Nejnovější petice

Petice vyučujících cizích jazyků, budoucích maturantů a jejich rodičů za zrušení požadavku monotematičnosti otázek ústní maturitní zkoušky

Tímto se připojuji k požadavku zrušení monotematičnosti maturitních otázek na (odborných) středních školách v ČR. Tento požadavek neodpovídá realitě jazykové komunikace, míjí se u mnoha, zejména odborných škol, se školními vzdělávacími plány a připravuje zkoušku o její praktický rozměr. Studenti by během zkoušky měli prokázat schopnost komunikace na obecná témata i prokázat odborné znalosti.

Vytvořeno: 2021-07-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 59 59

NESOUHLAS SE ZMĚNOU TYPU PODLAHY V HALE BIOS V NOVÉM STRAŠECÍ Z DŘEVĚNÉHO NA UMĚLÝ POVRCH

Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že tento podpisový arch se týká Petice ve věci nesouhlasu se změnou typu podlahy v hale Bios, která zvyšuje riziko zranění a chronických zdravotních problémů pro všechny sportovce a ve svém důsledku vede k nutnosti ukončit sportovní činnost v hale pro výkonnostní sportovce z basketbalového oddílu Kelti Nové Strašecí, který je jediným mládežnickým basketbalovým klubem v okrese Rakovník.  TEXT PETICE Nesouhlasíme se změnou typu podlahy v ha

Vytvořeno: 2021-07-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 26 25

Vyhození Prokopa Loronze ze serveru Burani!

Tato petice slouží k tomu, že ho dostaneme pryč :)

Vytvořeno: 2021-07-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 7

„Za revokaci rozhodnutí ředitele NPI ČR ve věci personálního obsazení vedoucí/ho krajského pracoviště NPI"

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o zrušení dřívějšího rozhodnutí ředitele NPI ČR Mgr. Ivo Jupy, kterým ke dni 30. 6. 2021 odvolal z funkce vedoucí NPI Plzeň PhDr. Ladislavu Šlajchovou, Ph.D. Vzhledem k excelenci pracoviště, nastavenému funkčnímu partnerství v Plzeňském kraji, nadstandardní podpoře vedení škol a pedagogických pracovníků pokládáme za zásadní zachovat kontinuitu vedení krajského pracoviště v osobě L. Šlajchové. A to min. do ukončení řádného výběrového řízení n

Vytvořeno: 2021-07-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 66 66

odebrání pavkil owner

nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaším lidi černé barvy nesnaš

Vytvořeno: 2021-06-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 7 3

Za zlepšení situace v okolí ubytoven v ul. Pod Čertovým pahorkem v Příbrami VII

My, níže podepsaní, jsme velmi nespokojeni s chováním řady uživatelů (nájemců a spolubydlících osob) ubytoven v Příbrami VII č.p. 484 a 485 a v Příbrami VIII č.p. 110. V uvedených ubytovnách nacházejících se v bezprostřední blízkosti řady obytných domů s bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků jsou soustředěni převážně lidé ze sociálně slabých poměrů, z nichž řada je často pod vlivem alkoholu, v některých případech i pod vlivem jiných omamných látek, nedodržuje základní pravidla slušného chov

Vytvořeno: 2021-06-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 198 197

Dopis poslancům k novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Pane poslanče, paní poslankyně, do Poslanecké sněmovny byla doručena ke schválení změna zákona o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. Tento návrh zákona je v navrhovaných změnách velice diskriminační! V návrhu se v paragrafu 69 odst. i) uvádí: "omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny po

Vytvořeno: 2021-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 65 64

Nechte Vejce na Horním náměstí

Vážená paní starostko, v minulých dnech rada města rozhodla o odstranění plastiky Vejce z Horního náměstí My, níže podepsaní, protestujeme proti tomuto rozhodnutí a nesouhlasíme s tím, aby byla plastika Vejce z Horního náměstí v Odoleně Vodě odstraněna. Plastika je velmi oblíbená u dětí a je přínosem do veřejného prostoru. Dále souhlasíme s tím, že je plastika volně přemalovávána a občasnou změnu jejího vzhledu vítáme a považujeme za projev svobody0 umění. Petiční výbor ve složení: Martin Srba,

Vytvořeno: 2021-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 25 25

Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění dodávek tepla ve Strakonicích ve prospěch občanů

Petice   za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění dodávek tepla ve Strakonicích ve prospěch občanů, řádně platících koncových zákazníků, dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů.   Petiční výbor touto peticí vyzývá státní orgány veřejné moci: Parlament ČR, Vládu ČR, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“), aby řešily urychleně nedostatečn

Vytvořeno: 2021-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 15 15

Empa Na Technika

Všichni asi víme, nebo aspoň já si to myslím, že byl empa vyhozen z pozice Technik bezdůvodně. Jediný (Ne)důvod který to mělo, byl že Matyfo se dalo by se říct neudržel, a tak ho teda vyhodil i když na to měl ale zároveň neměl právo. Souhlas měl od Zekilla, který již není v AT taktéž jako Matyfo. Proto si myslím, že by se někdo do technického týmu hodil, a tím myslím empu. Empa plány měl, akorát je nemohl pořádně uskutečnit. :DD  Vím že to takhle nefunguje, že se udělá petice a čest... ale jelik

Vytvořeno: 2021-06-27

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 3