Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů

Kontaktujte autora petice

ZE ZÁPISU ZASEDÁNÍ MMO DNE 20.3.2013

2013-04-04 07:46:44

Materiál č.ZM-M 27

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná č 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

Diskuze:

J.Becher se omluvil a sdělil, že hluboce nesouhlasí se se svým kolegou Mgr. Kaustou. Uvedl, že příměr k registrační značce nebo rodnému číslu tady značně pokulhává. Jedná věc je identifikační číslo neboli evidence psa, která je povinná a druhá je čipování. Rodné číslo dobře do dneška nepochopil smysl rodného čísla. Sdělil, že zná vyspělé národy, kde nemají ani občanský průkaz a funguje to. S rodným číslem problém nemá, ale ve chvíli, kdy přijde zákon a bude ho chtít očipovat, a určitě to bude zdůvodněno mnoha výhodami včetně toho , že lékař čtečkou okamžitě zjistí například telefonní číslo na rodinu nebo krevní skupinu, tak bude stejně proti, jako v tomto případě, kdy se to týká čipu pro psy. Myslí si,že je to věc, která není na pořadu dne, není důležitá a bude drahá. Její efekt bude minimální a sdělil, že bude proti.

Ing.Kajnar poznamenal, že už se na svůj občanský čip těší, protože když se zaběhne, tak ho najdou.

Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 42 pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č.1604/ZM1014/23

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0029.html

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0028.html

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0035.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PETICE DÁLE POKRAČUJE

2013-03-21 09:37:30


Děkujeme tímto NEJEN našim rodinám , ale také všem pejskařům a jiným příznivcům , kolegům , kamarádům, sousedům - prostě všem , kteří nám byť jen drželi a drží palce a hlavně neškodili . Jeden z mnoha argumentů , např. že čipování psů je povinné zatím ve 28 obcích či městech ČR a naopak bez čipování - či jen dobrovolně - je to více než 170 měst a obcí ASI NIKDO NESLYŠEL - či slyšet nechtěl ! Stejně jako to , že město České Budějovice schválilo DOBROVOLNOST ČIPOVÁNÍ a to jednomyslně o pouhých 6 dnů dříve než Ostrava , která čipování nařizuje - asi tam žijí jiní občané i také jiní zastupitelé než v Ostravě ! INU REGION RAZOVITY !

SNAD SPOKOJENI JIŽ MOHOU BÝT TI CHOVATELÉ PSŮ , KTERÝM ŠLO JEN O FINANČNÍ STRÁNKU ČIPOVÁNÍ - MĚSTO SLÍBILO 100 Kč / na rozdíl od původního znění vyhlášky , že  náklady čipování hradí chovatel psa / a další peníze mají přispět jednotlivé  obce , asi v rozmezí 0 - 500 Kč - což není dosud obcemi upřesněno !    Info MF Dnes z 12.4.2013 - příspěvek O.Poruby až 400,-Kč , příspěvek O.Jih 100,-Kč !

Není všem dnům konec , volby budou příští rok, je třeba jen neztratit paměť ! Přejeme všem krásné jaro i svátky Velikonoční !

http://www.youtube.com/watch?v=Wm1xaFWKOrE&feature=share


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Svobodní podporují iniciativy proti povinnému čipování psů

2013-03-15 11:29:44

Strana svobodných občanů odmítá povinné čipování psů, které na základě vyhlášek mnoha měst nahrazuje tradiční psí známky. Svobodní jsou pro svobodu volby majitelů psů a odmítají iniciativy obcí, které nutí jednotlivé majitele psů nechat svému psu implantovat čip. Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky.

Povinné čipování je v rozporu se základní filosofií Strany svobodných občanů a vyvolává obavy, kde se takováto politika čipování zastaví.

