Rozvoj železničního spojení Hradec Králové - Pardubice

Kontaktujte autora petice

Poděkování

2017-01-25 21:49:07

Vážení petenti, příznivci železniční dopravy a zájemci o dění ve východních Čechách,

chci Vám na úvod poděkovat za Vaši podporu a za šíření této petice k dalším lidem, pro něž má bezpečná a moderní železnice mezi dvěma východočeskými krajskými městy smysl. Těší mne, že se naplňuje můj předpoklad, s nímž jsem tuto petici zakládal - a sice že ve východních Čechách (a nejenom zde) žije mnohem více těch, kteří projekt výstavby druhé koleje a celkovou modernizaci trati Hradec Králové - Pardubice chápou, vítají a podporují, než těch, kteří se jí za použití všech možných i nemožných prostředků snaží za každou cenu bránit.

A chci vás zároveň upozornit, abychom byli ostražití - aktivisté ze spolku Kaštanka se totiž neštítí čerpat inspiraci ani u podobně škodícího spolku Voda z Tetčic (viz obrázek níže).

FB_Kaštanka1.PNG

Proto vás žádám, abyste tuto petici na podporu modernizace trati Hradec Králové - Pardubice (a rovněž jako protiváhu tohoto spolku) i nadále sdíleli a šířili, a aby se o ní tak dověděli další lidé, pro něž je zdravý rozum a zájmy tisíců cestujících výše než soukromé zájmy několika lokálních aktivistů, schovávané za alej (navíc z nemalé části nemocných) stromů. Nedovolme, aby menšina ohrožovala zájmy většiny (nedejbože tak, jako je tomu u Brna)!

S pozdravem

Martin Šrám


Martin Šrám

Buďme slyšet

2017-01-21 20:21:55

Vážení petenti, příznivci železnice i zájemci o dění ve východních Čechách,

již dlouho sleduji situaci kolem modernizace železniční trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a související škodící činnost aktivistického spolku "Kaštanka". Dlouho jsem si říkal, že přece odpovědní lidé ve vedení města, potažmo státu, nenechají stovku, možná dvě stovky lidí blokovat a ohrožovat realizace veřejně tak významného dopravního projektu, obzvláště v situaci, kdy jsou na něj nyní peníze a hotový projekt - a jde o čas. 

Bohužel dle zpráv z médií i samotného města Hradec Králové je jednání tohoto spolku a jeho manipulacím věnována pro mne až nepochopitelná pozornost jak ze strany médií, tak ze strany odpovědných orgánů. A čím hůře, jsou prezentovány zcela nesmyslné názory, že tento spolek jedná v zájmu obyvatel Hradce Králové a zastupuje většinový názor.

Osobně jsem vyčkával, zda se na scéně neobjeví nějaká osobnost či sdružení lidí, kteří dají skupinově najevo zájem o rozvoj našeho města, celého regionu a tolik potřebné zlepšení a modernizaci dopravní infrastruktury - vytvoří nanejvýše potřebnou opozici spolku "Kaštanka". Bohužel dosud nikdo takový nevystoupil, vždy šlo pouze o názory jednotlivců - byť četné, leč neorganizované a bez patřičné pozornosti a dopadu. A tak jsem se v emocích rozhodl vytvořit tuto petici a co nejrychleji ji zveřejnit.

Poslední kapkou v mém rozhodování byl článek v Deníku, reagující na otevřený dopis spolku "Kaštanka", který bych si dovolil označit až za nestoudnou drzost. Možná je to i tím, že si těchto pár sobců, hájících si své malé soukromé zájmy, uvědomuje absenci jakékoliv protiváhy a neostýchá se vystupovat jménem všech obyvatel Hradce Králové. A tak je tu nyní tato petice, jsme tu my a jsme slyšet!

Spolek "Kaštanka" městu například v dopisu vyčítá, že "svým chováním a jednáním vzbuzuje u veřejnosti velkou nelibost a roztrpčenost." Já jsem naopak přesvědčen, že velkou nelibost a roztrpčenost vzbuzuje u veřejnosti chování a jednání těchto křiklounů bydlících v oné lokalitě, za každou cenu bránících realizaci projektu. Kaštanka, jakkoliv je esteticky pěkná, si k tomu byla vzata pouze jako rukojmí dané skupiny aktivistů - navíc je třeba mít na zřeteli, že s alejí se na daném městském pozemku nikdy nepočítalo, vznikla tam nekoncepčně, byla tolerována jako dočasná - a především pak zasahuje do ochranného pásma dráhy, které upravuje Zákon o drahách (č. 266/94 Sb).

Snad tato petice stvrzená našimi podpisy pomůže dodat odpovědným osobám a institucím odvahu, aby se nenechaly zastrašit jednou zájmovou nátlakovou skupinou a rozhodovaly ve veřejném zájmu, v zájmu majority nás občanů a voličů.

Děkuji vám za podporu dobré (a důležité!) věci rozvoje železnice mezi dvěma krajskými městy, děkuji za šíření petice a získávání dalších podporovatelů a věřím, že v tomto případě zvítězí zdravý rozum - jinak se rovnou můžeme vrátit zpátky na stromy.

Martin Šrám


Martin ŠrámSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...