Rozvoj železničního spojení Hradec Králové - Pardubice

Chceme tímto jménem obyvatel Hradce Králové a cestujících, využívajících železniční dopravu, vyjádřit plnou podporu městu Hradec Králové, Správě železniční dopravní cesty, s.o. a dalším zainteresovaným subjektům ve věci projektu zdvoukolejnění a modernizace železničního úseku Hradec Králové - Pardubice.

Jedná se o velkou příležitost pro dopravu v kontextu celých východních Čech a vzhledem k připravenému projektu a momentálně dostupným prostředkům pro jeho realizaci by byla veliká chyba ji promarnit, a poškodit tak zájmy Hradce Králové a jeho obyvatel.

Chceme zároveň ostře odmítnout pseudoargumenty a obstrukce ze strany aktivistického spolku "Kaštanka", představujícího jednak promile z celkového počtu obyvatel města Hradce Králové a především hájícího pouze své soukromé zájmy na úkor většiny. Ohrazujeme se proti jejich manipulativním až demagogickým krokům proti tomuto projektu, používajícím mnohdy polopravdy a zastrašování méně informovaných spoluobčanů, a žádáme odpovědné instituce, aby na jejich nátlak nebyl v rozhodování o projektu brán zřetel. Chceme tomuto obstruujícímu spolku být jakousi protiváhou a dát najevo, že tento spolek nevystupuje jménem občanů Hradce Králové, neprezentuje jejich názory a nehájí veřejný zájem.

Žádáme odpovědné představitele města Hradce Králové, aby se nenechali zastrašit a zatlačit do kouta spolkem "Kaštanka" a naopak konali ve prospěch naprosté většiny občanů města a za účelem rozvoje města Hradce Králové a jeho dopravní infrastruktury. Jde nejen o prospěch obyvatel města, ale rovněž tisíců cestujících z celé České republiky, využívajících železniční uzel v Pardubicích, a pracujících, studentů i turistů využívajících ke každodenní přepravě mezi dvěma krajskými městy železnici coby alternativní způsob hromadné dopravy.

Naším přáním je rychlá a kvalitní realizace projektu zdvoukolejnění a modernizace trati Hradec Králové - Pardubice v celé její délce, tedy včetně úseku Hradec Králové - Opatovice n/L-Pohřebačka. V plném rozsahu, bez kompromisů a s v souladu se současnými technickými a bezpečnostními možnostmi a požadavky. Vnímáme důležitost rychlého započetí prací nejen z důvodu časově omezené dostupnosti prostředků pro tuto stavbu, ale také s ohledem na související další důležité dopravní stavby v Hradci Králové (rekonstrukce a rozšíření silničního podjezdu do Kuklen, rekonstrukce a modernizace budovy i kolejiště hlavního nádraží, zamýšlené vybudování železničního koridoru z Prahy do Chocně). Přitom souhlasíme i s nutnými úpravami nejbližšího okolí železnice za účelem jejího rozšíření a zabezpečení, včetně případného kácení stromů, nacházejících se beztak v ochranném pásmu dráhy a původně nekoncepčně vysázených.

 

Ing. Martin Šrám, Albertova 652/7, 500 02 Hradec Králové


Martin Šrám    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Martin Šrám, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...