Žádáme změnu hudební dramaturgie na stanici Český rozhlas Dvojka

Kontaktujte autora petice

Odpověď generálního ředitele ČRo

2022-06-05 12:04:36

Milí přátelé,
po několika osobních setkáních ředitel ČRo R. Zavoral dodržel slib a  dne 3. 6. 2022 zaslal oficiální odpověď na naší petici.
Naše vyjádření naleznete na konci dopisu.
Jeho kompletní znění je zde:

Vážená paní Boučková, vážený pane Drápale,

úvodem bych rád uvedl, že stanice Český rozhlas Dvojka v souladu s Kodexem ČRo přináší svým posluchačům pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku. V jejím vysílání lze nalézt pestrou paletu pořadů vzdělávacích, populárně naučných, publicistických, zábavních, literárních či literárně dramatických, hudebních atd. Většina těchto pořadů vychází z dlouholeté tradice, kvality a oblíbenosti u posluchačů Dvojky.

Petici, která požaduje změnu hudební dramaturgie na stanici ČRo Dvojka, jsem si pozorně přečetl. Při našem osobním setkání jsme také řadu jejích aspektů prodiskutovali a myslím, že jsme se na zásadních bodech shodli a zjistili, že naše vzájemné představy o způsobu, jakým má být hudební dramaturgie stanice utvářena, se v principu nijak zásadně nerozcházejí.

Nejsme mimo jiné v žádném rozporu ohledně toho, že by v případě autorských pořadů měli jejich autoři mít možnost výběr hudby ovlivňovat. Hudební dramaturgie u rozhovorových pořadů se jednoznačně může přizpůsobovat osobnostem hostů, aby daná hudba byla součástí či vhodným doplňkem jejich příběhu či životních osudů. Moderátoři v Českém rozhlase mohou tedy ve svých autorských pořadech výběr hudby ovlivnit. Pouze je potřeba, aby tak učinili v předstihu po dohodě s dramaturgem daného pořadu či programové řady nebo s hudebním dramaturgem stanice.

Hudební dramaturgie ČRo Dvojka je pestrá a podíl československé hudby před rokem 1990 tvoří necelých 15% hudebního obsahu této stanice. Do této kategorie patří i interpreti jako například Marta Kubišová, Jiří Suchý, Yvonne Přenosilová, Václav Neckář, Petr Novák a množství dalších, kteří rozhodně nebyli představiteli normalizační hudební scény.

Český rozhlas dlouhodobě pokrývá široké spektrum hudebních žánrů prostřednictvím svých 24 stanic, od vážné hudby (Vltava, D‑dur), jazzu (Vltava, Jazz) či folkloru a swingu (regionální studia, Dvojka) přes populární hudbu (Radiožurnál, Dvojka, regionální studia), rockovou hudbu (Radiožurnál Sport), etnickou hudbu (Vltava), dechovku a country (regionální stanice a Pohoda) až po alternativní a experimentální hudbu s přesahem do akustických umění (Vltava, Wave).

Kodex Českého rozhlasu také zavazuje v bodu 2.3 k systematickému analyzování potřeb a přání posluchačů a zohlednění výsledků výzkumů posluchačských skupin, včetně pravidelného hodnocení. Hudební dramaturgie stanic ČRo proto vzniká na základě pravidelných reprezentativních výzkumů, jichž se každoročně účastní tisíce respondentů napříč společností. Stejně tak dochází k pravidelnému vyhodnocování spokojenosti posluchačů s obsahem jednotlivých stanic.

Rád bych – stejně jako při našem osobním jednání – závěrem uvedl, že obsah a požadavky petice nejsou v rozporu s běžnou stávající praxí Českého rozhlasu. Zároveň jsme učinili i kroky, které, jak věřím, povedou ke zlepšení pracovní komunikace tak, aby se podobná situace u pořadu Noční Mikrofórum již neopakovala.

