Pardubice bez Velké pardubické a sportovních koní?

Kontaktujte autora petice

Komunální volby a postoj stran k problematice závodiště

2022-09-22 19:21:20
Vážení přátelé dostihového a jezdeckého sportu,
 
před volbami jsme oslovili těchto několik větších stran a sdružení kandidujících v Pardubicích do komunálních voleb:
SPOLU (tj. ODS, KDU-ČSL, TOP09), Společně pro Pardubice, Piráti, Naše Pardubice, ANO a Žijeme Pardubice. 
 
Položili jsme jim 7 otázek ohledně problematiky závodiště a hokejové haly. Odpověděly 3 strany nebo jejich sdružení, tedy konkrétně SPOLU, Piráti a Žijeme Pardubice. Jejich podrobné odpovědi naleznete níže. Neodpovědělo ANO, Naše Pardubice a Společně pro Pardubice. 
Obrázek a úsudek si prosím udělejte sami.
 
Děkujeme Vám za podporu, nyní především těm z Vás, kteří budou v Pardubicích volit, a věříme, že závodiště se bude dále rozvíjet ku prospěchů koní i lidí.
 
 Ing. Vladimír Zvěřina, Ing. Lucie Knotová

..............................................................................

Vážená paní, pane,

obracím se na Vás jménem autorů a signatářů petice reagující na záměr výstavby sportovní a víceúčelové haly na pardubickém závodišti. V souvislosti s komunálními volbami bychom se rádi dozvěděli, jaké jsou Vaše představy o dalším rozvoji závodiště. Připravili jsme tedy několik otázek k této problematice a předem Vám děkujeme za jejich zodpovězení.

S přáním pěkného dne

Ing. Vladimír Zvěřina

..........................................

Areál pardubického závodiště – Otázky k volbám

V poslední době před volbami byl velmi často probírán areál pardubického závodiště ve zcela nových souvislostech přípravy výstavby víceúčelové haly, které nikdy předtím nebyly součástí koncepce rozvoje města Pardubic, ani jeho strategického plánu. Protože ze záměru vyplývaly různé skutečnosti včetně budoucího možného dělení městského majetku, chceme si před volbami ujasnit, jaké stanovisko vaše volební strana zastává k celému komplexu otázek, které z toho vyplývají, eventuálně je-li rozvoj závodiště a všech aktivit souvisejících s koňmi součástí vašeho volebního programu a pokud ano, tak v jaké formě. Tyto dotazy zasíláme všem volebním stranám, které pro nás připadají v úvahu jako volitelné. Rádi bychom vaše odpovědi znali nejpozději týden před komunálními volbami. Za odpovědi vám předem děkujeme.

1.     Je areál závodiště a jeho další rozvoj pro vaši stranu důležitým faktorem rozvoje města Pardubice? Jak byste charakterizovali váš přístup k jeho budoucnosti?

2.     Považujete akce pořádané v areálu závodiště za důležité pro propagaci města Pardubic a pokud ano, tak které akce?

3.     Považujete kulturu koní včetně účasti města Pardubice v evropské organizaci Euro Equus za důležité v souvislosti s propagací města Pardubice a zároveň se životem města? Máte další náměty pro budoucí rozvoj v této oblasti?

4.    Považujete publikovaný záměr výstavby víceúčelové haly pro až 20 tisíc divákův areálu závodiště za možný a užitečný? Pokud ano, jaké přínosy a na druhou stranu jaké kritické body byste po investorovi požadovali vyřešit?

5.   Pokud je vaše odpověď na předchozí otázku kladná, považujete majetkové dělení areálu závodiště za možné, přípustně, nebo užitečné? Pokud souhlasíte s uvedeným záměrem, ale nikoli s majetkovým dělením areálu, připouštíte  jinou možnost, jak lze stavbu realizovat bez rozdělení areálu?

