Nejnovější petice

Za lepší život v Ústí - Chceme přiměřené jízdné!

  My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby byla nově zvoleným Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, zvoleným ve dnech 23. a 24. září 2022, projednána otázka:      Bezodkladného snížení ceny jízdného v dopravních prostředcích města Ústí nad Labem, neboť:    - dosud účtovaná částka 3 990,- Kč za rok se nám zdá v hrubém nepoměru k běžně účtovaným cenám v jiných a dokonce nesrovnatelně větších městech, než je Ústí nad Labem (např. v Praze při současném provozování tramvajový

23 Vytvořeno: 2022-07-07 Statistika

Chceme zpatky Hejvla na streetu

Kazdy kdo nema v hlave nasrano to podepise protoze 7 dni v tydnu se zije na streetu.

5 Vytvořeno: 2022-07-07 Statistika

Honzan pryč z AT

Touto peticí žádáme, aby dosavadní admin Honzan1#2248 byl vyhozen z admin teamu. Z důvodu jeho neschopnosti a zaujatosti vůči, některým hráčům.

7 Vytvořeno: 2022-07-06 Statistika

Víte, co mě na vás poslanče Babiši sere, kromě toho, že jste stbácký udavač?

My níže podepsaní prohlašujeme, že nás poslanec Andrej Babiš , fízl, udavač, únosce dětí a podvodník také sere, přeně tak, jak je uvedeno v textu níže. "Pane poslanče @AndrejBabis, víte co mě na vás sere kromě toho, že jste stbácky udavač, zloděj a manipulátor? Vadí mi, že berete poslanecký plat, do práce nechodíte a místo toho s dobytčákem objíždíte dědiny a lžete lidem. Zvláště pak seniorům. Stejně jako podvodní prodejci hrnců."

18 Vytvořeno: 2022-07-04 Statistika

Petice proti provozu autobusové linky 110

My níže podepsaní občané České Republiky prostřednictvím této petice žádáme Statutární město Teplice S ohledem na nasazení dieslových autobusů vysokých finančních nákladů na provozu této linky ( cca 5 000 000,- Kč ) nízkým využíváním linky v zastávkách : „Erbenova, Šafaříkova, Sukova, Novákova a Botanická zahrada“ snížení bezpečnosti v souvislosti s nárůstem dopravy v blízkosti mateřských škol a dětského hřiště ( 3 mateřské školy, 1 školní jídelna a 1 dětské hřiště ) Např. Celkem 43 aut

54 Vytvořeno: 2022-07-03 Statistika

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU A ZMĚNU KOMUNIKACE ZŘIZOVATELE SE ŠKOLOU

Petice pedagogů, ostatních zaměstnanců a přátel školy ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208, Vrané nad Vltavou 252 46 My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby: 1. komunikace ze strany zřizovatele směrem ke škole byla vstřícná, respektující a konstruktivní, 2. v naší škole byly zachovány hodnoty, které v průběhu 4 let usilovnou a systematickou prací nastavilo a rozvíjelo odstupující vedení školy: a) nadstandardní kvalita vzdělávání, b) modernizace interiéru i exteriéru školy, c) st

265 Vytvořeno: 2022-07-02 Statistika

Pryč s Ukrajinou a Ruskem

Tato petice má za úkol rozehnat z ČR netahavé,namyšlené,vychlastané,hloupé vyžírky z Ukrajiny. Proč se nikdo nezajímá o to,že nepracují a jejich haranti nechodí do školy?Jen se poflakují celé dny venku. Dal bych jim ultimáta.Do té a té doby si najdi práci,bydlení a uč se jazyk. Takové lidi co zneužívají stát a dobré lidi tu přece nechceme? Doufám,že petici podpoří co nejvíce lidí a začne se něco dít,než nám to tu rozkradou a zničí... P.S.: Rusko taky nemám v lásce a mohli by se zpřísnit měřítka

