Zastavme nové formy cenzury

Kontaktujte autora petice

Petice proti novým formám cenzury: Co nového v novém roce

2021-01-18 13:13:04

Vážení signatáři,

v návaznosti na události v USA, kde problém cenzury globálních platforem eskaluje do totalitních snah ovládnout veřejný prostor, se obáváme zásahu i do českých parlamentních voleb. Na čem právě pracujeme a jak nám můžete pomoci...

NAŠE PETICE
Pokračujeme ve sběru podpisů a budeme rádi za šíření informace vašim kolegům a známým. Publikovali jsme již třetí výběr nejzajímavějších komentářů, které u podpisů nacházíme. Vidíme na nich, jak vážně mnozí berete současnou situaci všeprostupující (auto)cenzury a kádrování.
https://stop-cenzure.cz/komentare-3/

SBĚR STÍŽNOSTÍ NA CENZURU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
V únoru plánujeme spustit online sběr stížností na cenzuru českých občanů ze strany sociálních sítí. Chceme na tom demonstrovat rozsah problému doloženými případy a ukázat, jaké absurdní důvody vedou k diskriminaci uživatelů s nepohodlnými názory. Jestliže vám byl někdy smazán příspěvek nebo zablokován profil, uchovejte si k tomu všechna data a snímky obrazovky, podobně lidé ve vašem okolí. Brzy budete moci váš případ reportovat. Každý případ vyhodnotíme a předáme Parlamentu ČR.

MONITORUJEME LEGISLATIVU EU
a chystáme komentář k Digital Services Act navrhovaný EU, jehož cílem má být vytvořit unijní závazná pravidla pro „regulaci nenávistného obsahu a politické reklamy“. Aktivně jsme se zúčastnili online konference k EDAP, o který by se naši zákonodárci měli zajímat. Více v článku "Chce Akční plán pro evropskou demokracii (EDAP) zavádět cenzuru?"
https://stop-cenzure.cz/edap/

NOVÉ ČLÁNKY NA NAŠEM WEBU
Než nám Covid situace umožní uskutečnit plánovaný seminář s poslanci, kde bychom už diskutovali první návrhy opatření, věnujeme se sběru zahraničních zkušeností ukazujících možné cesty i pro ČR. Byli jsme první, kteří u nás referovali o dění v zemích V4, kde se brání cenzuře sociálních sítí.
- O polském návrhu zákona ze 17.12., https://stop-cenzure.cz/polsky-zakon/
- O Komisi pro digitální svobody na maďarském Ministerstvu spravedlnosti, https://stop-cenzure.cz/komise-pro-digitalni-svobody/
Ve dvou dílech jsme mapovali cenzurní dění v USA i v ČR na podzim 2020, https://stop-cenzure.cz/podzim-2020-2/

ZAKLÁDÁME ORGANIZACI PRO PODPORU SVOBODY SLOVA
Na situaci v USA a diskriminaci sítě Parler je vidět, že hrozba ovlivňování politiky sociálními sítěmi je velmi vážná a proto si myslíme, že naše petice a snaha přesvědčit zákonodárce o potřebě bránit svobodu slova jsou ještě urgentnější než dřív. V nejbližších dnech oznámíme vznik organizace, s níž se budeme tématu systematicky věnovat. Někteří nám píšete s nabídkou finanční podpory. Vydržte prosím do konce ledna, jakýkoli příspěvek bude pro nás cenný. 

Buďte zatím zdrávi, aktuální informace najdete vždy na www.stop-cenzure.cz


Daniel Vávra, Vlastimil Veselý, Marian Kechlibar

Petice proti novým formám cenzury: Co nového po dvou měsících

2020-11-09 21:39:14

Vážení signatáři,  

počet podpisů na naší petici se blíží 20 tisícům (a další 4 tisíce čekají na odkliknutí potvrzovacího mailu), ale vzhledem k situaci s karanténou musíme přehodnotit plány nejbližších týdnů. Místo plánovaných setkání s poslanci, kde bychom už diskutovali první návrhy opatření, se proto věnujeme sběru zahraničních zkušeností, které by měly pomoci řešení i v ČR.

1. V Maďarsku zjišťujeme podrobnosti fungování Komise pro digitální svobody při Ministerstvu spravedlnosti, která již kontaktovala regionální ředitelství Facebooku s otázkami týkající se politické neutrality a transparentnosti odvolacího řízení.

