika

Kauza tzv. "Vlčích dětí" - otevřený dopis za nepředpojatost

Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300/11 140 00 Praha 4   Otevřený dopis Vrchnímu soudu v Praze ve věci odsouzení manželů Kašpárkových v kauze tzv. vlčích dětí   Vážený soude, dovolujeme si vyjádřit svoje znepokojení z průběhu kauzy tzv. vlčích dětí a z rozsudku, kterým byl 5.1.2012 jejich otec odsouzen k osmi letům vězení a jejich matka ke třem letem s podmínkou. Jako veřejnost jsme odkázáni na informace z médií, které jsou kusé a někdy i protichůdné, přesto jsme z nich dospěli k názoru, že v k

Vytvořeno: 2012-01-24 Statistika

Proti zákazu šlechtických titulů-Zákon č. 61/1918 Sb.

My níže podepsaní požadujeme zrušení zákona č. 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly (ze dne 10. prosince 1918) a který mimo jiné stanoví:   „Šlechtictví a řády, jakož i  veškerá z nich plynoucí práva se zrušují,  rovněž  tak  tituly,  pokud  byly  udělovány  jako pouhá vyznamenání.“ … dále tento zákon stanoví, že „Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.“ Domníváme se, že šlechtické tituly odráží historické zakot

Vytvořeno: 2012-04-25 Statistika

Oživme Hollar!

Adresáti: Proděkan pro rozvoj JuDr. PhDr. Tomáš Karásek Ph.D. (a vedení Fakulty Sociálních Věd Univerzity Karlovy) Vážený pane doktore Karásku, jako proděkana pro rozvoj fakulty Vás my, níže podepsaní, žádáme o progresivní řešení návrhu na vznik společenské místnosti ve vnitrobloku budovy Hollar. Je nám líto, dokonce považujeme za ostudu, že hlavní budova Fakulty sociálních, tzv. společenských věd, sídlo Institutu komunikačních studií, dodnes nedisponuje důstojným společenským prostorem. Prostor

Vytvořeno: 2012-10-29 Statistika

nabrufast-rychle-občerstveni

PETICE ZA UDĚLENÍ VYJÍMKY Z VYHLÁŠKY MĚSTA ŘÍČANY Č.3/2011 PRO NabruFast – RYCHLÉ OBČERSTVENÍ Vážení spoluobčané Říčan, byla nám omezena provozní doba v nočních hodinách. Naše rychlé občerstvení NabruFast, které je Vámi v nočních hodinách velmižádané, a to z 95% ke konzumaci jídla, bylo v nočních hodinách zavřeno z důvodu Cituji : " Omezit provozní dobu do 02:00 hod. - nalévání(doderná) po skončení ostatních provozoven, nalévání alkoholu přímo do ulice,narušuje přirozené korzo mezi restauracem

Vytvořeno: 2012-07-07 Statistika

Proti vzniku parkovacích zón v Praze 13

My, níže podepsaní občané žádáme, aby zastupitelstvo Městské části Praha 13 nezavádělo v Praze 13  zóny placeného stání tzv. modré parkovací zóny. Dále žádáme, aby  zastupitelstvo činilo všechna dostupná opatření ke zvýšení počtu bezplatných parkovacích míst.

Vytvořeno: 2012-12-09 Statistika

Zachování ochranné lhůty 6 měsíců pro zvířata v občanském zákoně

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Sněmovní 4 118 26  Praha 1 - Malá Strana       Petice za ponechání ochranné lhůty šesti měsíců pro zvířata v novém občanském zákoně         Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,     velmi si vážíme a oceňujeme váš přístup v oblasti legislativy o ochraně zvířat a velice Vás prosíme o pomoc a podporu v této věci.   V § 1052 sněmovního tisku 362/0 je uvedeno: (1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou m

Vytvořeno: 2011-09-19 Statistika