Nejnovější petice

NÁZVY ULIC POZEMKY OLOMOUC CHOMOUTOV

MY, budoucí obyvatelé projektu POZEMKY CHOMOUTOV žádáme město Olomouc, aby přihlédlo k přání budoucích obyvatel této nově vznikající čtvrti a pojmenovalo ulice podle oblasti, ve které se lokalita nachází - lužní lesy - tak jako je tomu v přilehlých již zastavěných ulicích (Olšová, Vrbová, Javorová) Příkladem budiž ulice: Březová, Buková a Dubová ....... Předem moc děkujeme za zvážení a kladné vyřízení naší žádosti   

46 Vytvořeno: 2021-08-26 Statistika

Petice na podporu plakátování

Jako Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy se již několik let snažíme o řešení problematiky nízkonákladové reklamy/plakátování v Praze. Momentálně probíhají jednání o budoucnosti tohoto segmentu na půdě IPR a MHMP, kde bohužel ne všichni si uvědomují důležitost této formy inzerce pro kulturní a neziskové subjekty.    Podporujeme zachování plakátování, jako jedné z mála možností propagace, která je dostupná téměř pro všechny pořadatele kulturních akcí. Je to tradiční, avšak stále široce v

27 Vytvořeno: 2021-08-26 Statistika

Nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše ve Fulneku

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme tímto důrazný nesouhlas se záměrem výstavby výrobní haly na zelené ploše č.  1148/2 (ve Fulneku vedle benziny – bývalé koupaliště) dle územního plánu. Chceme zachovat přírodní ráz tohoto místa a nenechat narušit touto výstavbou ekosystém a zatížit tak opět životní prostředí. Tato stavba navíc výrazně zhorší kvalitu bydlení a sníží hodnotu nemovitostí občanů v dané

59 Vytvořeno: 2021-08-24 Statistika

Petice proti okamžité výpovědi vedoucí Městké knihovny Vamberk pro nadbytečnost

My, níže podepsaní občané, čtenáři, návštěvníci a příznivci Městské knihovny Vamberk, se obracíme na Vás, zastupitele Města Vamberka,s tímto vyjádřením nesouhlasu a protestem proti odvolání paní Jaroslavy Martinové z pozice vedoucí městské knihovny zároveň s okamžitou výpovědí z pracovního poměru pro nadbytečnost. Pevně věříme, že petice napomůže radě, potažmo zastupitelstvu Města Vamberk, přezkoumat a uvážit, že odvolání vedoucí  Jaroslavy Martinové je nesmyslné a zcela kontraproduktivní. Jistě

454 Vytvořeno: 2021-08-24 Statistika

Tomaso579 zpět adminem.

Tomík má bejt admin. Protože má bejt admin.

9 Vytvořeno: 2021-08-23 Statistika

Odběr všech 93 psů, Mileně Růžičkové chovaných v nevhodných podmínkách.

PETICEpodle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Žádáme o odběr všech 93 psů, kontrolovaných krajskou veterinární správou paní Mileně Růžičkové a zajištění tak kvalitního života pro tato zvířata. My, níže podepsaní občané, odmítáme lhostejně přihlížet k utrpení psů chovaných v nevhodných podmínkách paní Milenou Růžičkovou,Odrovice 44, 664 64 a Žabčice, Nádražní 182, 664 63. Prostřednictvím této petice žádáme, aby se zamezilo chovu v nevhodných

2551 Vytvořeno: 2021-08-21 Statistika

VÝZVA POSLANCŮM A SENÁTORŮM PARLAMENTU ČR ZA ZAVEDENÍ DNE 21. ČERVNA JAKO STÁTNÍ SVÁTEK ČR

 Vyzyváme poslance a senátory Parlamentu České republiky, aby schválili příslušným zákonem den 21. června jako státní svátek ČR, jako trvalou připomínku odchodu sovětských okupačních vojsk z území tehdejšího Československa, který byl završen dne 21. června v roce 1991, čímž byl završen jeden z historických procesů v po listopadovém snažení našich národů na cestě k demokracii a svobodě. Připomínáme si 21.srpen 1968 jako den ponížení našeho národa okupací vojsky Varšavské smlouvy a následných 21 l

17 Vytvořeno: 2021-08-21 Statistika

PETÍCIA NA ZÁCHRANU ODDELENÍ V REGIONÁLNYCH NEMOCNICIACH

My občania Slovenskej republiky vyjadrujeme svojim podpisom: Nesúhlas so zrušením nemocničných oddelení v nasledovných mestách :   - BREZNO - Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. - DOLNÝ KUBÍN - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou                               MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín - KEŽMAROK - Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. - KOMÁRNO - Nemocnica AGEL Komárno - KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec  - KROMPACHY - Nemocnica AGE

3790 Vytvořeno: 2021-08-21 Statistika

SPALOVACÍ MOTORY v našich autech CHCEME

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, odmítáme ekologický fanatismus a jsme přesvědčeni, že výroba i prodej automobilů se spalovacím motorem má být zachována. Zároveň vyzýváme podpisem této petice Parlament ČR i Vládu ČR, aby aktivně odmítly záměry představitelů Evropské unie, kteří chtějí v rámci nebezpečného "Zeleného údělu" (nebo prostřednictvím euro7) klasická auta se spalovacím motorem v budoucnu zakázat. Soupis ad

2895 Vytvořeno: 2021-08-18 Statistika

Za záchranu Klíše, Mánesových sadů, Střížovického vrchu, vrchu Holoměř a bydlení v sídlišti Pod Holoměří a proti budování nové silniční sítě

My, níže podepsaní občané České republiky starší 18 let, svým podpisem petice stvrzujeme žádost k vedení města Ústí nad Labem, aby z návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem vyškrtlo plánované nové komunikace a navazující tunely (viz. mapa). propojení ulice U Stadionu a Sociální péče přes zahrádkářskou kolonii (okolo vrchu Holoměř), komunikace propojující ulice U Stadionu a Lesní cesta, komunikace okolo Střížovického vrchu, prodloužení ulice V Zahrádkách směrem do centra přes Konvalinkový vrc

332 Vytvořeno: 2021-08-17 Statistika