Zachovat nynější název Ruzyně

Zakládám petici, pro zachování součastného názvu Letiště Ruzyň.

Ke vší úctě k Havlovi, buďme rozumní, na rozdíl od servilních "umělců."

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Farevelak, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...