Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Kontaktujte autora petice

Prales Hambach v Německu, poděkování, ukončení petice.

2018-10-07 10:26:15

Hezký den,

rád bych Vás oslovil naposledy ze stránek této petice. Ještě jednou moc děkuji za podporu našich stromů. Situace se v Hradci Králové stabilizovala a podle vydaných povolení nehrozí v současné době nějaké masivní kácení této lokality. Podle tempa přibývajících petentů je situace stabilní i jinde a nebo již fungují účinnější formy ochrany daných lokalit.

Pro mne osobně byla tato kauza obrovskou zkušeností, možností seznámit se a komunikovat s velkým množstvím lidí, kteří jsou ochotni opustit svoji komfortní zónu a postavit se za věc, která nepřináší pouze okamžitý prospěch, ale i významný benefit pro budoucnost. Je pro mne velkou nadějí, že občanská společnost mohla před těmi zhruba pěti lety ovlivnit rozhodování úzké skupinky lidí. Za tu dobu jsme se posunuli, ale mám obavu, zda je to úplně žádaným směrem. Občanská společnost dále živoří a je třeba neustálé ostražitosti a každodenní práce na zachování nejen našich zbytků přírody, ale i demokracie. Současná civilizace se dostala za další bod zlomu a v současné podobě není dlouhodobě udržitelná pro hmotný život na planetě Zemi. Proto je každá myšlenka, slovo a čin velmi důležitá v posouvání prahu udržitelnosti.

Rád se s Vámi budu setkávat dál jak ve virtuálním, tak hmotném prostředí a doufám, že budeme moci oslavovat dlouhodobě a ne pouze vychytávat střípky radostí z těch nepříliš pozitivních událostí, které se na nás hrnou...

V tuto chvíli se rozhoduje o jednom podstatném precedentu v Německu. V pátek soud zakázal těžbu dřeva v 12 000 let starém pralese a dal mu šanci. Více informací lze dohledat například na tomto odkazu: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/v-nemecku-demonstruje-50-tisic-lidi-proti-kaceni-lesa-tezbe-uhli-pripojila-se-i-vyprava-z

 

Kdo naslouchá Přírodě má právo sdílet její moudrost,

kdo se jí snaží umlčet nemá již právo být její součástí...

PŘÍRODA - jako vykonavatelka Pravdy na Zemi

 

www.jaroslavhamacek.name


Jaroslav Hamáček

Za zachování našich lesů…

2018-09-30 19:15:58

Vzhledem k tomu, že se nám společně podařilo zachránit většinu stromů podél Orlice v Hradci Králové rád bych Vás požádal o pomoc se záchranou našich umírajících lesů. Dnes jsme vyrazili s dcerou na houby do hradeckých lesů a není to povzbudivý pohled. O rozpadu smrkových monokultur v Jeseníkách, na Vysočině i v ostatních nížších polohách ČR slyšel ve sdělovacích prostředcích asi každý. Více informací: www.zachranmelesy.cz. Po dnešním výletu mám obavy i o budoucnost našich městských lesů. Na některých místech mezi Vysokou nad Labem a Biřičkou lze spatřit usychající borovice s opadávající kůrou.boroviceBezKury180929.JPGTaké jsem nafotil několik mýtin, kde proběhla nedávno holosečná těžba borových a někde i zřejmě kalamitních – kůrovcem zasažených smrkových porostů a chemicky asanované – červené dřevo poblíž Svinar za „přírodní posilovnou“.

IMG_25531.JPG180929sanaceDreva1.JPG180929kanalOdvodneni1.JPGSkrze jednu z větších holosečí prochází dva hluboké odvodňovací kanály, které poslední roky tak aktivně městské lesy prohlubují a čistí. Je to paradox v již několik let predikovaném období sucha… Moji kolegové na to již několik let marně upozorňují, stejně tak, jako na potřebu přírodě blízkého způsobu hospodaření (certifikace FSC) v našich městských lesích. Pokud nebude těžba probíhat holosečným způsobem na velkých plochách sníží se množství vývratů způsobených větry i u mělce kořenících stromů. Certifikaci FSC slibuje konečně i nové vedení Lesů ČR na části spravovaných porostů. Tyto změny se našim zastupitelům nedaří proti současnému vedení města prosadit. Zvažte prosím naší podporu i v nadcházejících komunálních volbách, abychom mohli dlouhodobě zachraňovat nejen stromy, ale teď už i naše lesy a zanechali město dalším generacím v udržitelném stavu. Pokud se budou dále naplňovat prognózy vývoje klimatu, bude úloha funkční zeleně pro kvalitní život a zadržování vody v krajině důležitější než pouhý ekonomický zisk z prodeje dřeva. Naše kandidátka č. 10 i s podrobným volebním programem je na stránce: www.zmenaprohradec.cz, volební noviny s články kandidátů a podporovatelů: noviny

