Pardubice bez Velké pardubické a sportovních koní?

OTEVŘENÝ DOPIS 
 
K rukám:
 
výkonného ředitele Dostihového spolku, Mgr. Jaroslava Müllera
Pražská 607, Pardubice
 
prezidenta Jockey clubu České republiky, arm. gen. v.v. Ing. Josefa Bečváře
Radotínská 69/34, Praha - Velká Chuchle
 
a prezidenta ČJF, Radka Rouče, 
Česká jezdecká federace, Zátopkova 100/2, Praha 6
 
Na vědomí:
 
zastupitelstvu města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice
 
                                                                                                                                                                                                                              V Pardubicích, 10.5. 2022
 
Předmět otevřeného dopisu: Výzva k jednání dotčených orgánů se zastupitelstvem města Pardubice ve věci projednávaného plánu výstavby Centra sportu a zábavy, hotelu a hokejové haly na ploše závodiště
 
..............................................................
 
Vážený pane řediteli, pane prezidente Jockey clubu a pane prezidente ČJF,
 
v reakci na zveřejněnou informaci o jednání městského zastupitelstva s investorem plánované výstavby Centra sportu a zábavy na ploše Pardubického závodiště, bychom Vás my, níže a v petici podepsaní přátelé dostihového i jezdeckého sportu, obyvatelé regionu, aktivní i bývalí sportovní i dostihoví jezdci, majitelé koní a další, požádali o jednání naším jménem s dotčenými a odpovědnými orgány.
 
Plánovaný záměr, dle našeho názoru, velmi citelně ohrozí další provoz a pořádání dostihových dnů, jezdeckých soutěží, výstav apod. na závodišti.
 
Dostihové závodiště svým věhlasem, sportovním významem, již existujícím zázemím pro koně, krásou, historií i tradicí pořádaných dostihů a závodů dávno prokázalo svoji nezastupitelnou úlohu nejen v rámci regionálního sportu, ale i sportu na evropské úrovni. Stávající návrh výstavby funkce a možnosti závodiště nijak dlouhodobě nepodporuje ani s nimi nesouzní, naopak je omezuje.
 
Proto navrhujeme následující kroky, a zároveň žádáme dotčené orgány o jejich projednání:
 
1. Vypracování tzv. "Analýzy přínosů a nákladů pro region" pro všechny tři varianty, a to certifikovanou nezávislou společností:
 
A. Plánovaná výstavba multifunkční arény a centra sportu tak, jak je nyní předkládána
 
B. Provoz závodiště s důrazem na navýšení jezdeckých sportovních dnů všech disciplín, jako tomu bylo v minulosti, dnů pro jezdeckou veřejnost a závodů v kombinaci s dostihovými dny s cílem zvýšit ziskovost a využitelnost areálu
 
C. Kombinace obou řešení tak, aby jedno neohrožovalo druhé, ale vzájemně se řešení doplňovala a zvýšila možnosti využití areálu pro sport a rekreaci v regionu, jakož i celorepublikově
 
2. Srovnání všech variant z pohledu přínosů pro region a Českou republiku 
 
3. Zvážení a výběr nejlepšího řešení
 
 
S díky a s pozdravem,
za jezdeckou a dostihovou veřejnost, jakož i příznivce koní v Pardubickém kraji i v České republice
 
Ing. Lucie Knotová, 
Pavel Ivanyi LL.M, MBA
Ing. Vladimír Zvěřina 
 
a všichni níže podepsaní v přiložené petici

Lucie Knotová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lucie Knotová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...