PETICE ZA ZLEPŠENÍ REALIZACE STAVBY NOVÉ KOMUNIKACE V PODĚBRADECH V ULICI REVOLUČNÍ A SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

PETICE ZA ZLEPŠENÍ REALIZACE STAVBY NOVÉ KOMUNIKACE V PODĚBRADECH V ULICI REVOLUČNÍ A SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV
dle
čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní,

žádáme o posouzení realizace stavby komunikace „III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční; Poděbrady, Poděbrady III, Revoluční“ na pozemcích parc. č. 2974/4, 3966, 3972, 3984/1, 3988, 4115/4, (PK) 3982/1 v katastrálním území Poděbrady.

Realizací výše uvedené stavby dojde k významnému zhoršení stávajícího stavu, a to zejména ve smyslu bezpečnosti silničního provozu. Oproti původnímu řešení totiž dochází k

  • zhoršení podmínek pro cyklisty a úplnému opomenutí jejich potřeb;
  • zvýšení obrubníků a tím de facto zúžení silnice v ul. Revoluční;
  • zúžení křižovatky ulic Revoluční a Ovocná, extrémní zhoršení jejího průjezdu;
  • zhoršení a zpomalení průjezdu křižovatkou ulic Revoluční a Za nádražím.

Uvedené změny vedou ke zpomalení provozu a vzniku nebezpečných situací. Nové provedení silnic nutí řidiče vjíždět do protisměru a porušovat pravidla silničního provozu (technicky není jiný průjezd možný). V důsledku výstavby zvýšených obrub v ulici Revoluční je navíc cyklistům znemožněno sjet ze silnice v případě nebezpečí. Rekonstrukce není dotaženo po celé ulici Revoluční, což vede k neuspokojivé situaci obyvatel této části.

K zúžení komunikace bude navíc dále dynamicky docházet z důvodu snížení počtu parkovacích míst a odůvodněné potřeby obyvatel Poděbrad bezpečně parkovat u svých domovů.

Tímto město Poděbrady a Krajský úřad Středočeského kraje žádáme, aby přezkoumaly výše uvedenou stavbu a zajistily změnu projektu stavby, případně přijaly jiná opatření tak, aby dotčené komunikace neohrožovaly bezpečnost a zdraví účastníků provozu, např. snížením rychlosti, zpomalovacími pásy, zřízením samostatného pruhu pro cyklisty, zabezpečenými přechody pro chodce.

Zároveň tímto žádáme Radu města města Poděbrady, aby výše uvedené předložila zastupitelům města Poděbrady jako kvalifikovanou žádost občanů města Poděbrady dle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a tuto vysoce neuspokojivou situaci projednali a přijali usnesení, kterým starostu města pověří přijetím opatření k tomu, aby dotčené komunikace neohrožovaly bezpečnost a zdraví účastníků provozu.


Pavel Jireček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Pavel Jireček, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...