24 Vytvořeno: 2022-06-30 Statistika

Petice za záchranu řečkovického podzemí

My, obyvatelé Brna-Řečkovic a Mokré Hory, zásadně protestujeme proti zničení naší unikátní historické památky v podzemí: pivovarských sklepů ze 17. století. Takové památky si každá obec opravuje a udržuje, zatímco vedení naší radnice ji chce zničit zalitím betonem, což by kromě nevratné likvidace sklepů způsobilo i mimořádnou ekologickou zátěž. Žádáme proto o opravu a údržbu historických pivovarských sklepů v naší obci a podporujeme žádost Spolku Za zdravé Řečkovice o jejich zápis do seznamu kul

311 Vytvořeno: 2022-06-30 Statistika

Zachraňme lípy v zámeckém parku Dolní Benešov

PETICE NA ZÁCHRANU 2 LIP V ZÁMECKÉM PARKU   Město v rámci revitalizace parku kolem zámku naplánovalo vykácet 108 stromů, převážně lip a javorů. Část již byla vykácena na jaře, zbylých sedmdesát stromů se má pokácet v listopadu. Ne všechny stromy však mají být vykáceny z důvodu stáří a špatného zdravotního stavu.  Některé prostě jen překážely novému architektonickému plánu parku. Mezi takové se zařadily i lípy č. 49 a č. 70, které jsou nejblíže betonovému tanečnímu plácku. Mluvil jsem o  nich s a

438 Vytvořeno: 2022-06-30 Statistika

Vybudování chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje na pozemku p.č. 5451/17, KÚ Zábřeh.

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „vybudování chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje na pozemku p.č. 5451/17, KÚ Zábřeh“ My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o urychlené projednání a výstavbu chodníku od křižovatky ulic Rudolfov a Skalička směrem k mostu přes koleje. Denně tudy projde mnoho lidí od maminek s kočárky, školáky až po důchodce. Cesta je velice frekventovaná, protože zde chybí cho

51 Vytvořeno: 2022-06-29 Statistika

Petice za nový zákon o ochraně obětí domácího násilí

My, níže podepsaní, pro tuto zemi žádáme kvalitní zákonnou ochranu obětí domácího násilí, bez ohledu na to, zda se jedná o partnerky, partnery, seniory, děti či jiné osoby ve společném obydlí. My, níže podepsaní, odsuzujeme všechny formy domácího násilí, ať jde o fyzické, psychické, sexualizované či ekonomické. Žádáme o změnu zákona, která povede ke kvalitní ochraně obětí nejen při snaze o opuštění násilníka, ale i následně v dalším životě. Česká republika v tomto ohledu vyžaduje zásadní systémo

509 Vytvořeno: 2022-06-29 Statistika

Brno, bez optických senzorů s umělou inteligencí

V době, kdy je ke všemu potřeba souhlas uživatele GDPR, byly v Brně nainstalovány optické senzory, tyto seznzory lze popsat jako malý počítač, který je vybaven výpočetní jednotkou, kamerou, GPS a GSM modemem. „Ze softwarového pohledu senzor využívá algoritmy počítačového vidění a umělé inteligence. Software pro detekci objektů běží přímo v senzoru a není tedy nutné po GSM síti přenášet obrovská obrazová data, ale pouze informace o typu a chování objektu,“ Bohužel tyto senzory se ve špatný rukou

41 Vytvořeno: 2022-06-27 Statistika

Zachování stávajících poměrů v Zelené ulici

My, níže podepsaní nesouhlasíme se záměrem na rekonstrukci a rozšíření vozovky ve východní části ulice Zelená v Dobřichovicích, od křižovatky s Americkou až po budoucí křižovatku s plánovanou ulici Spojovací. Navrhovanou rekonstrukci považujeme za bezpředmětnou, zejména pokud je v plánu nahradit současný živičný povrch bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů obdobným o metr širším živičným povrchem bez obrubníků a návazných úprav zelených pruhů. V každém případě však nesouhlasíme se záměr

11 Vytvořeno: 2022-06-27 Statistika

Petice za navýšení kapacity žáků CH ZUŠ Harmonie

Podporuji tímto navýšení kapacity žáků Církevní husitské základní umělecké školy Harmonie o.p.s. z 200 na 300 žáků.