 

A moje osobní motivace?

Od petice „Za zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...“ na kandidátku

 

Na podzim roku 2013 jsem cestou ze zaměstnání objevil na březích Orlice několik stovek krásných stromů označených oranžovou tečkou určených k rychlému pokácení. Začal jsem zjišťovat informace a mimo jiné jsem se obrátil i na Adama Zárubu jako kontaktní osobu Českého svazu ochránců přírody v Krňovicích. Měl jsem o něm povědomí z dřívější doby jako o člověku, který má velmi kvalitní informace ke káceným dřevinám v Hradci Králové. A jelikož jsem měl obavy z rychlé destrukční akce Povodí Labe, jež bylo dle zjištěných informací správcem těchto našich stromů, založil jsem elektronickou petici „Za zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků“. Díky aktivitám Adama Záruby jako zastupitele města a dalších mých přátel se začaly o podezřelé kácení zajímat sdělovací prostředky. Díky tomu petici během několika dnů podepsalo přes 8000 lidí, kterým není osud zbytků přírody ve městě lhostejný. Nakonec se díky spoustě dalších aktivit velkého množství lidí podařilo většinu z 677 stromů zachovat k našemu společnému prospěchu až do dneška. Mezitím bylo v Hradci Králové samozřejmě pokáceno různými „správci“ tisíce jiných stromů – přírodních klimatizací. Já jsem se od té doby začal pravidelně scházet se skupinou lidí okolo Adama Záruby a dalších zastupitelů a podporovatelů „Změny pro Hradec“. Za tu dobu jsem pochopil, že v Hradci Králové prosazuje nadpoloviční většina v současnosti zvolených zastupitelů zájmy úzkých VIP skupin, často s heslem „budou peníze na další volby“. Proto ta kandidatura i několikaletá práce v komisi místní samosprávy na Slezském Předměstí – pro věc skutečně veřejnou.

 

Motto: Není důležité nečestně zvítězit, ale čestně bojovat ve věčnosti.

 

Jaroslav Hamáček, HK Slezské Předměstí

 

web: www.jaroslavhamacek.name

FB: Jaroslav Hamáček


Jaroslav Hamáček

Zachraňme cyklověž v Hradci Králové

2018-05-15 21:15:15

Hezký den,

dnes bych Vás rád upozornil na vyhrocení situace kolem cyklověže u hradeckého nádraží. Tuto cyklověž provází již od její stavby podivnosti s pozemky na kterých částečně stojí (úřednická chybička?). Zároveň příslib vedení města o jejím odkupu je provázen mnoha obraty. Často se s ní chlubilo před zahraničními delegacemi, ale tuto službu občanům zatím doplácí soukromý prodejce kol a cyklonadšenec... Ač se některým občanům a zvláště asi necyklistům zdá její estetická hodnota v daném umístění nevalná a cena pořízení vysoká (byla první prototyp v Evropě!), považuji jí za jednu z nejlepších investic posledních let do nemotorové infrastruktury bývalého města cyklistů.

Počet nepříliš využívaných parkovacích domů je více (Kollárova, Aupark - místa pro rezidenty)...

 

Vyjádřete prosím svůj názor na těchto stránkách:

https://www.zachranmecyklovez.com

https://www.facebook.com/ZachranmeCyklovezHK/


Jaroslav Hamáček

Začalo kácení stromů alejí u Orlice v Hradci Králové

2018-02-01 15:54:10

Vše nejlepší do roku 2018.

