Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

.

2020-10-27 18:02:43

.


David Petrásek

.

2020-10-23 22:44:48

.


David Petrásek

.

2020-10-22 09:16:52

.


David Petrásek

Byl SARS-CoV-2 izolován? (2. část)

2020-10-21 09:06:36

Definice nezbytných termínů:
purifikace - odstranění veškerých nežádoucích kontaminant z daného vzorku či odstranění co nejvíce kontaminujících sloučenin, aby byla izolovaná látka získána v co nejčistším stavu. (https://labguide.cz/metody/purifikace-nukleovych-kyselin/, http://old-biomikro.vscht.cz/vyuka/ib/skripta.pdf)
izolace - stav, kdy určitá entita je nějak oddělená od jiných (https://cs.wiktionary.org/wiki/izolace#v%C3%BDznam)

Kochovy postuláty, i přes své limitace, slouží jako kritéria pro průkaz příčiny onemocnění. Druhý Kochův postulát uvádí, že mikroorganizmus je nutné izolovat z nemocného organizmu. (https://en.wikipedia.org/wiki/Koch's_postulates, https://jb.asm.org/content/jb/33/1/1.full.pdf)

Arinjay Banerjee spolu s dalšími tvrdí, že od pacientů v Kanadě izolovali SARS-CoV-2. (https://theconversation.com/i-study-viruses-how-our-team-isolated-the-new-coronavirus-to-fight-the-global-pandemic-133675). Fotografie z elektronového mikroskopu ve studii neukazují pouze samotné virové částice, takže se nejedná o izolát SARS-CoV-2. Autoři studie dále uvádí, že pozorovali pouze 'částice podobné virům' a nikoli 'viry': "Je zajímavé, že ačkoliv jsme v primárních CD4+ T buňkách nepozorovali produktivní infekci, elektronovou mikroskopií jsme v těchto buňkách pozorovali částice podobné viru." Do sledované buněčné kultury (Vero E6 buňky) nebyl aplikován virus izolovaný ze stěru dutiny nosní: "Vero E6 buňky jsme inokulovali pomocí vzorků a denně jsme je sledovali pro cytopatický efekt."
(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.04.11.037382v1.full)

CDC tvrdí, že izolovali SARS-CoV-2 od pacienta z USA. Do tkáňové kultury (Vero CCL-81) nebyl vpraven virus izolovaný ze vzorku výtěru orofaryngu a nasofaryngu. Fotografie z elektronového mikroskopu ve studii neukazují pouze samotné virové částice, takže se nejedná o izolát SARS-CoV-2. Studie dále uvádí, že u lidských buněk nebyl pozorován cytopatický efekt, ten byl pozorován pouze u Vero buněk.
(https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article)
Poslechněte si komentář k této studii od lékaře Thomase Cowana: "...COVID-19 je způsoben imaginárním koronavirem, který nemohou najít, nemají jeho obrázky, necharakterizovali ho, nemají genom. V této studii řekli, že našli 37 párů bazí z 30 000 a ty další byly vytvořeny počítačem. Toto jsou fakta a kdokoliv, kdo to chce zpochybnit, prosím pošlete mi další informace, protože my je nemůžeme najít." (https://www.youtube.com/watch?v=ZY1cmB8T_1I)

Co způsobuje spalničky?
Německý virolog a molekulární biolog Dr. Stefan Lanka v roce 2011 nabídnul odměnu ve výši 100 000 EURO tomu, kdo prokáže existenci viru, který způsobuje spalničky. Dr. David Bardens zažaloval Dr. Stefana Lanku, jelikož byl přesvědčen, že má pravdu a Lanka mu má tedy vyplatit odměnu. Tento případ se dostal až k Nejvyššímu německému soudu s tím, že Lanka nakonec nemusel odměnu vyplatit. (https://learninggnm.com/documents/Lanka_Bardens_Trial_E.pdf)

