Změna ústavy - zrušení amnestie, omezení milostí

My níže podepsaní,

považujeme amnestii vyhlášenou prezidentem 1.1.2013 za skandální svým rozsahem i odůvodněním. Plnou zodpovědnost nese nejen prezident, selhal zde i premiér, který bez projednání ve vládě amnestii podepsal a tím za ní převzal plnou politickou odpovědnost.

Protože se prokázalo, že instituty amnestie a milostí lze zneužívat, obracíme se na na poslance a senátory, aby změnili Ústavu České republiky.

Chceme žít v právním státě a proto žádáme:

a) zrušení institutu amnestie bez náhrady (Čl. 63 (1) Prezident republiky dále .. k) má právo udělovat amnestii) 

b) změnu úpravy milostí (abolice) tak, že je nutný souhlas ministra spravedlnosti s jejím udělením (Čl. 62 Prezident republiky ..g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, Čl. 63 (1) Prezident republiky dále ..j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo)

 

 


Milan Hamerský, archivmh@seznam.cz    Kontaktujte autora petice