Žádáme o proplácení hiporehabilitační péče zdravotními pojišťovnami

My, rodiče postižených dětí, kterým byla a je pravidelně poskytována léčba v Centru hiporehabilitace Mirákl, o.p.s., žádáme, aby zdravotní pojišťovny akceptovaly žádost Centra hiporehabilitace Mirákl a uzavřely smlouvu o proplácení této péče z prostředků veřejného zdravotního systému.

       Léčba zde poskytovaná splňuje veškeré požadované standardy a jak jsme opakovaně zjistili, je mnohem efektivnější, než klasické rehabilitace, které dětem zdravotní pojišťovny proplácí.                             Kromě  prokazatelné efektivity, děti tuto léčbu rády podstupují, neboť  při kontaktu se zvířetem zapomínají na náročnost cviků. Děti na hiporehabilitace přicházejí s láskou a nadšením, což se po té projevuje na výsledku léčby. 

Za podporu a schválení naší žádosti předem děkujeme.


Martina Asal    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martina Asal svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...