S pozdravem
René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu

VYJÁDŘENÍ T. BOUČKOVÉ A V. DRÁPALA
Děkujeme za odpověď a doufáme, že naše iniciativa přinese do vysílání ČRO skutečně "čerstvou krev".
Na osobním jednání jsme si řekli, kde vidíme slabé, ba neuralgické body současného stavu a pan ředitel měl pocit, že naše námitky jsou oprávněné. Ovšem že "problematika" se musí řešit vnitropodnikově a s ohledem na nějakou zaměstnaneckou a personální hierarchii, čemuž rozumíme. Navíc od té doby při rozhovorech s lidmi, pro které je hudba v pořadu nějakou přidanou hodnotou, skutečně došlo ke změně a výběr skladeb je ponecháván na vůli zpovídaného, ev. redaktora.
Děkujeme všem za podporu a doufáme, že se tyto dobré mravy stanou běžnou součástí hudební dramaturgie Českého rozhlasu.
Tereza a Vladimír


Vladimír "Lábus" Drápal

10. 5. jsme byli v rozhlasu

2022-05-12 06:36:10

V úterý 10. 5. jsme s Terezou Boučkovou navštívili na pozvání Český rozhlas a sešli se přímo s generálním ředitelem. Hodinu jsme separátně probírali naše názory a bylo velmi příjemné, že pan genrální ředitel řadu našich připomínek, námětů i kritiky uznal jako opodstatněné a pokusí je řešit po vnitřními linii. Domluvili jsme se, že jednak bude Vás, signatáře petice informovat oficiálně o opatřeních, které podnikl či podniknou hodlá a také, že za měsíc se opět sejdeme a seznámí nás s kroky, které během této doby podnikne vzhledem ke struktuře a výběru hudební dranaturgie na stanici Český rozhlas Dvojka. Jednání bylo vstřícné z obou stran a v zájemu nás všech. Ale nebýt petice, zcela jistě by se situace nevyvíjela tímto směrem tak pozitivně a rychle.Vladimír "Lábus" Drápal

10. 5. jsme byli v rozhlasu

2022-05-11 12:03:51

V úterý 10. 5. jsme s Terezou Boučkovou navštívili na pozvání Český rozhlas a sešli se přímo s generálním ředitelem. Hodinu jsme separátně probírali naše názory a bylo velmi příjemné, že pan genrální ředitel řadu našich připomínek, námětů i kritiky uznal jako opodstatněné a pokusí je řešit po vnitřními linii. Domluvili jsme se, že jednak bude Vás, signatáře petice informovat oficiálně o opatřeních, které podnikl či podniknou hodlá a také, že za měsíc se opět sejdeme a seznámí nás s kroky, které během této doby podnikne vzhledem ke struktuře a výběru hudební dranaturgie na stanici Český rozhlas Dvojka. Jednání bylo vstřícné z obou stran a v zájemu nás všech. Ale nebýt petice, zcela jistě by se situace nevyvíjela tímto směrem tak pozitivně a rychle.


Vladimír "Lábus" Drápal

Jdeme ke generálnímu!

2022-05-02 13:15:21

Milí přátelé, 
na 10. května v 11 hodin jsme společně s Terezou Boučkovou obdrželi pozvání přímo ke generálnímu řediteli ČRo. Snad to nebude na kobereček, ale k smysluplnému jednání.
A to samozřejmě hlavně díky vašim podpsům.
Držme se!
Vladimír a Tereza


Vladimír "Lábus" Drápal

Petice předána Radě ČRo!

