Petice za kvalitní a útulnou Palackého třídu v Nymburce

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby se Palackého třída v Nymburce od Náměstí Přemyslovců stala plnohodnotnou městskou ulicí v podobě odpovídající 21. století a jejímu významu.

Nyní je plánována mnohamilionová investice do pouhé opravy chodníků a výměny stromů.

Tím bude ovšem na další desítky let ulice odsouzena k setrvání současného zoufale nevyhovujícího stavu. V Palackého třídě dnes trpí všichni její uživatelé – pěší, cyklisté i řidiči automobilů. Pokud se pouze vydláždí stávající chodníky a vysadí nová zeleň, budeme tam trpět i nadále, to podstatné se totiž nezmění.

Palackého třída je historicky nejdůležitější obchodní ulicí Nymburka. Je nejširší ulicí v městském jádru a tvoří spojnici mezi náměstím a nádražím. Dobrému fungování ulice v současné době brání například omezený obousměrný průjezd pro cyklisty, nevhodné uspořádání parkovacích stání bránící přecházení z jednoho chodníku na druhý a kolize parkování různých typů (rezidentská, návštěvnická, zásobovací stání), v ulici chybí místa pro zastavení a pobyt lidí, nevyhovuje množství a uspořádání uličního vybavení (lavičky, koše, stojany na kola), noční osvětlení není dostatečné.

Naším cílem by mělo být vytvoření živé ulice plné lidí, ve které bude zajištěn komfortní a bezpečný pohyb a příjemný pobyt pro její obyvatele i návštěvníky, podpoření prosperity obchodů, a to jejich snadnou přístupností pro nakupující i zásobování a lepším propojením obchodů s ulicí, například umožněním vykládání zboží na ulici či zřizováním předzahrádek.

Palackého třída má být vizitkou města. Pro obchodní ulici je důležité, aby se v ní lidé mohli volně a pohodlně pohybovat, z jedné strany na druhou, z obchodu do obchodu. K tomu slouží režim tzv. obytné zóny, sdílený prostor pro pěší a cyklisty, automobilová doprava má být zklidněná, s jasně vymezenými stáními pro zásobování. Obruby mohou být snížené, chodníky i vozovka v jedné výškové úrovni, což mimo jiné přináší větší komfort i pro starší lidi, lidi vedoucí kola a kočárky, lidi na invalidním vozíku. Zálivy mezi parkovacími stáními umožní pohodlné a bezpečné přecházení pásu vozovky s dostatečným rozhledem. Aby lidé ulicí nejen procházeli, ale potkávali se, zastavovali se, povídali si, je podstatné nabídnout jim k tomu příležitosti.

Stromořadí je třeba obnovit a doplnit vhodným typem stromu, který díky tvaru listů a koruny vytvoří v létě jemný a rozptýlený stín. Když takové prostředí může ke spokojenosti všech fungovat  v mnoha jiných centrech historických měst, proč by to v Nymburce nemělo být možné?

Dokončením nadmíru kvalitní nové lávky pro pěší by mohl být symbolicky do budoucna nastaven nový trend

SOUDOBÉHO KVALITNÍHO MĚSTA

V letech 2016 – 2018 byla kromě tohoto úspěšného řešení problému lávky vytvořena např. nová kvalitní vizuální identita pro lepší a srozumitelnou komunikaci města i jeho organizací. Součástí bylo i nové moderní logo. Od roku 2017 město pomáhá formou dotací opravám domů v městské památkové zóně. Od roku 2016 funguje dodnes odborný a svědomitý přístup k veškeré městské zeleni. Zapojení spolupráce se schopnými profesionály se podařilo uplatnit na mnoha dalších projektech. Nedělejme tedy v jednom z nejvíce exponovaných míst města „krok zpět“.

„Palackého třída, víc než obchodní ulice!“ 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jan Ritter, Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk

Ivan Černovský, Mikoláše Alše 1895, 288 02 Nymburk

Radka Plačková, Hrabalova 2254, 28802 Nymburk

00_211121_101.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Ritter svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...