Dr. Stefan Lanka o soudním sporu, o průkazu virů a dalším:
"Virologové věří ve viry, jelikož do tkáně a buněčné kultury přidávájí údajně infikovanou krev, sliny a jiné tělní tekutiny - a to poté, co z dané buněčné kultury odejmuli živiny a až poté, co přidali toxická antibiotika. Věří tomu, že buněčná kultura je poté zabita viry. Nicméně, k úmrtí tkáně a buněk dochází, i když není přidán 'infikovaný' genetický materiál. Virologové si toho evidentně nevšimnuli. Na základě vědeckého uvažování a pravidlech vědeckého počínání měly být provedeny kontrolní experimenty. K tomu, aby se potvrdila nově objevená metoda 'virové propagace', k tomu, aby se zjistilo, zda to nebyla metoda sama o sobě, která způsobila falešný výsledek, vědci by museli provést dodatečné experimenty, nazývané jako negativní kontrolní experimenty, ve kterých by do buněčné kultury přidali sterilní látky nebo látky od zdravých lidí a zvířat. Tyto kontrolní experimenty nebyly dosud v rámci oficiální 'vědy' nikdy provedeny. Během soudního procesu spalniček jsem pověřil nezávislou laboratoř, aby provedla tento kontrolní experiment a výsledkem bylo, že tkáně a buňky umírají kvůli laboratorním podmínkám stejným způsobem, jako když se dostanou do kontaktu s údajně 'infekčním' materiálem. Účel kontrolních experimentů spočívá ve vyloučení možnosti, že by sama použitá metoda či technika zapříčinila výsledek... ...Právně jmenovaný expert během soudního procesu spalniček určil, že stěžejní virologické studie neobsahují kontrolní experimenty... ...Virové testy nenacházejí nic specifického, rozhodně ne nic 'virového' a z tohoto důvodu jsou bezvýznamné... ...Bylo potvrzeno, že dokonce zdravá zvířata, orgány a tkáně při rozkladných procesech uvolňují ty samé rozkladné produkty, které byly předtím špatně pochopené jako 'viry'. Virologie vyvrátila sebe sama... ...S ohledem na všechny lidské, tvířecí či rostlinné 'viry', žádný virus nebyl nikdy současně izolován, vyfotografován v izolované podobě a jeho komponenty biochemicky charakterizovány, z toho 'izolátu'... ...Tkáně a buňky používané pro 'důkaz a propagaci' 'virů', jsou před samotným aktem údajné 'infekce' připravovány velmi speciálním způsobem. Je jim odebráno 80% živin, takže jsou potom 'hladové' a lépe absorbují 'viry'. Jsou ošetřeny antibiotiky proto, aby se vyloučila možnost, že by bakterie, které jsou vždy všudypřítomné ve všech tkáních a sérech, způsobily očekávané úmrtí buněk. Pouze v roce 1972 to bylo potvrzeno experty biochemie, že tato antibiotika samotná, poškozovala a zabíjela buňky, fakt, který virologové předtím ignorovali. 'Hladovění' a 'otrava' je to, co zabíjí buňky, ale to bylo a je stále špatně chápáno jako přítomnost, izolace, efekt a propagace hypotetických virů."
(https://docplayer.org/187581609-Lk-verlags-ug-aids-mers-fehldeutung-virus-von-dr-stefan-lanka.html, v angličtině - https://davidicke.com/wp-content/uploads/2020/07/Paper-Virus-Lanka-002.pdf)

Hans U. P. Tolzin z Německa nabízí 100 000 EURO tomu, kdo poskytne vědeckou studii, která ještě před 11. březnem 2020 prokázala, že SARS-CoV-2 způsoboval nemoc COVID-19. (https://www.impfkritik.de/pressespiegel/2020032201.html)

Byl izolován vir HIV?
V případě viru HIV byly vypsány odměny v přepočtu v řádech statisíců korun za prokázání jeho existence na základě izolace.
Prof. Alexander H. Russell: "Nabízím 10 000 liber prvnímu, kdo prokáže, že 'HIV' existuje... ...Žádná částice 'HIV' nebyla nikdy získána čistá, zbavená kontaminant; ani se nikdy neprokázala existence kompletní „HIV RNA“ (nebo transkribované DNA)..." (https://www.bmj.com/rapid-response/2011/10/28/re-stop-giving-people-toxic-drugs-hiv-does-not-cause-aids, http://www.virusmyth.com/aids/award.htm)

Otázky pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky:
"Byly při studiích cytopatického efektu SARS-CoV-2 provedeny také negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka?"
"Je k dispozici důkaz o tom, že by skutečný izolát SARS-CoV-2, kromě pokusů s tkáňovými kulturami, způsoboval nemoc COVID-19 u pokusných zvířat nebo u lidí?"


