Petice za kvalitní a útulnou Palackého třídu v Nymburce

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby se Palackého třída v Nymburce od Náměstí Přemyslovců stala plnohodnotnou městskou ulicí v podobě odpovídající 21. století a jejímu významu.

Nyní je plánována mnohamilionová investice do pouhé opravy chodníků a výměny stromů.

Tím bude ovšem na další desítky let ulice odsouzena k setrvání současného zoufale nevyhovujícího stavu. V Palackého třídě dnes trpí všichni její uživatelé – pěší, cyklisté i řidiči automobilů. Pokud se pouze vydláždí stávající chodníky a vysadí nová zeleň, budeme tam trpět i nadále, to podstatné se totiž nezmění.

Palackého třída je historicky nejdůležitější obchodní ulicí Nymburka. Je nejširší ulicí v městském jádru a tvoří spojnici mezi náměstím a nádražím. Dobrému fungování ulice v současné době brání například omezený obousměrný průjezd pro cyklisty, nevhodné uspořádání parkovacích stání bránící přecházení z jednoho chodníku na druhý a kolize parkování různých typů (rezidentská, návštěvnická, zásobovací stání), v ulici chybí místa pro zastavení a pobyt lidí, nevyhovuje množství a uspořádání uličního vybavení (lavičky, koše, stojany na kola), noční osvětlení není dostatečné.

Naším cílem by mělo být vytvoření živé ulice plné lidí, ve které bude zajištěn komfortní a bezpečný pohyb a příjemný pobyt pro její obyvatele i návštěvníky, podpoření prosperity obchodů, a to jejich snadnou přístupností pro nakupující i zásobování a lepším propojením obchodů s ulicí, například umožněním vykládání zboží na ulici či zřizováním předzahrádek.

Palackého třída má být vizitkou města. Pro obchodní ulici je důležité, aby se v ní lidé mohli volně a pohodlně pohybovat, z jedné strany na druhou, z obchodu do obchodu. K tomu slouží režim tzv. obytné zóny, sdílený prostor pro pěší a cyklisty, automobilová doprava má být zklidněná, s jasně vymezenými stáními pro zásobování. Obruby mohou být snížené, chodníky i vozovka v jedné výškové úrovni, což mimo jiné přináší větší komfort i pro starší lidi, lidi vedoucí kola a kočárky, lidi na invalidním vozíku. Zálivy mezi parkovacími stáními umožní pohodlné a bezpečné přecházení pásu vozovky s dostatečným rozhledem. Aby lidé ulicí nejen procházeli, ale potkávali se, zastavovali se, povídali si, je podstatné nabídnout jim k tomu příležitosti.

Stromořadí je třeba obnovit a doplnit vhodným typem stromu, který díky tvaru listů a koruny vytvoří v létě jemný a rozptýlený stín. Když takové prostředí může ke spokojenosti všech fungovat  v mnoha jiných centrech historických měst, proč by to v Nymburce nemělo být možné?

Dokončením nadmíru kvalitní nové lávky pro pěší by mohl být symbolicky do budoucna nastaven nový trend

SOUDOBÉHO KVALITNÍHO MĚSTA

V letech 2016 – 2018 byla kromě tohoto úspěšného řešení problému lávky vytvořena např. nová kvalitní vizuální identita pro lepší a srozumitelnou komunikaci města i jeho organizací. Součástí bylo i nové moderní logo. Od roku 2017 město pomáhá formou dotací opravám domů v městské památkové zóně. Od roku 2016 funguje dodnes odborný a svědomitý přístup k veškeré městské zeleni. Zapojení spolupráce se schopnými profesionály se podařilo uplatnit na mnoha dalších projektech. Nedělejme tedy v jednom z nejvíce exponovaných míst města „krok zpět“.

„Palackého třída, víc než obchodní ulice!“ 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jan Ritter, Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk

Ivan Černovský, Mikoláše Alše 1895, 288 02 Nymburk

Radka Plačková, Hrabalova 2254, 28802 Nymburk

00_211121_101.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Ritter svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )