NE KONKURSU NA ZUŠ ČERNOŠICE!

http://www.stjoseph.cz/zus2.jpg

Konkursy na místa ředitelů škol mají opodstatnění tehdy, požaduje-li to po zřizovateli zákon či existují-li nepříznivé okolnosti, znemožňující dobrý chod a rozvoj školy. Jsme toho názoru, že ani jedno v případě ZUŠ Černošice neplatí. Novela školského zákona, jak dosvědčuje její aktuální výklad, zveřejněný MŠMT a potvrzený Legislativní radou vlády, konkursy na místa ředitelů škol, působících v této funkci po dobu šesti a více let, pouze umožňuje, nikoli nařizuje.

Nejsou nám známy ani jiné okolnosti, které by vyhlášení konkursu rozumně odůvodňovaly. Vztahy mezi učiteli a rodiči jsou, ve srovnání s mnoha jinými školami, velmi dobré a o všechny vyučované obory je mezi dětmi z Černošic a okolí veliký zájem. Pedagogický sbor táhne za jeden provaz a ve vztahu k rodičům a širší veřejnosti působí celistvým dojmem.

Neodmítáme konkurs na ředitele školy z toho důvodu, že bychom zpochybňovali lidské či odborné kvality protikandidátů současné ředitelky ZUŠ Ludmily Plzákové. Jsme však toho názoru, že není rozumné ohrožovat okolnostmi nevynuceným konkursem dílo, jež nese dobré plody.

http://www.stjoseph.cz/zus.jpg

Organizátory petice můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu peticezus@email.cz

Adresátem petice je  Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.

Za organizátory petice děkuje


Mgr. Michal Semín    Kontaktujte autora petice