Petice proti odvolání starostky obce Loučná nad Desnou paní Petry Harazímové, MBA

PETICE

· dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

proti odvolání starostky obce paní Petry Harazímové, MBA.

My, níže podepsaní občané obce Loučná nad Desnou, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním paní Petry Harazímové, MBA z funkce starostky naší obce.

Odvolání starostky dne 25. 3. 2019 a způsob jeho provedení považujeme za porušení základních principů demokracie. Níže jmenovaní zastupitelé nerespektovali naše právo vyjádřit se a být o tomto faktu informování předem. Jejich chování bylo nestandardní, netransparentní, nekorektní a v rozporu s ustanovením § 93 odst. 1 a 2 zákona o obcích.

Pokud dochází k tak významné změně ve vedení obce, jakým odvolání starostky bezpochyby je, měli by mít občané možnost se takového jednání zastupitelstva účastnit, resp. být dopředu informováni o jeho programu.

Domníváme se, že takové konání nesmíme nechat bez reakce, nesmíme si nechat líbit zvůli několika jedinců, kteří nejsou ochotni s občany komunikovat a odpovídat na jejich otázky. Na veřejném zasedání bylo patrné, že paní starostka má absolutní většinovou podporu přítomných občanů, přesto nebyl nikdo z šesti zastupitelů ochoten občany vyslechnout, zodpovědět jim legitimně na položené otázky.

Paní Petra Harazímová, MBA pracovala ve vedení obce s plným nasazením a vždy s úmysly prospět především občanům. Oceňujeme práci, kterou nová starostka započala a chceme, aby měla možnost v ní pokračovat.

Volili jsme zastupitelstvo obce a věřili jsme, že bude pracovat pro dobro obce a nás občanů. Mezitím se jen neustále hádáte a měníte to, na čem jste se původně dohodli. Přestaňte už konečně brzdit rozvoj naší obce a bojovat jen o politickou moc a Váš osobní prospěch. Udělejte to nejlepší, co pro naši obec udělat můžete!

My, níže podepsaní, vyslovujeme tímto nedůvěru zastupitelům: Jaroslavu Sembdnerovi, Ing. Davidu Chytilovi, Mgr. Janě Staňkové, Pavlu Třískovi, Petru Švecovi a Ing. Miroslavu Pospíšilovi a žádáme je, aby se vzdali mandátu zastupitele.

Pozn.: Petici je možné podepsat v tištěné podobě na vybraných místech v obci Loučná nad Desnou, případně i elektronicky. V případě, že bude podpis uveden vícekrát, bude započítán pouze 1x.

Za petiční výbor:

Jitka Fabiánová Loučná nad Desnou 82, 788 11

Vlasta Krůželová Loučná nad Desnou 23, 788 11

Alena Holacká Loučná nad Desnou 70, 788 11


Andrea Chlebaňová    Kontaktujte autora petice