2. V USA se snažíme získat zkušenosti se zřízením a provozem webu, kterým Bílý dům loni sbíral od veřejnosti stížnosti na mazání obsahu a neoprávněné blokace.

3. Na Slovensku hledáme partnera, který by s naší pomocí zorganizoval podobnou petiční iniciativu.

4. Monitorujeme legislativu EU, speciálně pak chystaný Digital Services Act, jehož cílem má být vytvořit unijní závazná pravidla pro „regulaci nenávistného obsahu a politické reklamy“.

5. Na našem webu jsme publikovali nové články:
- Odpovědi na nejčastější námitky k naší petici, www.stop-cenzure.cz/faq/
- Hybridní triky elfů, www.stop-cenzure.cz/hybridni-triky-elfu/
- Výběr nejzajímavějších komentářů, které jste připojili ke svým podpisům. Vidíme v nich, jak vážně mnozí berete současnou situaci všeprostupující (auto)cenzury a kádrování. Tady je první část. https://stop-cenzure.cz/komentare-1/

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY A FINANČNÍ PODPORU
Na amerických volbách je vidět, že hrozba ovlivňování politiky sociálními sítěmi je velmi vážná a proto si myslíme, že naše petice a snaha přesvědčit zákonodárce o potřebě bránit svobodu slova jsou ještě urgentnější než dřív. Připravujeme vznik neziskové organizace, která by se tématu systematicky věnovala. Už nyní hledáme spolupracovníky v Praze a Brně a také partnery, kteří by nás finančně podpořili.

Buďte zatím zdrávi, aktuální informace vždy najdete na www.stop-cenzure.cz 


Marian Kechlibar, Daniel Vávra, Vlastimil Veselý

Petice proti cenzuře sociálních sítí: Reakce kandidátů před 2. kolem na senátních voleb

2020-10-08 09:22:07

Vážení signatáři,  

před 2. kolem senátních voleb jsme se obrátili na kandidáty ve 12 volebních obvodech s dotazem, zda podpoří naše petiční požadavky usilující o zastavení nových forem cenzury sociálních sítí (a případně jak). Do této chvíle nám souhlasné odpovědi zaslali tito čtyři kandidáti. Můžete je vzít do úvahy při víkendové volbě.

Jaroslav Chalupský (BEZPP, navrhují Svobodní), Pelhřimov
Svoboda slova je naprostým základem demokracie. Pokud se lidi nebudou moci otevřené bavit a politické názory budou blokování místo toho, aby probíhala otevřená diskuze, pak je to pro demokratickou soutěž problém. Bohužel i já vnímám tlaky některých politiků na provozovatele sociálních síti a jiných internetových stránek, aby kontrolovali a mazali určitý obsah. Cenzura je přitom klasickým prvkem totality, a my k ní nesmíme dospět. Proto budu vždy hájit svobodu slova, aby trestány byly jen návody k trestným činům. Za prosté vyjádření názoru nesmí být nikdo trestán, ani vylučován z veřejného života či vyhazován z práce. Velmi oceňuji vaši aktivitu a připomínání Voltairova citátu, se kterým se naprosto shoduji.

Jan Grois (ČSSD, navrhuje SOM), Znojmo
Určitě souhlasím s podpisem

Daniel Kůs (Piráti), Plzeň
Ano, podpořil bych tyto požadavky a petici jsem podepsal.
Podpis zatím nenalezen.

Miroslava Němcová (ODS), Praha 1
Pod petici se podepíšu, ráda bych se zároveň odvolala na pozici ODS, která je uvedena přímo na stránkách petice... Závěrem bych ráda dodala, že svoboda slova na internetu nezbavuje nikoho odpovědnosti za to, co píše. Musíme si rovněž přiznat, že boj s fake news je složitý v tom, že falešné zprávy často přicházejí ze zemí, kam nedosáhne naše právo (Rusko, Čína), což činí tento boj nerovným. Proto je potřeba vést diskusi o odpovědnosti na sítích a boji proti hybridním hrozbám vážně.

Petici za první měsíc podepsalo již 13 tisíc lidí včetně 50 osobností veřejného života včetně poslanců šesti stran. Budeme rádi, když nám pomůžete získat více podpisů, aby náš hlas zněl silněji. Informujte prosím své blízké, kterým záleží na svobodě slova.