Z tohoto důvodu:

1) Svobodní v Moravskoslezském kraji organizují petici dle petičního zákona proti povinnému čipování psů hlášených ve městě Ostravě: http://www.necipovani.cz/

2) Svobodní podporují i online iniciativy proti povinnému čipování psů na celostátní úrovni jako je tato:
http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Zasedání zastupitelstva 20.3.2013 v 9.00 hod. č. 306 a hlasování

2013-03-09 18:27:37

27 bod  - Předkladatel ing. Dalibor MADEJ - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0029.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Aktuální zkušenost s čipovaným psem 2013-02-26 20:55

2013-02-26 22:11:18
5 Dobrý den.


V neděli večer našel syn na silnici do Ostravy jorkšírka. Žádný majitel v dohledu, pes kličkoval mezi auty, tak se nedalo nic jiného dělat - máme ho doma. Do útulku jsme ho nechtěli dávat, předpokládali jsme, že se majitel brzy najde. Následovalo obvolávání okolních útulků, inzerce na internetu, zpráva na úřad v Petřvaldě, zapojení kolegů, bydlících v Petřvaldu. Odezva žádná, tak jsme byli zjistit, jestli má onen životně důležitý předmět pro dohledání zaběhnutých pejsků. Tak čip máme, ale víte, na co nám je? Ani v útulku v Třebovicích nemají přístup do národního registru, evidují jen čísla čipů u nich aplikovaných. Ani internet nepomohl. Takže jsme tam, kde jsme byli - i s čipem. Jsem klidný člověk, ale momentálně vzteky vřu. Ráda bych se pánů radních zeptala, na co ten čip je? Na dohledání psa určitě ne. Dokud nebude povinnost číslo v registru přihlásit a zřídit jeden registr, je všechno k ničemu.

Přeju hodně sil a pevných nervů

S pozdravem   X.X.  - paní si nepřála zveřejnit své jméno

17.1.2013 - DALŠÍ PŘÍPAD
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/krizove-a-mimoradne-situace/chcete-me/

Dne 17.1. 2013 MP Nový Jičín oznámila občanka města, že na ulici Beskydská v Novém Jičíně - Žilině našla toulavou fenku Labradora, bílé barvy, s červeným obojkem. Je čipovaná, ale číslo čipu není v centrálním registru evidováno. Fenka je v dočasné péči u občanky a v případě zájmu volejte MP Nový Jičín.


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

REKAPITULACE

2013-02-22 13:01:33

Petice proti nucenému čipování psů vznikla v předvánočním období 2012 jako občanská iniciativa dvou seniorů , chovatelů psů , a to bez jakékoliv jiné iniciace či pomoci , pouze jako reakce na vyhlášku města Ostravy č. 9 / 2012.

 • Nejsme podporováni žádnou politickou stranou ani hnutím , žádnými organizacemi , vše je věcí autorů „Petice“ a teď i aktivních a sympatizujících občanů , nejen z Ostravy . Každá skutečná a nezištná pomoc ve prospěch občanské iniciativy a „Petice proti nucenému čipování psů“ je vítána a děkujeme za ni .

 • Nucené čipování psů nepřináší psům ani jejich chovatelům vůbec žádný užitek /chcete-li přidanou hodnotu /, ba právě naopak, přináší i nezanedbatelné výdaje se spoustou nadbytečných povinností i s množstvím vydané energie .

 • Zatím nikdo z představitelů města občany neupozornil ani na možná a zcela zbytečná rizika po čipování včetně možných komplikací a případného léčení .V zahraničních odborných časopisech jsou takové případy popsány .

 • Jsme toho názoru , že pokud po někom něco vyžaduji , tak náklady musím i uhradit, realita je však v Ostravě zatím zcela jiná. My však nežádáme úhradu čipování , žádáme jen , aby normální občan ČR se mohl sám a svobodně rozhodnout , zda čipování jeho pes potřebuje či nepotřebuje . Že se bráníme šikaně ze strany úředníků či zastupitelů města je jak doufáme lidsky pochopitelné. Nijak však nezavrhujeme myšlenku bonusu ze strany města za dobrovolné čipování psa.