108 Vytvořeno: 2022-06-27 Statistika

Petícia za urgentné riešenie nespoľahlivých dodávok elektrickej energie a jej častých krátkodobých výpadkov v obci Rakovo a v okolitých obciach.

Určené k riešeniu:- Stredoslovenská energetika, a. s.- Okresný úrad Martin, Životné prostredie- starosta a poslanci obce Rakovo --- My, nižšie podpísaní občania obce Rakovo a priľahlých obcí, žiadame týmto o urgentné riešenie havarijnej situácie nekvalitných dodávok elektrickej energie do obce Rakovo a priľahlých obcí. V rôznych časových úsekoch, kedykoľvek počas dňa, dochádza opakovane k veľmi častým krátkodobým výpadkom elektrickej energie na dobu niekoľkých sekúnd až minút, čím dochádza k poš

145 Vytvořeno: 2022-06-27 Statistika

Výzva na zastupitele města Chomutova, ke svolání krizového štábu k řešení energetické krize

My, níže podepsaní občané Chomutova, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Chomutova začali zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a tím zmírnili dopady cen energií na občany i na ekonomiku jak v Chomutově, tak i na občany celé České republiky. Žádáme tímto primátora města Chomutova ke svolání krizového štábu a mimořádného zasedání zastupitelstva města ve věci neúměrného z

28 Vytvořeno: 2022-06-26 Statistika

Petice za zachování stávajícího názvu MFF UK

My, učitelé, studenti, absolventi a další zaměstnanci a přátelé MFF UK svým níže připojeným podpisem vyjadřujeme nesouhlas s rozeznívajícími se úvahami o změně názvu Matematicko-fyzikální fakulty (MFF) na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky (FMFI). Stávající název a zkratku nese fakulta již od svého vzniku v roce 1952 a v očích tuzemské i zahraniční veřejnosti se za tu dobu stala zavedenou značkou kvality a prestiže. Označení "Matfyz" je, jak všichni uznáváme, již hluboce zažité a nedává sm

270 Vytvořeno: 2022-06-23 Statistika

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize

Vážení občané ČR na portálu Občana (https://obcan.portal.gov.cz) jsme zřídili elektronickou petici (Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize), která se podepisuje pomocí bankovní identity a je plnohodnotnou peticí, se kterou můžeme předstoupit před poslance Parlamentu ČR.  Žádáme Vás o její podepsání. Děkujeme Jiří Janeček Hnutí PES https://portal.gov.cz/e-petice/137-petice-za-zakaz-vyvozu-levne-elektriny-mimo-cr-a-reseni-energeticke-krize   My, níže podepsaní ob

12315 Vytvořeno: 2022-06-23 Statistika

DEMISE FIALOVO VLÁDĚ

To už je fakt vrchol! To si premiér Petr Fiala (ODS) dělá z lidí už úplnou srandu? Fiala se veřejně chlubí tím, že jeho vláda výrazně zvýšila množství domácností, které dostávají sociální dávky👎 Od jakékoli vlády ale přeci očekáváme pravý opak, tedy aby byla životní úroveň tak dobrá, aby bylo co nejméně lidí na dávkách a aby lidé nemuseli dostávat sociální dávky! Fialova vláda kašle na lidi a odmítá řešit zdražování a ještě se chlubí, že přibývá lidí na dávkách! Je premiér normální? DEMISI!

147 Vytvořeno: 2022-06-22 Statistika

Demise vlády Petra Fialy

To už je fakt vrchol! To si premiér Petr Fiala (ODS) dělá z lidí už úplnou srandu? Fiala se veřejně chlubí tím, že jeho vláda výrazně zvýšila množství domácností, které dostávají sociální dávky👎 Od jakékoli vlády ale přeci očekáváme pravý opak, tedy aby byla životní úroveň tak dobrá, aby bylo co nejméně lidí na dávkách a aby lidé nemuseli dostávat sociální dávky! Fialova vláda kašle na lidi a odmítá řešit zdražování a ještě se chlubí, že přibývá lidí na dávkách! Je premiér normální? DEMISI!

31 Vytvořeno: 2022-06-22 Statistika