Zlepšení podmínek ve věznicích a částečná amnestie

P E T I C E

 

dle čl.18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č.85/1990 Sb. O právu petičním

 

 

 

 

 

My níže podepsaní občané tohoto státu,státu Česká republika, prostřednictvím této petice žádáme, aby se zvýšil zájem ze strany představitelů našeho státu, justice, členů parlamentu, členů senátu, zdělovacích prostředků, tisku a tím i široké veřejnosti o celkové dění a situaci v našem vězeňství, a tohlavně v posledních měsících.

 

Všichni jež jsou ve výkonu trestu, ať již z jakýchkoliv důvodů, jsou to vždy lidé, tak jako ostatní, jsou členy naší společnosti, jsou články lidského společenství.

Je nutné a především lidské se o tyto zajímat a ne jen odsuzovat.

Z pohledu společnosti jen odsuzovat je špatné, ale ještě horší je nezájem.

Odsuzovat je jedna věc, je to věcí názoru, či náhledu jednotlivce, nezájem a snaha něco zlepšit, to je ze všeho snad to nejhorší.

Toto je nutné změnit.

Aby se něco změnilo, hlavně k lepšímu, je třeba mít hlavně zájem, snahu a dbát na dodržování zákona ve všech směrech, který platí pro obě strany a nedělá rozdílu mezi lidmi, kteří jsou v normálním životě a lidmi, kteří jsou tam někde, o které se nejeví zájem a mnohdy naše společnost o nich ani neví.

 

 

Obsah a cíl naší Petice

 

1. celkové zlepšení úrovně zdravotnické péče ve věznicích

2. uvážlivě postupovat při ukládání kázeňských trestů ve výkonu trestu odnětí svobody

3. zvážit možnost amnestie u zbytků vybraných trestů z důvodu přeplněnosti věznic

4. zvážit možnost amnestie u zbytků vybraných trestů z důvodu současné pandemické situace

5. nastavit komunikaci Vězeňské služby s medii pro větší informovanost veřejnosti

6. dosáhnout zlepšení fungování Probační služby a jiných obdobných složek

7. zvážit možnosti návštěv ve věznicích za určitých podmínek

 

 

 

Předem děkujeme za váš zájem.

 

Za petiční výbor:

 

Michaela Benešová, Chroustov 106, p.s.č. 28902

Tereza Valachová, Dřínov 62, p.s.č. 27745

Vladimír Grygar Scarabelli, Podivice 93, 68321

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Vladimír Grygar Scarabelli, Podivice 93 psč. 68321


Michaela Benešová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michaela Benešová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...