Nejnovější petice

Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví ve věci prioritního seznamu očkování proti SARS-CoV-2

Žádost o rozšíření prioritního seznamu očkovaných proti SARS-CoV-2 o diagnózy s vysokým rizikem úmrtnosti   Vážený pane ministře, Rádi bychom se vám ve spolupráci se skupinou Pacienti s Covid-19 v Česku a na Slovensku vyjádřili k seznamu prioritních pacientů, kteří mají být očkování vakcínou proti Covid-19. Tento seznam je bohužel velmi úzký a neochrání všechny ohrožené skupiny chronicky nemocných, které by to potřebovaly.  V tomto seznamu například nejsou některá onemocnění zmíněná ve stanovisk

Vytvořeno: 2021-01-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 39 39

Diskriminace živlů

Aktuální známe fyzické živly jsou světem diskriminovány. Proč? Každý zná klasický vodní meloun . Proč ale živel voda má svůj meloun a ostatní živly nemají nic? Tato petice slouží k vyjádření nesouhlasu o neexistenci ohnivého , zemského a vzdušného melounu. Každý podpis se počítá. Bojujme s diskriminací živlů jako bojujeme s diskriminací různých ras!

Vytvořeno: 2021-01-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 8 8

DODATEČNÉ POVOLENÍ AREÁLU HP-PELZER, Žatec

  VE ZVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTACI JE POPSÁN NEUTĚŠENÝ STAV PROVOZŮ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ ŽATEC DŮSLEDKEM ČINNOSTÍ FIRMY HP-Pelzer, s.r.o. SOUČASNÝ PROVOZ FIRMY HP-Pelzer, Žatec NEODPOVÍDÁ PLATNÝM ZÁKONŮM A MÁ ZÁVAŽNÉ NEGATIVNÍ DOPADY NA ZDRAVÍ OBYVATEL – ÚNIKY TOXICKÝCH RAKOVINOTVORNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ A OBTĚŽUJÍCÍ NADMĚRNÁ HLUKOVÁ ZÁTĚŽ ÚZEMÍ. Zlepšení životního prostředí může nastat až po provedení velkého množství a pro firmu HP-Pelzer, Žatec značně finančně náročných nápravných opatře

Vytvořeno: 2021-01-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 247 244

FYZI BY SE MĚL PSÁT S TVRDÝM Y

VZhledem k tomu, že FYZIKA je vyjmenované slovo po F, tak by se měl FIZISTYLE nazývat FYZI - jako FYZI(ka)

Vytvořeno: 2021-01-04

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 197 173

Zákaz používání zábavní pyrotechniky na území Městyse Machov

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Zastupitelstvo Městyse Machov o přijetí úplného zákazu používání zábavní pyrotechniky na území Městyse. Důvody: - stres způsobený hlukem (těžce nesou především osoby starší a malé děti) - ohrožení zdraví i života domácích mazlíčků, hospodářských zvířat a zvěře a ptáků v přírodě - zbytečné znečištění ovzduší, potažmo vod, prachovými částicemi, těžkými kovy atd. - riziko zranění nebo úrazu při manipulaci   Děkujeme.

Vytvořeno: 2021-01-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6 6

Žádáme přejmenovaní Bahňáku na Baťov!

My, níže podepsaní, žádáme vedení města Otrokovice, aby přejmenovalo městskou část Bahňák na Baťov. Nesouhlasíme s tím, aby čtvrť, kterou vybudovali sourozenci Baťovi, nesla název „Bahňák“. Toto dřívější označení vycházelo z všudypřítomných bažin. Od té doby se změnilo mnohé a na močálech vyrostlo moderní město. Dnes této čtvrti neřekne nikdo jinak než „Baťov“. Bohužel oficiálně se mluví stále o „Bahňáku“. Toto dvojí označení veřejnost pouze mate a myslíme si, že je čas na změnu. Více informací

Vytvořeno: 2021-01-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Týnec nad Sázavou - Výstavba sportoviště s umělým povrchem

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním       My, níže podepsaní občané a obyvatelé města Týnec nad Sázavou a jeho místních, prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou o podporu záměru výstavby sportoviště - hřiště s umělým povrchem a osvětlením o rozměrech 100 x 60 m v katastru obce Týnce nad Sázavou, a to pro aktivní trávení volnočasových aktivit nejen členů FK Týnec nad Sázavou. Ideální variantou pro výstavbu

Vytvořeno: 2020-12-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 113 113

Petice za vytvoření parkovacích míst v části býv. objektu ODRA v Ostravě - Výškovicích

Dlouhodobě neútěšná a dostatečně neřešená situace s parkovacími misty v Ostravě - Výškovicích, vede k nutnosti vyjádřit podporu podepsáním Petice za vytvoření pakovacích míst v části býv. objektu ODRA V současnosti jsou po každodenním výjezdu Městské policie pokutováni řidiči, kteří nemají jinou možnost, než parkovat v pěší zóně. Úřady trestají své obyvatele za to, že není vytvořený dostatečný prostor na parkování, odpovídající pravidlům silničního provozu. Magistrát dopřává více pozornosti někt

Vytvořeno: 2020-12-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 380 380

Útulek provozovaný TS Hradec Králové- Nedávejte pejsky na základě žádosti na město “Kdo dřív přijde,ten dřív mele”!!

Vážení, kdo nesouhlasíte s rozhodnutím Útulku pro opuštěná zvířata provozovaným Technickými službami Hradec Králové, který zachránil cca 70 psů (čivavy, buldočci) z množírny, o umístění daných psů do rodin na základě pouhé žádosti doručené na úřad Města, tzv. kdo dřív příjde, ten dřív daného pejska dostane a to bez jakéhokoliv prověření žadatele, bez seznámení pejska s žadatelem, bez předání informace o zdravotním stavu pejska a bez kastrace, aby bylo náležitě a maximálně možné zajištění, že se

Vytvořeno: 2020-12-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1110 1087

Petice, aby byl Matěj Blümel korunován na právoplatného krále

No co čekáte, že napíšu? Prostě je to král. Dve stovky podpisů a dostane opravdovou korunu. Zařídím. 

Vytvořeno: 2020-12-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 7!-- Large modal -->