David Petrásek

Byl SARS-CoV-2 izolován? (1. část)

2020-10-16 21:51:07

Zpráva CDC z 13. července 2020 uvádí:
"...Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou k dispozici žádné kvantifikované virové izoláty 2019-nCoV, byly testy navržené pro detekci 2019-nCoV RNA otestovány za pomoci uměle vyrobené RNA o plné délce o známém titru, což bylo přidáno k suspenzi sestávající se z lidských adenokarcinomních buněk a virového transportního média, aby se tím napodobil klinický vzorek."
(https://www.fda.gov/media/134922/download)

Zpráva Evropské komise z 16. dubna 2020 uvádí stejné informace jako zpráva CDC z 13. července (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805/attachments/1/translations/en/renditions/native)

Lab COVID-19 uvádí stejné informace jako zpráva CDC z 13. července (https://labcovid19.com/products/cdc-2019-ncov-real-time-rt-pcr-diagnostic-panel/)

Leden 2020: "...virové izoláty jsou nedostupné..." (https://www.researchgate.net/publication/338788554_Detection_of_2019_novel_coronavirus_2019-nCoV_by_real-time_RT-PCR)

Vysvětlení pojmů:
izolát - čistý mikrobiální či virový vzorek, který pochází od infikovaného jedince (https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_isolate, https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/isolation-culture-and-identification-of-viruses/)
virová kvantifikace - zjištění počtu virových částic v daném objemu
titr - způsob vyjádření koncentrace (zde počet RNA na mikrolitr)
suspenze - heterogenní směs obsahující jemné částice, jenž v ní sedimentují


David Petrásek

Co spojuje AIDS a COVID-19?

2020-10-15 22:18:02

Podobně jako u SARS-CoV-2, nedošlo ani u viru HIV k naplnění Kochových postulátů. Stejně jako dnes se i v případě AIDS vynořilo mnoho nesrovnalostí a ozvalo se mnoho odborníků, kteří požadovali přezkoumat celou záležitost. To do hloubky zachycuje informacemi napěchovaný dokumentární film Stephena Allena - 'HIV=AIDS - Fakt nebo podvod?' z roku 1996 (https://www.bitchute.com/video/jlOYVDKb5Edm/). Film obsahuje výpovědi vědců, kteří došli k závěru, že to, co se nazývá jako "AIDS", bylo výsledkem užívání drog (např. heroinu) a také výsledkem vedlejších účinků retrovirotika zidovudinu (AZT). Léčbu toxickým zidovudinem podstupovali i lidé bez symptomů.

Otázka: "Proč vědecká komunita ignoruje nebezpečné důsledky této základní otázky o příčině AIDS? Máme odpověď?"
Dr. Charles Thomas, Jr., Ph. D.: "Ano, při pohledu nazpět jí máme - příliš mnoho lidí na tom vydělává příliš mnoho peněz. A peníze jsou mnohem silnější než pravda."... ... Myslím si, že je to neuvěřitelná bezcitnost, podávat lidem AZT. Rozhodně to není dobrý způsob, jak zabít HIV a mimochodem, proč byste chtěli zabít HIV, když nebylo dokázáno, že způsobuje AIDS?... ... Jsou odpovědní za velmi velmi zavádějící a podvodný test... ...Toto je významná historická událost, která se bude studovat ještě za 100 let - Jak Spojené státy daly světu AIDS."

Dr. Peter Duesberg, Ph. D.: "Ano, po 28 let jsem pracoval ve výzkumu financovaném vládou, ale o to vše jsem přišel od doby, kdy jsem začal zpochybňovat hypotézu AIDS."

AIDS a COVID-19 mají společnou metodu testu - PCR. Podívejme se, co o tom uvádí Česká společnost AIDS pomoc:
"Testy na HIV nikdy nezjišťují přítomnost viru v těle, ale sledují výskyt určitých specifických bílkovin. Těmito bílkovinami jsou protilátky (mezinárodně označované Ab) a antigeny (Ag). Zjišťovat přímo přítomnost viru v těle (tzv. HIV PCR test) je sice také možné, ale toto vyšetření není určeno k diagnostice HIV infekce, je složité, zdlouhavé a drahé, proto se to běžně nedělá. Navíc není přesně stanoveno, kdy lze negativní výsledek takového testu považovat za dostatečně spolehlivý. Z toho vyplývají určitá omezení testů."
(https://www.hiv-testovani.cz/kdy-a-proc-jit-na-test)