6.  Požadovali byste v za nutný první předpoklad přípravy a následné realizace takové akce předložení podrobného podnikatelského záměru? Pokud ano, požadovali byste jeho odborné posouzení některou z odborných firem jako je např. Ernst&Young, či jinou podobnou?

7.  Souhlasili byste v případě úspěchu ve volbách a po ustavení orgánů města se svoláním širšího fóra k diskuzi o předchozích otázkách za účasti nejen úspěšných stran, ale i veřejnosti?

..............................................................................

PIRÁTI

Dobrý den,

Areál dostihového závodiště považuji za strategické území s velkým potenciálem pro sportovní, kulturní i jiné využití. I proto jsme se v uplynulém volebním období opakovaně vyjadřovali a podporovali záměr na vytvoření strategie rozvoje pro celý areál. Tento úkol (schválený i usnesením zastupitelstva) dosud nebyl splněn.

Dostihový sport má v Pardubicích hlubokou tradici a považuji ho za kulturní dědictví, i když dostihy sama nenavštěvuji. Důležitý je pro mě také etický rozměr a nutnost přizpůsobobvání podmínek pro zvířata současným standardům - tím se netajím. Oceňuji proto např. úpravu Taxisova příkopu.

Současný záměr výstavby haly v areálu závodiště nepodporuji. Tento postoj jsem za náš klub vyjádřila několikrát veřejně. Je zde řada závažných rizik, jako právě vliv na dostihový sport a nesystematické umístění do areálu závodiště, náklady spojené s dopravním vytížením, ztráta cenného pozemku, nevyřešené právní spory s panem Dědkem a v neposlední řadě nevyřešená otázka vlastní haly a jejího využití (město nepředložilo žádné analýzy alternativního využití arény a nákladů s tím spojených. I kdybychom tuto otázku vyřešili, výstavbou nové haly vznikne silná konkurence pro tu stávající).

Celkově se domnívám, že rozhodování o Dědkově hale je v tuto chvíli předčasné a je třeba mít předem promyšlené a zanalyzované všechny přínosy a rizika pro město a jeho obyvatele. Laicky vidím těch rizik o mnoho víc, než přínosů. Předložení podrobného podnikatelského záměru a jeho nezávislé posouzení považuji za samozřejmost.

V případě dotazů jsem k dispozici.

Ivana Böhmová

..............................................................................

SPOLU

Dobrý den,

1.     Ano, úcta k tradici, marketingová hodnota Velké Pardubické, fantastický a s málo s čím porovnatelný areál v centru města je potřeba chránit, rozvíjet a využít. 

2.     Samozřejmě ty, které využívají potenciál pro všechny jezdecké a koňské akvity, ale areál má obrovský potenciál pro budoucí rozvoj, dnešní využití by mohlo být výrazně doplněno a zlepšeno.

3.     Ano, osobně jsem na posledním jednání podpořil přijetí nového člena (francouzský Saumur) kde očekáváme využití vlivu Francie v rámci kooperace s poslanci evropského parlamentu což je cílem stávající předsedy ze Španělska

4.     Za možný v tuto chvíli ne, za přínosný a užitečný v mnoha ohledech ano, rozhodně jsem ho chápal jako zcela neohrožující steaplechase a nikoliv ohrožující ostatní jezdecké disciplíny. Třeba vznik kapacitního parkoviště by naopak rozvoji závodiště jednoznačně mohl pomoci. Dnes se všechny potencionální rozvojové plochy používají při dostihových dnech jako parkoviště a zjevně to nikomu nevadí. Za nejdůležitější jsem od počátku požadoval vybudování nové obslužné komunikace od západu s křižovatky Pražská x Školní, který je nezbytný pro jakýkoliv budoucí rozvoj areálu. Bez pozemků (za stájemi) v majetku armády je projekt nové příjezdové komunikace nemožný.

5.     Není nutné odpovídat

6.     Ano

7.     Ano

S pozdravem

Petr Kvaš

............................................................................