 • Jsme svéprávnými občany ČR , kteří nechtějí být šikanovaní a obtěžovaní dalšími a dalšími příkazy , zákazy , vyhláškami , pokyny a tím také finančními ztrátami včetně hrozby až nehorázných pokut hraničících s ….... . Srovnávat a zlehčovat bolest psa při čipování s očkováním je sice možné , musí se však dodat , že očkování či injekci pes může potřebovat / ale také nemusí / ke svému léčení či uzdravení , oproti čipování , které pes nepotřebuje nikdy a způsobuje mu naprostou zbytečnou bolest a stres , větší či menší . V médiích publikovaný ojedinělý názor , že čipování je pro psa asi jako technický průkaz pro auto je naprosto zdrcující a vypovídající o smýšlení některých jedinců . Zákon na ochranu zvířat proti týrání stále ještě existuje a je platný !

 • Za psa je vždy zodpovědný jeho MAJITEL- chovatel. Ne stát nebo obec, ale MAJITEL- chovatel . Lidé nejsou nesvéprávní pitomci, kterým je nutno vše nalinkovat. Přebírá snad město svou prapodivnou vyhláškou zodpovědnost za všechny psy a bude hradit případné škody, které tím může způsobit ?

 • Již opakovaně jsme žádali představitele města o jednání o tomto problému , zatím bohužel bez jakékoliv odezvy / změna od 23.1.2013 /. Ano , chceme m.j. požadovat i oficiální zprávu o hospodaření s financemi vybranými za poplatky za psy . Proč mají chovatelé řádně se starající o své psy hradit provoz psího útulku , to je snad povinností města resp. těch nezodpovědných chovatelů , kteří nemají psy evidované ! A ti , kterým pes uteče stejně zaplatí nejen pokutu , ale i „hotelové ubytování“ , bez ohledu na to , zda pes je čipován . A vyhláška č. 9 / 2012 bohužel není ku prospěchu občanů města , ale ku prospěch psích útulků .

 • Ztráty města způsobené nevybranými poplatky za psy , kteří nejsou evidovaní se jen odhadují v řádu x,x milionů korun ročně . To , jak se zdá , nikomu nevadí , nikdo za to nenese odpovědnost ! Kolik roků už to takto funguje ?

 • Zamyslel se vůbec někdo nad nuceným čipováním psa , jenž již u své rodiny pouze dosluhuje a ….... ?

 • Dobrovolnost patří k základům lidské svobody ! V případě , že tento postoj se promítne i do vyhlášky č. 9 / 2012 , bude PETICE ukončena .

 • To že „čipovací lavina“ se šíří v ČR již dlouho / 8 roků ?/ a tyto vyhlášky jsou si podobné jako vejce vejci o něčem vypovídá , ...... . Tak nám občanům ČR zbývají snad již jen svobodné Teplice, Brno a okolí , Opavsko, venkov či dosud většina svobodných obcí, které čipování nepožadují !
 • Není to vyhláška ve prospěch občanů a jejich psů, to je vyhláška ve prospěch zájmových skupin některých výrobců a prodejců čipů , provozovatelů útulků a případně i těch , kteří z tohoto "obchodu" jinak profitují a jak se zdá , není jich málo Pány zastupitele žádáme o maličkost – dobrovolnost - stejně jako u sKARET a II. pilíře penzijní reformy ! Věříme , že naše psy a tím i nás nebudou nutit k emigraci ze snad stále ještě naší Ostravy !
 • Zvítězí ješitnost nebo lidskost ? Je nutné pochopit ,že psi jsou prostě živé bytosti , nejsou to stroje , auta , budovy či počítače .......
  Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé. ...Neznámý autor ......

Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Z odpovědi Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj :

2013-02-14 11:53:10

 

"Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS , které vstoupilo v platnost dne 3. července 2004, jsou stanovena pravidla identifikace některých druhů zvířat ( mj. psů) jako jedna z podmínek pohybu zvířat mezi členskými státy EU a z třetích zemí a to tak, že po přechodné osmileté období od účinnosti nařízení tj. do 3. července 2011 , je zvíře považováno za identifikovatelné, pokud má zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace (dále jen "čip"), po této lhůtě bude zvíře považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno čipem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jestliže zvíře necestuje mezi členskými státy nebo do třetích zemí, toto nařízení se na něj nevztahuje."


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Jak hlasovali ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OSTRAVY dne 24.10.2012 a 20.3.2013

2013-01-24 18:25:04

http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Jak  asi dopadne repríza tohoto hlasování 20.3.2013 na Magistrátu města Ostravy ?  Zvítězí ješitnost nebo lidskost ? Nebo jen       ....., ..... ?


http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201302/0029.html


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

Sdělení k petici k trvalému označování psů - čipování psů / Magistrát MO zaslal dne 21.1.2013 a 23.1. 2013/

2013-01-21 17:50:49

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí
Sdělení k petici proti trvalému označování – čipování psů


Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, z pověření pana primátora a v souladu s vnitřním předpisem Magistrátu města Ostravy s názvem „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“, dne 21. 1. 2013 vyřídil Vaše podání, které bylo označeno jako petice proti trvalému označování – čipování psů.

Dne 22. 1. 2013 jsme obdrželi doplnění Vašeho podání, v němž požadujete, aby Vaše podání bylo projednáno Zastupitelstvem města Ostravy. V této věci Vám sdělujeme, že Vaše podání bude Zastupitelstvem města Ostravy projednáno na zasedání dne 20. 3. 2013.
S pozdravem
„otisk úředního razítka“

Datum: 2013-01-23

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, z pověření pana primátora a v souladu s vnitřním předpisem Magistrátu města Ostravy s názvem „Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a peticí“, obdržel k vyřízení Vaši petici proti trvalému označování – čipování psů.V této věci Vám sdělujeme následující:Vaše podání, které je nazváno peticí dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, nesplňuje podmínky petice dle těchto obecně závazných právních předpisů, proto Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Vaše podání posuzuje jako stížnost.
Účelem obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 9/2012 je zejména omezit počet toulavých, nalezených a zaběhnutých psů na území statutárního města Ostravy. Trvalé označení psů přispěje k jejich identifikaci a ve spojení s evidencí chovatelů psů umožní návrat zatoulaných a ztracených psů k jejich chovateli. Identifikace psa a vedení evidence chovatelů vyloučí možnou záměnu psů, pomůže při řešení konfliktních situací se psy a usnadní práci městské policii včetně útulku pro opuštěná zvířata. Kontrola nad dodržováním ustanovení této obecně závazné vyhlášky je svěřena strážníkům Městské policie Ostrava, v případě nedodržení ustanovení obecně závazné vyhlášky ze strany chovatele psa bude zjištěné porušení projednáváno jako přestupek u příslušného úřadu městského obvodu. Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, je vydána na základě zmocnění zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětný zákon svěřuje obcím kompetenci takovouto vyhlášku na svém území vydat a aplikaci čipu psu jakékoli velikosti,hmotnosti a stáří nepovažuje za týrání. Čip je velmi malý a jeho objem je zcela zanedbatelný,chová se zcela netečně a tělo čipovaného zvířete na něj nijak nereaguje. Aplikace čipu psovi je tak málo zatěžující zákrok, že i injekční aplikace některých léčiv nemocným zvířatům pro ně může znamenat větší nebezpečí poškození organismu než aplikace mikročipu.

