Zastavme protiústavní praktiky vlády Andreje Babiše!

My níže podepsaní vás, vážené poslankyně a vážení poslanci žádáme, abyste věnovali svoji plnou pozornost protiústavnímu jednání naší vlády. Svoji prosbu zdůvodňujeme následovně:

S narůstajícími obavami sledujeme kroky vlády, které postupně oklešťují všechna naše základní práva a svobody. Tato omezení bychom jako loajální občané České republiky, kteří vždy jednali s úctou ke svému státu, byli ochotni následovat, jestliže by respektovala náš ústavní systém, demokracii, právní stát, neničila by naši budoucnost a byla ve prospěch našeho zdraví. Je nepřijatelné, že vládu nad naší zemí uzurpoval jediný člověk, který část své moci předal v rozporu s pravidly pro tuto situaci nastavenými několika dalším lidem. Těm nyní náleží rozhodovat o každém našem kroku.

S narůstajícími obavami sledujeme, že se rozhodování o našich životech neděje na základě vědeckých poznatků a názorů tříbených ve vzájemných poradách, nenaplňuje se pandemický plán a už vůbec ne požadavky nouzového a krizového zákona. Téměř každý den se dozvídáme o dalších a dalších omezeních, která ale nejsou nijak odůvodněna a co hůř, ani nejsou občanům řádně a včas oznamována. Dokonce nejsou tato opatření ani veřejnosti a veřejnému zdraví prospěšná nebo mu přímo škodí. Téměř každý den je občanům vyhrožováno novými a novými restrikcemi.

S narůstajícími obavami sledujeme, že jste se, vy, poslankyně a poslanci, doposud nevyjádřili k bezprecedentnímu omezení lidských práv. Chápeme, že situace není snadná a jsme si vědomi toho, že nouzový stav nastolen být mohl a měl. Nerozumíme ale tomu, proč jste nesplnili svoji povinnost a neprojednali jste vyhlášení nouzového stavu. Neumíme si představit, že souhlasíte s tím, jakým způsobem premiér svoje postavení zneužívá ke škodě občanů České republiky. Prosíme proto vás, naše volené zástupce, abyste řádně kontrolovali kroky vlády a požadovali jejich zdůvodnění. Pomozte nám zajistit, aby vždy a za každých okolností byla nezbytná opatření přijímána v úzké spolupráci s předními odborníky.

S narůstajícími obavami sledujeme sílící touhu některých občanů po tvrdé vládě. Zostřené tresty, enormní pokuty za přestupky, policejní kontroly a udavačství. Na sociálních sítích sílí napětí, které mnohdy přerůstá až v přání ubližovat druhým a volání po exemplárních trestech, nezřídka zastřelení nebo alespoň brutálnímu ublížení na zdraví. Vedle toho se běžným jevem, který potvrdil i prezident ve svém projevu, stává snaha umlčet názorové oponenty. Nemyslíme si, že ti, kdo nyní kritizují, mají mlčet.

Není v našich silách dál bojovat za demokracii o samotě. Proto vás vyzýváme a žádáme ze všech svých sil, abyste se za občany České republiky otevřeně postavili. Prosíme vás, abyste nedovolili další porušování základních lidských práv. Doufáme, že učiníte vše pro to, aby nouzový stav nepokračoval v podobě, v jaké byl naším premiérem nastolen. Prosíme, zamezte tomu, aby vláda občanům lhala, aby je popravdě a včas neinformovala. Zajistěte, aby byla naše práva co nejvíce šetřena a aby byla přijata taková opatření, která povedou k potřebné pomoci zdravotníkům, ochraně nemocných a slabých a současně nezničí naši zemi.

Prosíme, nezůstávejte nečinní a nemlčte.

Děkujeme.


Vendula Zahumenská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vendula Zahumenská svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...