Nejnovější petice

Podpořte Otevření Česka

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích. S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme. Jako rovnoprávní občané této země, zároveň

Vytvořeno: 2021-01-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 27 27

Vyzýváme obec Kounov (okres Rakovník) k přejmenování na Prdelákov

My, níže podepsaní, se nehodláme při vyhledávání autobusových spojů do Kounova (okres Rychnov n. Kněžnou) nadále potýkat s naprosto nesmyslnou nabídkou spojení do Kounova (okres Rakovník). Žádáme tedy o rozetnutí Kounovské otázky ve prospěch zachování navigační dostupnosti vstříc relevantnějšímu z Kounovů, a to tedy přejmenováním obce Kounov (okres Rakovník) na Prdelákov. Vyzýváme starostu Kounova (okres Rakovník), Ing. Antonína Rysku k vyhovění zájmům obecného blaha a to tedy ke spěšnému proved

Vytvořeno: 2021-01-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 19 19

Nesouhlas se způsobem změny hlavního vedoucího 2. turnusu LDT Jankov

My, kterým není lhostejný osud 2. turnusu LDT Jankov,nesouhlasíme s neodůvodněným odvoláním hlavního vedoucího PaedDr. Petra Přecechtělaa současně se způsobem dosazení nového vedení. Jsme přesvědčeni, že i kdyby existovaly důvody pro odvolání,případný nový hlavní vedoucí by měl vzejít primárně ze středu stávajícího týmu,za kterým je mnoho let poctivé práce. Smyslem této výzvy je zachováníkontinuity 2. turnusu pro radost jeho dětí a spokojenost rodičů.

Vytvořeno: 2021-01-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 256 255

Přidání segmentu spodního prádla do výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje v provozovnách

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za přidání segmentu spodního prádla do výjimkyze zákazu maloobchodního prodeje v provozovnách“ My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda České republiky přidala segment spodního prádla do výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje v provozovnách po dobu vyhlášeného nouzového stavu v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze 30. září 2020. Děkujeme. Tato petice v

Vytvořeno: 2021-01-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 246 241

Svoboda pro Navalného - Freedom for Navalny

  SVOBODA PRO NAVALNÉHO Petice adresovaná paní Ursule von der Leyen: Nátlak na Rusko, aby osvobodilo AlexejeNavalného. My, níže podepsaní občané České republiky a Evropské unie, chceme vyjádřit své pobouření nad pokusem o vraždu a následným zatčením Alexejeho Navalného po návratu do vlasti. Prosíme Vás o to, abyste se zasadila o svobodu a spravedlivé zacházení s panem Navalným. Rusko nemůže vraždit a věznit novináře a mírumilovné politické oponenty a současně požadovat, aby s ním Evropská unie j

Vytvořeno: 2021-01-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 62 56

PETICE ZA NEPRODLUŽOVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU

My, níže podepsaní, chceme prostřednictvím této petice vyjádřit svůj nesouhlas s neustálým prodlužováním stavu nouze v České republice v souvislosti s onemocněním covid-19 a apelovat na poslaneckou sněmovnu, aby tak již nečinila. Naléháme na naše poslance, aby vzali v úvahu také hlas lidu, který mají zastupovat. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. vymezuje maximální dobu trvaní nouzového stavu na 30 dní, a přestože dovoluje tento stav po souhlasu Poslanecké sněmovny prodloužit, to, že se takto činní n

Vytvořeno: 2021-01-20

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 11 11

Hromadná stížnost na RRTV: Jan Kaliba a zpravodajství z USA pro ČRo

Jan Kaliba je zpravodaj pro USA a zprávy dodává stanici Český rozhlas - Radiožurnál. Jeho jednostranné zpravodajství poslední dobou, lidově řečeno, nabíralo na obrátkách a vyvrcholilo dne 18.1.2021 v pořadu 20 minut Radiožurnálu.  Nyní postupně. Od voleb v listopadu 2020 sleduji zpravodajství ČRo pravidelně a na Radiožurnálu pravidelně přispívá právě i pan Kaliba. Jeho reportáže jsou z drtivé většiny čerpané ze CNN a Washington Post, což v reportážích pan Kaliba sám zmiňuje. Obě tyto média jsou

Vytvořeno: 2021-01-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 182 179

Petice na Korona track od Chleby - FajnaZabava gang

Tímto vyzíváme Martina Chlebka aby urychleně udělal další masný song nejlépe z jeho aktuálních prožitků stávajících sraček co se dějou, potažmo Skerky.io 3 :D pokud jste takoví orangutáni že nevíte o čem je kurva řeč, zavítejte na : https://soundcloud.com/user-404482095

Vytvořeno: 2021-01-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 5 5

Jirka práva mínus

Naše Nezávislá Moderátorská strana usiluje o degradaci Jiřího Tvrzníka na serveru Herní Metropole a to na post Advanced, to je z důvodů kokotismu a zaujatisti proti ostatním moderátorům, dále opakovaně šikanuje membery, a to je podle naší strany NMS naprosto nepřípustné.

Vytvořeno: 2021-01-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10 8

Mafián bude překládat Orphena

Mafián je velmi šikovný hoch. Věřím, že pouze on zvládne tak těžké anime, jako je Orphen.

Vytvořeno: 2021-01-16

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 9 5