Prof. Luc Montagnier (objevitel viru HIV): "... všichni můžeme být mnohokrát vystaveni viru HIV, bez toho aniž bysme zažili chronickou infekci. Náš imunitní systém se dokáže zbavit viru během několika týdnů, pokud je imunitní systém v dobrém stavu. A to je problém lidí v Africe. Jejich strava není dobře vyvážená. Mají oxidativní stres a to i přes to, že nejsou infikováni virem HIV. Takže jejich imunitní systém tedy nefunguje tak, jak má... ...Velmi jednoduchá a nenákladná opatření [antioxidanty, správná výživa, boj s ostatními nemocemi, hygiena], která mohou udělat mnoho. Moje obavy spočívají v akcích Globálního fondu týkající se nákupu léků a tak dále, Billa Gatese a tak dále, pro vakcínu. A tato opatření [správná výživa apod.], nejsou dobře financovaná, nejsou financovaná vůbec nebo to záleží na tamních vládách... [Reportér se ptá:] Ve výživě se netočí tolik peněz, že? [Odpověď:] Ano, není z toho takový profit... ... Ano, toto jsou důležité poznatky, které jsou kompletně ignorovány. Lidé neustále mluví o lécích a o vakcíně. [Ptá se reportéra:] Moje sdělení je jiné než to, co jste slyšeli předtím, že? Je moje sdělení jiné, než to od Anthony Fauciho? [Odpověď reporéra:] Ano"
(https://www.youtube.com/watch?v=XSSpoFq7uhM)

Dr. Kary Mullis: "Pokud existuje důkaz, že HIV způsobuje AIDS, měly by existovat vědecké dokumenty, které buď samy o sobě nebo kolektivně demonstrují tento fakt, a to alespoň s vysokou pravděpodobností. Takový dokument neexistuje."
(https://books.google.cz/books/about/The_HIV_Hoax.html?id=jjHArQEACAAJ&redir_esc=y)

Biochemik Rodney Richards, PhD: "Je pravda, že existuje mnoho vědeckých publikací, které hovoří o falešně pozitivních výsledcích HIV testu, ke kterým dochází díky mnoha odlišným faktorům. Nicméně, chci zdůraznit, že termín 'falešně pozitivní' je chybné označení, jelikož test na HIV neexistuje. Takže, pokud nejsme schopni určit, který vzorek je opravdu pozitivní a který není, tak jak potom můžeme zhodnotit, zda je výsledek dalšího testu falešně pozitivní nebo skutečně pozitivní?" (https://www.youtube.com/watch?v=OajiyoWmKiE&feature=youtu.be)

Dr. Kary Mullis o HIV - https://www.youtube.com/watch?v=sa8hIosYnkw&feature=youtu.be

Z dokumentu 'House of Numbers' - https://www.youtube.com/watch?v=g1wCaXwTRQQ&feature=youtu.be


David Petrásek

Přední epidemiologové vyzývají svět, aby se přešlo na jinou strategii

2020-10-09 10:37:36

 

Jejich mezinárodní petici můžete také podepsat (v češtině): https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-czech/

 

Prof. Martin Kulldorff: "Jedním ze základních principů veřejného zdraví nespočívá v tom, že sledujete pouze jednu nemoc, ale v tom, že musíte veřejné zdraví sledovat zeširoka. Strategie, která se dosud používala, nebyla dobrá pro COVID-19 a nadělala mnoho vedlejších škod... ...A proto si myslíme, že je důležité představit jiný způsob, jak přistupovat ke COVIDU-19. A není to nic převratného. To jsou věci, o kterých se mluvilo již zpočátku v březnu, ale často se zavrhovaly... ... Uděláme lépe, když ochráníme starší lidi a další rizikové skupiny, zatímco necháme děti a mladé lidi žít normálně..."

David Petrásek

Sunetra Gupta: "Zakrývání obličeje bych nechala na vlastním uvážení lidí."

2020-10-07 15:53:41

(https://www.youtube.com/watch?v=waNZOT2ItT0)

Sunetra Gupta je profesorka teoretické epidemiologie na Oxfordu.


David Petrásek

.

2020-10-06 08:12:31

.


David Petrásek

Kary Mullis o PCR (držitel nobelovy ceny za objev PCR)

2020-10-05 10:42:04

(https://www.youtube.com/watch?v=V__Zx0qS7uI&feature=youtu.be nebo https://lbry.tv/@marengeti:c/corporate-greed-aids-santa-monica-1997-07-12-part2:5 - 48:40)

"... Neříká vám, že jste nemocní, a neříká vám, že to, s čím jste skončili, vám opravdu ublíží nebo něco podobného."


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...