Všem, kteří si nepřejí divoké a zbytečné kácení našich dřevin nejen podél řek a potoků sděluji, že podle mých informací začalo po více než 4 letech od začátku našeho petičního protestu kácení části dřevin v této lokalitě.

Doufejme, že nadcházející fáze kácení budou probíhat s maximálním ohledem na dotčené území a zůstane tak v maximální možné míře zachován krajinný ráz této části Přírodního parku Orlice, ale i ochrana nejen chráněných druhů, které jsou na kácených dřevinách závislé...

Vzhledem k tomu, že se nyní pohybuji mimo HK a nemohu tuto situaci zdokumentovat založil jsem na Facebooku otevřenou skupinu "Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků..."

Kdo se tedy chce podělit o svoje zkušenosti a foto dokumentaci břehových porostů je to možné v této skupině. Případně pošlete odkaz na můj email.

Tisková zpráva Povodí Labe: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/pestebni-zasahy-podel-orlice-v-hradci-kralove_7685.html

 


Jaroslav Hamáček

Chtějí pokácet alej roku - Kaštanka

2017-04-30 14:49:08

Hezký den,

rád bych Vás upozornil na čerstvou reportáž ČT ohledně dalšího problematického kácení stromů většího rozsahu v Hradci Králové. Pod tlakem evropských dotací a s obvyklým arogantním přístupem hradecké radnice a SŽDC vzniká v rychlosti "ekologický" projekt zdvojkolejnění části železniční tratě HK - Pardubice, který nebere ohled na místní obyvatele ani přilehlou "nedůležitou" zeleň. Více informací: kastanka-hk.cz

Reportáž ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/217562248430014-chteji-skacet-alej-roku/

Děkujeme za Vaši pomoc

S pozdravem Jaroslav Hamáček

Budoucnost lidstva na Zemi je buď Zelená nebo žádná...

Kdo naslouchá Přírodě má právo sdílet její moudrost,
kdo se jí snaží umlčet nemá již právo být její součástí.
PŘÍRODA - jako vykonavatelka Pravdy na Zemi


Děkuji, že je nám umožněno nést odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy v nejkratší možné době...

www.jaroslavhamacek.name

Twitter: @jaroslavhamacek


Jaroslav Hamáček

Lokalita Na Plachtě v Hradci Králové neprošla přes komisi navrženou radou města pro výroční cenu...aneb Příroda vs zájmy stavebních a jiných zájmových lobby

2017-03-08 14:33:42

Že máme každý jiné priority potvrdila komise (zjištění členové bez oslovení a titulů - Škorpil, Fink, Jaroš, Rytíř, Maclová, Víška, Štayerová, Marek,...) pro "Výroční cenu města za událost roku 2016". Do 2. kola hlasování občanů našeho města omezila počet hlasovaných událostí a nepustila návrh zastupitelů města za Změnu Pro Hradec a Zelené s podporou Pirátů na výroční cenu města za událost roku 2016 a to za zařazení lokality Na Plachtě do evropsky významných lokalit (resp. dokončení tohoto procesu).

Takže místo Plachty můžeme na adrese: http://anketa.mmhk.cz/udalost-roku-2016/

hlasovat o těchto freecoolin událostech zvyšujících dlouhodobě kvalitu života ovčanů HK:

Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové
Otevření NUUK – sauny a osvěžovny v Hradci Králové
Hlavní týden vzpomínkových akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
Otevření křižovatky Koruna

Předkládaný návrh zde:

 