Aktuální informace vždy najdete na www.stop-cenzure.cz 


Marian Kechlibar, Daniel Vávra, Vlastimil Veselý

Petice proti cenzuře sociálních sítí: Co nám odpověděly politické strany

2020-09-25 08:57:36

Vážení signatáři,  

slíbili jsme, že se po zveřejnění petice obrátíme na poslance všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jejich odpovědi zveřejníme v plném znění tak, aby je mohli občané vzít do úvahy před krajskými volbami. Do 21. září měly všechny strany možnost zaslat nám svoje reakce na naše požadavky a odpovědět na následující tři otázky:

1. Podporujete všechny naše tři požadavky? 
2. Pokud ano, co konkrétně uděláte (a do kdy) k tomu, aby mohly být naplněny?
3. Kdo bude za vaše poslance kontaktní osoba pro další komunikaci s námi?

Plníme slib a přinášíme dlouho očekávaná vyjádření, které vás možná u některých překvapí. Pouze tři strany se k tématu stavějí aktivně a vedle zaslané odpovědi projevily i zájem se sejít a na tématu spolupracovat. Třetina zareagovala pouze formálně a třetina se neobtěžovala odpovědět vůbec. I to je obrázek současné politické scény a jejího vztahu ke svobodě slova. Za týden se podle toho můžeme zařídit u voleb.
https://stop-cenzure.cz/2020/09/24/reakce-politickych-stran-na-nasi-petici/

My tímto rozhodně nekončíme a budeme naše požadavky nadále prosazovat s nadějí, že se do diskuse zapojí v příštích týdnech i další strany. Jsme si jisti, že minimálně některé poslance z jejich klubů téma zajímá. Bez svobody projevu totiž není demokracie a některá témata nelze veřejně diskutovat. Zdá se, že většině parlamentních stran to zatím nevadí.


Budeme rádi, když nám pomůžete získat více podpisů, aby náš hlas byl silnější. Aktuální informace vždy najdete na 
www.stop-cenzure.cz  


Marian Kechlibar, Daniel Vávra, Vlastimil Veselý

Petice proti novým formám cenzury: Co přineslo prvních 10 dnů

2020-09-16 16:51:01

Vážení signatáři,  

děkujeme za vaši podporu. V pondělí jsme dosáhli první mety – 10000 podpisů. Počet zahrnuje i ty, které ještě čekají na odkliknutí potvrzujícího mailu (na mnohé stále asi čeká ve složce nevyžádané pošty).  

Výběr více než 40 osobností veřejného života velmi různorodých názorů (včetně např. bývalého guvernéra ČNB, bývalého velvyslance, senátorky a poslanců pěti stran) najdete na našem webu v pravém sloupci, kde pro vás shromažďujeme odkazy na další informace k tématu cenzury na sociálních sítích.  

S našimi požadavky a nabídkou spolupráce jsme se obrátili na premiéra i prezidenta ČR a na *všechny* strany a hnutí zastoupené v Poslanecké sněmovně. Dnes jsme obdrželi první reakce. Všechny zveřejníme cca do týdne, abyste si mohli udělat obrázek o přístupu jednotlivých stran ještě před krajskými volbami.  

Na závěr připomeňme citát z nedávné výzvy německých, švýcarských a rakouských publicistů: "Vyžeňme z veřejné debaty strach a vnesme tam odvahu. Projevme solidaritu s těmi, kteří jsou kvůli svým názorům propouštěni, cenzurováni nebo umlčováni. Ne nutně proto, že jejich názory sdílíme. Dokonce je můžeme odmítat. Ale proto, že je chceme slyšet, abychom si mohli vytvořit názor vlastní. Pojďme vyslat signál odvahy všem lidem ve veřejném životě a postavme se za svoje kolegy. Pojďme společně zvýšit cenu zbabělosti a snížit cenu odvahy.“  

Pomozte nám prosím šířit informace o petici a webu vašim kolegům, přátelům a známým. Koncem září vás budeme informovat o dalším vývoji.    

Všechny vás zdraví  

Marian Kechlibar, Daniel Vávra, Vlastimil Veselý
www.stop-cenzure.cz  


Marian Kechlibar, Daniel Vávra, Vlastimil VeselýSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

kysytään!-- Large modal -->