Náklady na označení psa čipem jsou náklady jednorázovými a tyto náklady nese chovatel.Statutární město Ostrava vybudovalo útulek pro opuštěná zvířata, každoročně dotuje provoz tohoto útulku a to částkou 10,8 mil. Kč. Z poplatků ze psů, které jsou příjmem městských obvodů,městské obvody financují mj. udržování čistoty na svých územích. Výše poplatků ze psů je rozdílná v jednotlivých městských obvodech a řada obvodů poskytuje sociálně slabším občanům úlevy na tomto poplatku. Máme za to, že náklady na označení psa čipem nejsou pro chovatele likvidační zejména proto, že se jedná o náklady jednorázové, s nimiž je třeba při chovu psa počítat.
S pozdravem

Datum: 2013-01-21

 

AUTOR PETICE DODÁVÁ :

Potíž je v tom, že psi se vždy chovají jako psi, avšak lidé se vždy nechovají jako lidé. ...Neznámý autor ......

K TOMU NETŘEBA NIC DODÁVAT !


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - Ostrava

PETICE NEKONČÍ ! - DŮLEŽITÉ - DOPLNĚK MODRÝM PÍSMEM

2013-01-17 10:00:08

 

Problém představuje výklad tohoto zákona, který si Ostrava vyložila tak, že de-facto každý pes na území města v trvalém chovu je dle „§ 13b Toulavá a opuštěná zvířata“ zvířetem toulavým nebo opuštěným ( viz m.j. tiskové vyjádření z magistátu města Ostravy publikované 28.11.2012 na moravskoslezsky.denik.cz ) a aplikovala na něj a jeho chovatele odstavec č.2 a částečně č.3 zmíněného zákona, aniž by již s dostatečným předstihem také uplatnila odstavec č. 1 (včas informovala veřejnost o svém záměru) a vůbec nevzala v potaz majetková a ústavní práva a specifické jednotlivé životní situace (např. stáří psa, možné následky v kombinaci očkování + čip, druh psa, kdo bude odpovídat za vzniklou škodu majitelům zvířat a za případné škody způsobené únikem dat z databází, vadou čipů, neschopností čteček číst data podle ISO norem atd.) – cituji: č. „(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.“ č. „(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f) toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit.“ - viz Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 13b v platném znění  - dostupné online

 

Oficiální stanovisko českého Ministerstva zemědělství z 5. května 2010 jednoznačně potvrzuje, že: "Jestliže zvíře necestuje mezi členskými státy (v rámci EU, pozn. autorů) nebo do třetích zemí, nařízení (o trvalém označení zvířat čipy - viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS - vše dostupné on-line, pozn. autorů ) se na něj nevztahuje. Nelze předpokládat, že většina psů v ČR jezdí do zahraničí. Existují psi, kteří nikdy neopustí území ČR, lze předpokládat, že jich je většina. TITO PSI NEMUSÍ BÝT ČIPEM OZNAČENI a mohou být i nadále označeni tetováním (v případě, že necestují nikam, pak stačí tak jako doposud např. známka na obojku aj., pozn. autorů)." Vzhledem k časovému souběhu schválení ostravské vyhlášky č. 9/2012 z 24. října 2012 a výše citovaného vyjádření českého Ministerstva zemědělství k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003: "/.../ že po přechodné osmileté období od účinnosti nařízení – tj. do 30. září 2012 – je zvíře považováno za identifikovatelné, pokud má zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace (elektronický čip), po této lhůtě bude zvíře považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno elektronickým systémem identifikace (elektronickým čipem).", je možné, že některý z tvůrců a předkladatelů výše zmíněné předmětné vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ).

...Vyslechnuto :  městské obvody Ostravy vyberou na poplatcích ze psů ročně cca 10,2 mil. Kč, přičemž náklady na výběr a správu jsou odhadem 4,5 mil. Kč (platy úředníků, nezapočítáno vybavení, poštovné apod.). Cílem čipování není nic jiného než zvýšení příjmů z této daně, aniž by plátce měl z této daně jakýkoli užitek (vyjma např. sáčků na výkaly za cca 50 Kč). Dále že byla zvolena varianta nařízení využít nejdražší možnou variantu - nejlevnější alternativa je adresář za 5,50 (s výhodou okamžitého zjištění majitele), druhou variantou je tetování za cca 90 Kč.",

 


Petr Hadaščok , Štefan Šustai - OstravaSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.