ŽIJEME PARDUBICE

Areál pardubického závodiště – Odpovědi na otázky k volbám

1.     Pardubické dostihové závodiště je špičkovým hipodromem na světové úrovni, my dokonce říkáme, že je to koňské srdce republiky a naše rodinné stříbro. Vnímáme to jako historii, která trvá už 132 let a na čtyři kvalifikace a obzvlášť na vrchol celé koňské sezóny Velkou pardubickou se sjíždějí lidé nejen z celé České republiky, ale i z evropských měst.

Z pohledu mediální sledovanosti je to nejúspěšnější sportovní event, který jako jediný zůstal na ČT 1 a sledují ho pravidelně cca 2 miliony diváků. Z tohoto důvodu jsme zařadili Velkou pardubickou ale i Koně v akci do víceletého financování z Programu podpory Pardubičtí tahouni, který na městě vytvořil a prosadil náš lídr náměstek primátora Jakub Rychtecký. Díky tomuto programu garantuje město tři roky dopředu finanční podporu těmto sportovním eventům. Plně si uvědomujeme nebezpečí postupného útlumu překážkových dostihů. Proto je nutné pořádat  v areálu i rovinné dostihy, kočárové a westernové soutěže, výstavu „Koně v akci“ a hlavně všechny typy jezdeckých soutěží – drezúry, parkury a soutěže ve všestrannosti – military.

Závodiště potřebuje vhodnou jezdeckou halu i s krytým opracovištěm a potřebným zázemím včetně zeleně. To je pro nás z pohledu investic v areálu jedna z klíčových priorit vedle zlepšování zázemí na tribunách. V této souvislosti a s ohledem na koncepci Dostihového spolku, který areál provozuje, je třeba diskutovat vybudování hotelové kapacity v areálu i ve vazbě na blízkost letiště EBA. Velmi rádi bychom zpřístupnili závodiště lávkou z Dukly pro pěší a občany města z Lesoparku na Dukle.

2. Pro propagaci a známost areálu považujeme za klíčové i „mimokoňské“ akce. Ať je to oblíbený Friendsfest, Dětský superden, koncerty nebo Dožínky, nebo Zimní ledový park (v žádném případě však ne ve dráze). Navštěvují je zase jiné skupiny lidí a rodičů s dětmi, ze kterých se mohou posléze stát návštěvníci dostihů. V dlouhodobějším horizontu vnímáme velký potenciál ve vytvoření turistického produktu s Koňskou tématikou ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem ale také Slatiňanech a další rančích po regionu. Z tohoto pohledu nám dává smysl vybudování návštěvnického centra v souladu s Koncepcí cestovního ruchu Pardubic, abychom závodiště ještě více otevřeli veřejnosti.

3.      Účast v organizaci Euro Equus považujeme za velice důležitou. Ostatně již jeden ze zakladatelů Ing. Miroslav Petráň organizaci založil s úmyslem usilovat o propagaci a další rozvoj kulturního dědictví chovu koní. O tom, že úmysl se povedl, svědčí 17 let trvající spolupráce čtyř zakládajících členských měst i přistoupení nových členů. Města si mohou vzájemně vyměňovat zkušenosti, pořádat výstavy, závody a další akce. Je třeba pracovat na rozvoji mezinárodního jedenáctidílného seriálu dostihů kategorie steeplechase cross country v režii nejvýznamnějších evropských závodišť tzv. Crystal cupu a zvyšovat jeho mediální prestiž.

