Pardubice bez Velké pardubické a sportovních koní?

OTEVŘENÝ DOPIS 
 
K rukám:
 
výkonného ředitele Dostihového spolku, Mgr. Jaroslava Müllera
Pražská 607, Pardubice
 
prezidenta Jockey clubu České republiky, arm. gen. v.v. Ing. Josefa Bečváře
Radotínská 69/34, Praha - Velká Chuchle
 
a prezidenta ČJF, Radka Rouče, 
Česká jezdecká federace, Zátopkova 100/2, Praha 6
 
Na vědomí:
 
zastupitelstvu města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
 
                                                                                                                                                                                                                              V Pardubicích, 10.5. 2022
 
Předmět otevřeného dopisu: Výzva k jednání dotčených orgánů se zastupitelstvem města Pardubice ve věci projednávaného plánu výstavby Centra sportu a zábavy, hotelu a hokejové haly na ploše závodiště
 
..............................................................
 
Vážený pane řediteli, pane prezidente Jockey clubu a pane prezidente ČJF,
 
v reakci na zveřejněnou informaci o jednání městského zastupitelstva s investorem plánované výstavby Centra sportu a zábavy na ploše Pardubického závodiště, bychom Vás my, níže a v petici podepsaní přátelé dostihového i jezdeckého sportu, obyvatelé regionu, aktivní i bývalí sportovní i dostihoví jezdci, majitelé koní a další, požádali o jednání naším jménem s dotčenými a odpovědnými orgány.
 
Plánovaný záměr, dle našeho názoru, velmi citelně ohrozí další provoz a pořádání dostihových dnů, jezdeckých soutěží, výstav apod. na závodišti.
 
Dostihové závodiště svým věhlasem, sportovním významem, již existujícím zázemím pro koně, krásou, historií i tradicí pořádaných dostihů a závodů dávno prokázalo svoji nezastupitelnou úlohu nejen v rámci regionálního sportu, ale i sportu na evropské úrovni. Stávající návrh výstavby funkce a možnosti závodiště nijak dlouhodobě nepodporuje ani s nimi nesouzní, naopak je omezuje.
 
Proto navrhujeme následující kroky, a zároveň žádáme dotčené orgány o jejich projednání:
 
1. Vypracování tzv. "Analýzy přínosů a nákladů pro region" pro všechny tři varianty, a to certifikovanou nezávislou společností:
 
A. Plánovaná výstavba multifunkční arény a centra sportu tak, jak je nyní předkládána
 
B. Provoz závodiště s důrazem na navýšení jezdeckých sportovních dnů všech disciplín, jako tomu bylo v minulosti, dnů pro jezdeckou veřejnost a závodů v kombinaci s dostihovými dny s cílem zvýšit ziskovost a využitelnost areálu
 
C. Kombinace obou řešení tak, aby jedno neohrožovalo druhé, ale vzájemně se řešení doplňovala a zvýšila možnosti využití areálu pro sport a rekreaci v regionu, jakož i celorepublikově
 
2. Srovnání všech variant z pohledu přínosů pro region a Českou republiku 
 
3. Zvážení a výběr nejlepšího řešení
 
 
S díky a s pozdravem,
za jezdeckou a dostihovou veřejnost, jakož i příznivce koní v Pardubickém kraji i v České republice
 
Ing. Lucie Knotová, 
Pavel Ivanyi LL.M, MBA
Ing. Vladimír Zvěřina 
 
a všichni níže podepsaní v přiložené petici

Lucie Knotová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Lucie Knotová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )