Petice za vybudování železniční zastávky Nymburk–Jankovice

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byla do projektu Modernizace traťového úseku Nymburk hl. n. – Lysá nad Labem *), který je právě ve fázi zadání, zahrnuta nová zastávka Nymburk–Jankovice.

Mohlo by jít o poslední možnost, jak ovlivnit výslednou podobu tohoto projektu.

 

I. Prolog

V západní části Nymburka oddělené od městského centra tratí směr Poříčany se třemi železničními přejezdy žije již nyní bezmála třetina obyvatel Nymburka. Jedná se o Sídliště Drahelice (tzv. „staré sídliště“), Sídliště Jankovice a další zástavbu rodinných i bytových domů, která se velmi intenzívně rozrůstá. Většina obyvatel těchto městských částí má železniční stanici Nymburk hlavní nádraží za hranicí přirozené pěší dostupnosti.

 

II. Nádraží je daleko

Od severního okraje Sídliště Jankovice je hlavní nádraží vzdáleno 1,2 km, od severního okraje Sídliště Drahelice již 1,7 km a od toho jižního 2,3 km. Zástavba na okraji Drahelic je vzdálena od nádraží více než 4 km.

 

III. Dopravní komplikace

Řada lidí tak k cestě na nádraží používá automobil a dochází ke kolapsům již tak zahlcených  železničních přejezdů i celé severní části města. Oblast kolem hlavního nádraží je během všedních dní přeplněna parkujícími auty a navýšení kapacity novým parkovištěm na manipulační ploše se zcela minulo účinkem, pouze přilákalo ještě více automobilů.

 

IV. Budoucnost bude problémy ještě více prohlubovat

Na základě platného územního plánu je předpokládán další rozsáhlý rozvoj obytných souborů na západním okraji města. Jejich obyvatelé, byť žijící v relativní blízkosti železniční trati Nymburk - Lysá nad Labem - Praha, budou bez výstavby nové zastávky stále odkázáni při cestě na vlak na silniční dopravu. Ti, kteří využívají vlaky k dennímu dojíždění do zaměstnání v Praze, si navíc cestu ještě více časově prodlužují, protože se pohybují opačným směrem, než kterým ve skutečnosti potřebují.

 

V. Východisko – nová železniční zastávka

Zřízení nové zastávky Nymburk–Jankovice by přiblížilo dostupnost vlaku pro výše zmíněné obyvatele více než o 1 km. Nedílnou součástí by se v případě realizace stalo kapacitní parkoviště a dostatečný počet míst pro odkládání jízdních kol (např. cyklověž). Především by se ale stal vlak pro tisíce obyvatel snadno dosažitelným pěšky. Byly by vytvořeny předpoklady pro vznik nového městského mikrocentra umožňujícího rozvoj dalších zařízení, jenž je ve staré zástavbě omezený (školství, zdravotnictví a další občanská vybavenost).

 

VI. Přínos by to byl pro všechny

Realizace nové železniční zastávky by byla přínosem pro všechny zainteresované subjekty:

a) Pro obyvatele městského centra včetně okolí hlavního nádraží zklidněním dopravy a snížením požadavků na parkovací místa.

b) Pro obyvatele západní části města včetně předpokládané budoucí zástavby radikální změnou v dostupnosti železniční dopravy, zkrácením dojezdového času mezi bydlištěm a zaměstnáním a v neposlední řadě zcela novou perspektivou rozvoje této části města.

c) Pro správu města novými možnostmi v plánování rozvoje města a dopravy na jeho teritoriu a zvýhodněním výchozí pozice při nutných budoucích jednáních o řešení situace kolem využití železniční stanice Nymburk město, zejména poté, co do ní bude zatím stále diskutovaným způsobem zaústěna dvoukolejná trať, jejímž úkolem bude především připojení železniční infrastruktury na dálkové vysokorychlostní tratě, nikoliv plnění požadavků regionální dopravy.

d) Pro subjekty železniční dopravy (MD ČR, Správu železnic, IDSK, České dráhy a další železniční dopravce) odtížení frekvence cestujících v rychlících relace R10 Praha – Hradec Králové při současném zachování nebo zlepšení ekonomických parametrů relace osobní dopravy v úseku Nymburk hl. n. – Lysá nad Labem – Praha.

 

VI. Nová zastávka má podporu již řadu let

Výstavba zastávky Nymburk–Jankovice je zároveň v souladu s Dokumentem pro společné zasedání Výboru pro dopravu Středočeského kraje a Výboru pro dopravu a evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 5. 2015 v němž je zastávka uvedena mezi požadavky na nové železniční zastávky na území Středočeského kraje s prioritou 1.

 

VI. Když to jde jinde, proč by to nešlo v Nymburce

Jedním z uváděných argumentů proti výstavbě zastávky je krátká vzdálenost okolních zastávek, mezi hlavním nádražím a zastávkou Kamenné Zboží je to 3,1 km. Protiargumentem může být např. zastávka Čelákovice-Jiřina, která se nachází v obdobné vzdálenosti od železniční stanice a v jejíž docházkové vzdálenosti se nachází pouze zástavba rodinných domů, zatímco v blízkosti budoucí zastávky Nymburk–Jankovice se jedná o několikapodlažní bytovou zástavbu, odkud velké množství lidí jezdí za zaměstnáním do Prahy a kde je předpokládán další rozvoj města. Stejně tak i zastávky Stratov a Ostrá či stanice Neratovice a nedávno zprovozněná zastávka Neratovice sídliště jsou od sebe vzdáleny pouhých 1,2 km.

 

Jsme přesvědčeni, že zřízení zastávky Nymburk–Jankovice je významné z hlediska dopravní obslužnosti a zároveň se stane jedním ze zásadních opatření, umožňujících řešit kolabující  dopravu v ulicích Nymburka i celkovou koncepci městské a regionální dopravy v našem rozvíjejícím se sídle.

Děkujeme!

 

Za petiční výbor:

Jan Ritter, Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk

Ivan Černovský, Mikoláše Alše 1895, 288 02 Nymburk

Kateřina Bínová, Dědinova 1922, 288 02 Nymburk

Petr Procházka, Hrnčířova 1927, 288 02 Nymburk

Marek Mejzr, Jasmínová 2146, 288 02 Nymburk

Barbora Pěničková, Růžová 2142, 288 02 Nymburk

 

*) viz Interaktivní mapa na stránkách Správy železnic, stavba S-08

 

Jankovice_prac_220720_06.jpg

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Ritter svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...