4.    Jednoznačně ne. Multifunkční aréna v areálu závodiště obsahující i spousty dalších provozů je spíše mediálním snem investora než realitou. Považujeme to za scifi. A to především kvůli velkému dopravnímu zatížení již ucpané lokality, neexistence časově reálně dosažitelného dopravního napojení na komunikacích ve vlastnictví státu (víme, jak dlouho čekáme v Pardubicích na obchvaty), negativních stanovisek odborníků z dostihového světa, limitů nového územního plánu apod. K projektu jsme od potenciálního investora doposud neobdrželi reálnou studii proveditelnosti nebo územní studii. Navíc s sebou nová aréna nese riziko znehodnocení stamilionové investice do Enteria arény a růstu provozních požadavků na rozpočet města a rizika ztráty ledových ploch v Enteria aréně.  Členové představenstva (kde máme zastoupení v osobě radní města a akcionářky Ludmily Ministrové) se jednoznačně shodli na tom, že jakýkoliv projekt realizovaný v areálu Pardubického závodiště nesmí narušit zájmy společnosti a jejích akcionářů a musí zajistit udržitelnost a další rozvoj. Na základě těchto skutečností se rozhodli připravit soubor technických, organizačních, obchodních, ekonomických a dalších regulativů respektujících stávající provoz a umožňujících investiční akce nutné pro rozvoj Pardubického závodiště.

7. Jednoznačně souhlasíme, žádné diskusi se nebráníme, naopak. Důležité však je, aby byla dostatečně a hned od začátku zapojena skutečně odborná veřejnost na dostihový sport.   

V Pardubicích 17.9.2022  

Jakub Rychtecký, Ludmila Ministrová


Lucie Knotová

Shrnutí k vývoji kauzy hokejové haly na Závodišti Pardubice

2022-07-17 12:37:17
Dobré nedělní odpoledne, 

 

 
rádi bychom Vám v první řadě poděkovali za obrovskou podporu a nádherné vzkazy zúčastněným orgánům a vše, co mnozí z Vás udělali ještě navíc. 

 

Pro ty, kdo nesledovali podrobně tisk je zde shrnutí k vývoji kauzy hokejové haly na Závodišti Pardubice: 
 
- proběhlo několik zásadních jednání dotčených orgánů jak mezi sebou, tak se zástupci města a panem starostou s jednotným stanoviskem obou prezidentů a pana ředitele: udržet stávající funkce závodiště pro dostihovou i jezdeckou veřejnost a nenechat je narušit plánovanou stavbou či prodejem pozemků
 
- velmi pozitivní ohlas vzbudily u jezdecké veřejnosti další otevřené dopisy adresované zastupitelstvu (za všechny budu jmenovat dopisy pana Ing.arch. Petráněho a paní Ing. Gotthardové, CSc.) s konkrétně formulovanými riziky, bariérami a návrhy řešení 
 
- zastupitelstvo města následně odložilo rozhodnutí o prodeji pozemků 
 
- celá problematika má být delegována na nové zastupitele, tedy dobu po volbách na podzim / v zimě. Tímto se otevírají možnosti dle doporučení řešit velké množství rizik a připomínek, které zazněly např. v otevřených dopisech a během jednání

 

Považujeme to za velký úspěch a budeme dál doufat a všichni určitě dle svých možností dále pomáhat novému zastupitelstvu pochopit, jak je závodiště pro lidi, kteří mají rádi koně důležité zachovat a neohrozit, ale naopak rozvíjet. 
  
Petice o téměř 2000 podpisech, kde mmj. figurují velká jména jako např. Josef Váňa a Francesco Kinský dal Borgo, nám zcela jistě velmi pomohla.  Prosíme tedy stále o její propagaci mezi Vaše přátele a známé, kteří by mohli sdílet Váš postoj. Každý hlas sebraný do podzimu se bude určitě k dalším jednáním znovu hodit!
  
Jak říká klasik, vyhráli jsme bitvu, ale zatím ne celou válku. A jak to cítíme my: snad nebude velké války třeba a ve volbách se podaří „Pardubičákům" zvolit lidi nakloněné koním, velkým tradicím a legendám! 
 

 

Ing. Lucie Knotová & Ing. Vladimír Zvěřina & Pavel Ivanyi LL.M, MBA 

Lucie KnotováSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...