Nejnovější petice

Okamžitá demise vlády ČR

Žádáme okamžitou demisi vlády Petra Fialy! Hlavními důvody jsou: - neschopnost Petra Fialy řídit vládu tak, aby její rozhodnutí nebyla v rozporu s dobrými mravy a podporovala ekonomický a morální rozvoj ČR - válečné štvaní vlády Petra Fialy dodávkami zbraní do konfliktu RF s Ukrajinou a podpora snah o podlomení naší ekonomiky v souvislosti s uvalením sankcí na RF - neschopnost reakce Fialovy vlády na měnící se ekonomické podmínky v energetické oblasti a následné pomoci občanům ČR před energetick

3599 Vytvořeno: 2022-03-07 Statistika

Přejeme si, aby byla ruská ambasáda přesunuta do Brna

My níže podepsání si přejeme přesunutí ambasády Ruské federace z Prahy do Brna. Praha tím získá lukrativní objekt, který bude moci využít dle svého uvážení například na pomoc lidem postižených Putinovou agresí    

20 Vytvořeno: 2022-03-06 Statistika

Oprava kostela panny Marie Těšitelky

My studenti Všeobecného a Sportovního gymnázia Bruntál žádáme  Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích o opravu kostela panny Marie těšitelky. Fasáda kostela je v havarjiním stavu a padající omítka či cihly ohrožují kolemjdoucí. 

43 Vytvořeno: 2022-03-06 Statistika

Solidaritu s Ukrajinou přijmeme, i když bude bolet

Vojenské napadení Ukrajiny Putinovým režimem představuje naprosto neodůvodněný akt agrese. Pošlapává normy mezinárodního práva i možnosti stavět základy soužití mezi státy na základech mírového rozhovoru. Bolí nás oběti, které válka způsobila, ztráty na životech, ztráty domovů a bezpečí. Nechtějí-li evropské státy povzbudit podobné chování u dalších autoritativních vládců, musí trvat na obnově samostatné Ukrajiny včetně potřebných bezpečnostních záruk v původních hranicích (tj. před anexí Krymu)

269 Vytvořeno: 2022-03-06 Statistika

"VÝZVA" všem demokratickým zemím Evropy, politikům, i všem občanům ČR

Výzva všem slušným a taky odvážným lidem v postkomunistických zemích v Evropě, případně i v Asii ... a apel na zodpovědné politiky těhto zemí.   Vyzývám tímto občany všech demokratických zemí, které byly dříve součástí Sovětského východního bloku, a kteří tak mají historickou i také osobní zkušenost s Ruskem, s jejich komunistickou a bolševickou rétorikou, rozpínavostí, a taky se vší tou i dnes zcela očividnou lží, s jejich prolhanou propagandou, vždy plnou jen nenávisti, vzájemné zášti, pohrdán

11 Vytvořeno: 2022-03-05 Statistika

Petice za ukončení dodávek ruského plynu a ropy do EU

Vážení, všechny dosud zavedené sankce (4.3.2022) jsou sice pro Vladimíra Putina nepříjemné, asi je v takové síle a jednotě nečekal, leč, po dnešním telefonátu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se ukazuje, že i tyto domněle tvrdé současné sankce jsou pro toho hajzla v Kremlu snesitelné a bude i nadále pokračovat ve své "speciální operaci" na Ukrajině. A my, zbytek západního svobodného demokratického světa, tomu budeme přes "bezpečné" hranice jen přihlížet? Dalšímu ostřelování jaderný

108 Vytvořeno: 2022-03-05 Statistika

Nechceme krvavý benzín, krvavou naftu. Povinnost uvádět zemi původu ropy použité pro výrobu daného benzínu nebo nafty.

Chtěli bychom, aby byla povinnost uvádět na čerpacích stojanech pohoných hmot informace o zemi původu ropy použité pro výrobu daného benzínu nebo nafty. Chtěli bychom vědět z které země je ropa, která se použila na výrobu benzínu nebo nafty. Chtěli bychom mít možnost si koupit nebo nekoupit benzín nebo naftu podle této informace. Věříme, že tímto dáme společnosti možnost podpořit etické prodejce pohonných hmot i třeba za dražší peníze a podpoříme stát k rychlejšímu ukončení nákupu ropy z Ruska.

7 Vytvořeno: 2022-03-04 Statistika

BENZIN a NAFTA LEVNĚJI cestou Snížení spotřební daně a DPH na pohonné hmoty

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice POŽADUJEME :- Snížení spotřební daně u pohonných hmot na minimum - Snížení DPH z pohonných hmot z 21% na sníženou sazbu 10% - Zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot Stát nesmí nečinně přihlížet extrémnímu nárůstu cen pohonných hmot a musí přikročit k realizaci našich požadavků v zájmu zachování dopravy v ČR v míře nutné pro základní fungování státu a mobility občanů, která je základem úspěšné ekonomiky a ži

1939 Vytvořeno: 2022-03-04 Statistika

Nesouhlas s cenami pohonných hmot v České republice

Vážená vládo, My, níže podepsaní Vás žádáme tímto o dočasné snížení DPH na pohonné hmoty a to alespoň ve výši 10%. V současné době je důležité udržet mobilitu občanů, ať už z pracovních či rodinných důvodů. Za poslední týden se zvýšila cena motorové nafty o více jak 5kč/litr, což je pro mnohé občany a firmy nepřijatelné a neakceptovatelné. V případě benzínu je situace obdobná. Tato napjatá krize cen pohonných hmot se již začala projevovat s příchodem pandemie Covid-19 a vzhledem k dalšímu zhorše

73 Vytvořeno: 2022-03-03 Statistika

Nesouhlas se záměrem změny územního plánu v VKP U Filipových rybníků

Soukromý investoři (spekulanti) přišli se záměrem zmenšit chráněné území významného krajinného prvku "U Filipových rybníků" na severozápadním kraji města Chomutova a vykácet část zdejšího lesa. Dva mladí bratři s bydlištěm v Praze si tento kus lesa koupili a nyní jej zkoušejí zpeněžit - proměnit v zahrádkářskou kolonii. Orgán územního plánování chomutovského magistrátu takovouto změnu územního plánu nepochopitelně doporučil. V pondělí 7. března na jednání zastupitelstva města bude projednáván ná

97 Vytvořeno: 2022-03-03 Statistika