Petice za kvalitní a útulnou Palackého třídu v Nymburce

Kontaktujte autora petice

Rozpracovaný návrh řešení Palackého třídy z roku 2018

2021-11-24 07:16:34

Téměř před čtyřmi lety byly zahájeny systematické práce na hledání řešení problémů Palackého třídy v úseku od Náměstí Přemyslovců ke křižovatce za restaurací U Gregorů.

Pro počáteční konzultaci problematiky Palackého třídy v Nymburce byl v lednu 2018 osloven Prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka. Ten doporučil skupinu architektů a architektek zaměřených na tvorbu městského veřejného prostoru, kteří mj. pracují pro Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR Praha).

Začalo se přirozeně průzkumy a analýzami, na základě kterých byla zpracována možná koncepce rozvoje lokality ve variantách, tak aby mohlo následovat projednávání se všemi dotčenými správními orgány a hledáno všestranně přijatelné řešení.

Pozn.: Pokud chci něco projednávat, musím k tomu mít srozumitelným způsobem zpracovány podklady. Není možné chtít vyjádření kohokoli pouze k tomu, že bych rád nějakou část města zvelebil, ale vlastně zatím vůbec nevím jakým způsobem. Tolik k možným názorům, že nejdříve měly být osloveny dotčené orgány.

Zakázku formálně zaštítila Ing. arch. Michaela Kloudová a v týmu s ní spolupracovali Ing. arch. Dominik Aleš, Ing. arch. Jitka Brablecová, Ing. arch. Monika Habrová a Ing. arch. Petra Hrubešová. Všichni strávili nemálo času přímo na Palackého třídě sledováním a průzkumy jejího fungování a mnoha rozhovory s přítomnými lidmi a majiteli obchodů.

Dále byl v souvislosti s hledáním řešení Palackého třídy proveden sociálně – antropologický výzkum, který realizovaly socioložky Mgr. et Mgr. Michaela Malá s Mgr. Tereza Hodúlovou. Dopravní řešení bylo průběžně konzultováno s dopravními inženýry Markem Mejzrem a Zbyňkem Speratem.

V průběhu dubna a května 2018 probíhal výše zmíněný antropo-sociologický průzkum a v červnu 2018 byla dopracována I. část – analýzy. Základním východiskem se nejevilo razantní omezení dopravní dostupnosti a parkování, ale pouze úprava a nalezení funkčního řešení, které by žádnému ze subjektů neuškodilo a uspokojilo potřeby podnikatele (zásobování) i zákazníka (možnost průjezdu a krátkého zastavení autem i na kole).

Při následném zpracování možných východisek bylo již nad konkrétními koncepty zahájeno jednání s dotčenými správními orgány:

6. 8. 2018 – jednání se zástupci správců sítí technické infrastruktury;

7. 8. 2018 a 20. 8. 2018 – jednání se zástupci Národního památkového ústavu v Praze a Odboru památkové péče v Nymburce (u jednání byl přítomen též poradce na městkou zeleň Ing. Jan Lukeš);

10. 9. 2018 – jednání se zástupcem Dopravního inspektorátu města Nymburk.

Návrhy byly následně představeny a diskutovány s veřejností na Sousedské slavnosti v rámci Dnů evropského dědictví 15. září 2018 přímo v prostoru ulice. Ze všech těchto jednání je obsáhlá dokumentace a zápisy.

Další práce na projektu byly paralyzovány po volbách v říjnu 2018, kdy nové vedení města nepokračovalo v nezbytné aktivní součinnosti a komunikaci s architekty.

ZPRACOVANÁ DOKUMENTACE:

Palackeho_2018_01-ANALYZY.pdf
https://drive.google.com/file/d/14DdlV3xFRP8MxQ5MgGo3IRJ50TJQapoy/view?usp=sharing

Palackeho_2018_02-SOCIOLOGIE.pdf
https://drive.google.com/file/d/11t19jwOc9v2COKu5NekDRqlAq1gVFGZw/view?usp=sharing

Palackeho_2018_03-VYSTAVA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NNGIzKAVR8PEC8I_fX4zCjUAIp0Z5Msl/view?usp=sharing

Palackeho_2018_04-NAVRH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uVhVgtwW2gQ3a61ItZ5FXL01eb1d_KKT/view?usp=sharing


Jan RitterSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...