Návrh na cenu Událost roku Hradce Králové - ocenění výjimečného činu, investice, projektu,
výjimečné události, akce roku 2016 přínosné pro město a kvalitu života jeho obyvatel
označení události roku 2016
Dokončení vyhlášení Evropsky významné lokality Na Plachtě
zdůvodnění návrhu:
Dne 3. 2. 2016 bylo Vládou ČR schváleno nařízení, které upravilo hranice Evropsky významné
lokality Na Plachtě a tato nejcennější hradecká přírodní lokalita se konečně dočkala odpovídající
územní ochrany, která je základním předpokladem k tomu, aby toto území dlouhodobě ohrožované
zastavěním bylo zachováno i pro příští generace.
Evropsky významná lokalita Na Plachtě byla z části vyhlášena již v roce 2009, ale právě až od roku
2016 zaujímá celou plochu Přírodních památek Na Plachtě (1,2) a Na Plachtě 3. Rozloha EVL je 55,8
hektaru. Předmětem ochrany evropsky významné lokality jsou tyto druhy: vážka jasnoskvrnná,
modrásek očkovaný a čolek velký.
Zařazení území Na Plachtě mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 potvrdilo
mimořádné přírodní hodnoty tohoto území.
Dokončením vyhlášení chráněného území byl také naplněn požadavek největší hradecké petice -
Petice za důslednou ochranu lokality Na Plachtě v Hradci Králové, kterou v roce 2009 podpořilo
přes 14 tisíc petentů. Vyhlášení EVL je výsledkem zájmu veřejnosti o své okolí i systematickou a
vytrvalou snahou ochránců přírody, kteří se od konce 80. let 20. století intenzivně snažili toto území
ochránit před zastavěním.
Navrhovaná událost, bude mít dlouhodobý dopad na zachování lokality Na Plachtě – jedinečného
místa přírodních hodnot, místa vzdělávání dětí, veřejnosti i odborníků, rekreace a relaxace (nejen)
obyvatel Hradce Králové...
Navrhovatelé:
Martin Hanousek a Adam Záruba
zastupitelé města Hradce Králové za Změnu pro Hradec a Stranu zelených s podporou Pirátů

 Ke stažení: zde

---------------------------------------------


Děkuji, že je nám umožněno nést odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy v nejkratší možné době...


Jaroslav Hamáček

Národní parky ohrožuje Senát - pomožme je silou našich hlasů chránit pro další generace

2017-01-26 15:24:13

Hezký den všem ochráncům alejí a stromů podél našich řek a potoků...

V minulém týdnu odhlasoval Senát novelu zákona o Národních parcích s pozměňovacími návrhy, které mimo jiné umožní rozprodávat naše státní pozemky na území parků developerům a mění podmínky pro těžbu dřeva v těchto posledních zbytcích nádherné divoké přírody...

Zvažte prosím několik jednoduchých kroků a silou svého hlasu pomozte těmto zbytkům přírody v naší devastované zemi...

Podrobnosti s možnostmi podpory naleznete na této adrese: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/lide-odmitaji-nicivy-navrh-senatniho-zakona-o-narodnich-parcich-otvira-cestu-masivni

 

Kdo naslouchá Přírodě má právo sdílet její moudrost,

kdo se jí snaží umlčet nemá již právo být její součástí...

 

PŘÍRODA - jako vykonavatelka Pravdy na Zemi


Jaroslav Hamáček

Přání do roku 2017 a aktualita z městských lesů Hradec Králové

2016-12-12 15:29:35

Hezký den,

rád bych popřál našim stromům i Vám jejich ochráncům hodně zdraví i do dalšího roku 2017.

Aktualita z organizovaného ukládání odpadů do městských lesů v Hradci Králové. klikni zde


Jaroslav Hamáček

Aktuální informace z 9.5.2016 + 250 pokácených stromů mezi Hradcem a Pardubicemi...

2016-05-10 15:12:15

Hezký den,

rád bych Vás upozornil na aktuální články k alejím v Hradci Králové:

http://hradec.idnes.cz/stolete-aleji-na-brehu-orlice-v-hradci-hrozi-kaceni-fwm-/hradec-zpravy.aspx?c=A160509_2244860_hradec-zpravy_pos

http://hradec.idnes.cz/odlozena-stavba-labske-cyklostezky-u-hradce-fm0-/hradec-zpravy.aspx?c=A160420_2240518_hradec-zpravy_the

 

Děkuji, že je nám umožněno nést v nejkratší možné době odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy...

Jaroslav Hamáček

Petice za zachování "Hájenky u dvou šraňků" v Hradci Králové

2016-01-12 08:27:55

Hezký den,

 

rád bych Vás informoval o petici na záchranu hájenky: http://www.prohajovnu.estranky.cz/

 

Co se týká pěstebních zásahů u Orlice v tuto chvíli pokračují řízení k povolení zásahů. Viz např. www.pla.cz

 

Přeji Vám pohodový rok 2016.


Jaroslav HamáčekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.