2022-04-28 08:11:32

Je středa  27. 4. a v Českém rozhlase ve Vinohradské ulici č.p. 12  od 14 hodin probíhá veřejná schůze Rady Českého rozhlasu.
Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda dozorčí komise Rady ČRo
Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů.
Jednání je vedeno svižně, ničím se nikdo nezdržuje, idylka. Připomínka radního Pokorného ohledně kvality stanice Vltava, kterou by rád viděl jako náročnější, kamennými tvářemi radních nepohne.
Přichází závěrečný bod, Různé a jsem vyzván k jednacímu stolu. Následuje mě zběsilý reportér a kameraman TV Černá kukla pan Eugen Kukla, můj doprovod, Tereza Boučková, je ve střehu. A jak se píše v usnesení, „k témat
u proběhla debata“. Předně musím říci, že z mého pohledu oboustranně korektní, ani radní Jandák neradil. Panu generálnímu se sice nelíbila forma, ať už otevřený dopis, nebo petice, prý stačilo napsat a mohli jsme si v klidu sednout a diskutovat, ale my víme své! Však pamatujeme časy disidentských petic, kdy byly jedinou možností jak komunikovat s mocí. Pan generální mínil, že jsem poškodil dobré jméno rozhlasu, já kontroval, že se ho snažím napravit.
Vyšlo najevo, že dopoledne se na nás připravovali a tedy jako svědci byli předvoláni: vedoucí stanice Dvojka Lenka Mahdalová a programový ředitel Ondřej Nováček. Pominu značnou část debaty, která se skládala z osočování co kde kdy kdo řekl a neřekl, což probíhalo zejména mezi pí Mahdalovou a pí Boučkovou, čímž bohužel byl trochu bylo odsunuto merito věci, a to úroveň hudební dramaturgie na ČRo Dvojka. Je pravdou, že p. Nováček velmi podrobně vysvětlil, jak se která skladba na playlist dostane, ovšem zcela prioritní zůstává otázka poslechovosti. Což chápu u soukromých rádií.
Nicméně pan generální ředitel usoudil, že téma je citlivé (jak mi později soukromě potvrdil i
předseda Rady ČRo p. Dittrich, který zároveň také zdůraznil, že toto slyšení bylo zcela mimořádné, jelikož veřejnost na zasedání rady nemá právo diskutovat … to asi ta zatracená petice!).
Na závěr jsem panu generálnímu osobně předal petici a on přislíbil, že se zasadí o to, aby nedocházelo k paradoxům, na něž jsem v petici upozornil, zejména k přirozenějšímu výběru skladeb u autorských pořadů, které budou moci jeho přímí aktéři ovlivnit. Nabídl nám schůzku, na které bychom mohli dostatečně v klidu a relevantně argumentovat a vést debatu v širším rozsahu, neboť na zasedání Rady k tomu nebylo ani času, ani vůle.
Tak uvidíme, zda svůj slib splní.
A na úplný závěr milé zjištění, že se k nám chovali vlídně, vodu nám tedy nenabídli, ale nikdo se proti naší aktivitě nevymezoval, pár duší bylo i na naší straně a zástupci ČRo nakonec museli uznat, že v něčem pravdu máme.
Tak uvidíme, co přinese budoucnost. Čím jsem si ale jistý je, že nebýt petice, nebyli bychom na Radě a naše připomínky by zapadly do koše stejně, jako protesty nespokojených posluchačů v minulosti. Takže pokud s ledy hnou, je to také vaše
zásluha.
V úctě
Vladimír a Tereza

Video TV Černá Kukla:
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=664783444583027

Zvukový záznam zasedání Rady, naše vystoupení od 51:11 https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-4-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-27-4-2022-8733154?fbclid=IwAR1_R0zuweyktMgx9v3NH1vM4t461XA-qB-SDp5Vg2q-G1A86SCTQ3NYZME

 


Vladimír "Lábus" Drápal

V 9:00 končíme. Děkujeme!!

2022-04-27 06:13:54

Dnes, ve středu 27. 4., přesně měsíc od vysílání Nočního Mikrofóra, které "vše" odstartovalo, bude petice v 9:00 ukončena, Aktuálně máme za týden 2 766 podpisů. Od 14 hodin začíná veřejná schůze Rady ČRo, budeme tam. I s peticí....
Děkujeme, jste skvělí!! Vladimír, Lábus a Tereza


Vladimír "Lábus" Drápal

Jedeme na Prahu!

2022-04-26 15:55:34

Dnes o půlnoci petice končí, drobné opozdilce uvítáme do středy 27. 4. 9:00 ráno, petici uzavřeme, podpisy vytiskneme a jedeme do Prahy. Uvidíme, jestli nás připustí na veřejné jednání! Datovou schránkou jsem ČRo již v sobotu nahlásil příspěvek do "diskuse".


Vladimír "Lábus" Drápal

plánované ukončení petice

2022-04-22 10:04:49

Milí přátelé,
petice bude ukončena v úterý 26. dubna o půlnoci a ve středu předána odpovědným pracovníkům Českého rozhlasu.
Do té doby prosím pozvěte i své přátela a známé, aby se připojili.
Pokud to cítí jako my.
A Vy!
Děkujeme!
Vladimír a Tereza


Vladimír "Lábus" DrápalSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.