Zřízení veřejné ZŠ v budově bývalé ZŠ Vlastina nyní v pronájmu soukromé školy PBIS

Adresujeme tuto petici starostovi MČ Praha 6 Mgr. Jakubu Stárkovi, statutárnímu místostarostovi MgA. Petru Prokopovi zodpovědnému za správu majetku, hospodářskou politiku, koncepci a strategický plán, místostarostce Ing. Marianě Čapkové, zodpovědné za školství a též celému zastupitelstvu MČ Praha 6.  

Žádáme, aby MČ Praha 6 dodržela svůj závazek, že budova bývalé ZŠ Vlastina, nyní v pronájmu soukromé školy PBIS, bude od 1. 9. 2025 plně k dispozici pro účely veřejného školství. Požadujeme, aby byla budova využita MČ Praha 6 pro řešení kapacit ve veřejných základních školách v této spádové oblasti a budova byla tedy převedena pod odbor školství.  

Důvody, které nás vedou k výše uvedeným požadavkům, jsou následující:

  1. Probíhající developerské projekty v lokalitách Drnovská a Nová Ruzyně zvýší nároky na kapacitu ZŠ Dědina a ZŠ Ruzyně, které se již nyní pohybují na svém maximu. V rámci projektu spol. Finep v ul. Drnovská se předpokládá, že bude v 1. a 2. etapě postaveno téměř 700 bytů. Odhaduje se nastěhování cca 1500 obyvatel, z toho 180 dětí školního věku. Nyní je 1. etapa již k nastěhování. V lokalitě se buduje řada dalších developerských projektů např. RD Ruzyně spol. MS-INVEST, 20 rodinných domů bude k nastěhování koncem roku 2023.
  2. Od školního roku 2022/2023 se v budově PBIS nachází detašované pracoviště ZŠ Dědina. V letošním školním roce zde má škola k dispozici dvě učebny. V následujících 2 letech může ZŠ Dědina navyšovat počet učeben na Vlastině vždy o max. 2 ročně dle podnájemní smlouvy uzavřené mezi MČ a PBIS do 31. 8. 2025. Ve školním roce 2024/2025 budou učebny využívat 4-5 tříd waldorfského směru. Při podpisu této smlouvy, která prodloužila podnájem PBIS o 3 roky, zřizovatel jasně deklaroval, že od 1. 9. 2025 bude budova využita pro veřejné školství s tím, že se předpokládá, že se do budovy Vlastina postupně přesune celá waldorfská část ZŠ Dědina, a tedy obě části školy, klasická i waldorfská, budou využívat samostatnou budovu. Zároveň se v budově ZŠ Dědina uvolní potřebné kapacity pro přijetí spádových dětí.
  3. V létě 2025 by mělo započít plánované navyšování kapacit ZŠ Dědina v podobě nástavby v rozsahu 4 tříd a s tím související rekonstrukce jídelny. Stavební práce zasáhnou celý pavilon, který dnes využívá waldorfská část školy a pravděpodobně také několik tříd, které dnes využívá klasická část. Bude tedy třeba vyřešit přesun většiny tříd z prostoru, kde budou stavební práce probíhat. Náhradní prostory by mohla poskytnout právě bývalá ZŠ Vlastina.
  4. V kontextu celé Prahy 6, kdy při loňském zápisu proběhlo losování mezi spádovými dětmi u 3 škol, považujeme řešení situace navýšením počtu dětí ve třídách za dlouhodobě nemožné. Využití budovy bývalé ZŠ Vlastina pro potřeby veřejného školství by přispělo k řešení také tohoto problému.   

KPŠ při ZŠ Dědina z.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji KPŠ při ZŠ Dědina z.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...