Zámek Buštěhrad

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Středočeský kraj, aby jako majitel většinové části buštěhradského zámku započal a dokončil jeho rekonstrukci. Tato petice je podporována zastupitelstvem a vedením města Buštěhradu.

         Buštěhradský zámek je nejvýraznější dominanta ve městě i okolí. Stavba vznikala v letech 1699 – 1705 v barokním slohu. U jejího zrodu stála osobnost Anny Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské, později přešel do rukou vládnoucího habsburského rodu. Prošel několika přestavbami, v polovině 18. století se na úpravách zámku podílel například významný barokní stavitel K. I. Dientzenhoffer. Zámek ve své historii mnohokrát hostil významné osobnosti, jako např. francouzského krále Karla X., věhlasného geologa J. Barrande, či spisovatele F. René vicomta de Chateaubriand. Ještě do 80. let 20. století měl zámek svou náplň a byl udržován.

           Zámecký areál získalo město do vlastnictví roku 2003 od firmy, která jej nechala zchátrat tak, že byla přímo ohrožena jeho existence, přestože tušilo, že záchrana bude zdlouhavá a nákladná, a samo město na to nebude svými finančními možnostmi stačit. Uvědomovalo si ale, že zámek má pro město klíčový význam, jeho navrácením do života města obyvatelé získají novou kulturní a společenskou vybavenost, krásné prostředí, které bude významným přínosem nikoliv jen pro město, ale pro celé okolí. Do loňského roku město samo na opravy vynaložilo kolem 30 mil. Kč, z toho asi polovinu činily dotace. Opravy postupovaly pomalu, ale promyšleně s pomocí fundovaných odborníků, podařilo se zajistit rozsáhlé havárie, opravit krovy a střechy (dokumentaci obnovy i rozvahy o budoucím využití lze sledovat na webu města: ). Zámecký areál, přestože zchátralý, je cennou, autenticky zachovalou památkou,  pro svůj region neobyčejně významnou.  

         Občané, vědomi si omezených možností malého města, tak roku 2010 velmi uvítali rozhodnutí Středočeského kraje převzít většinovou část zámku a zrekonstruovat ji k dalšímu využití a potřebám Středočeského kraje. Zdálo se, že zámek konečně získal silného investora, který bude schopen dokončit náročnou rekonstrukci. Veřejnost již nyní oceňuje přerod zámeckého parku, který rozkvétá před očima v důsledku úprav ze strany kraje, a z něhož bude mít užitek široká veřejnost. Zámecký park je nejrozsáhlejší zelenou plochou ve městě, a byla velká škoda, že doposud nemohla být využívána. Naději na brzké dokončení obnovy zámku však vystřídalo obrovské zklamání. Občané města jsou velmi rozčarováni z toho, že pod vlivem aféry pana Ratha by mělo být opuštěno od tak bohulibého záměru, jakým je záchrana zámku. Město, které věnovalo záchraně tolik úsilí, by mělo být ještě více postiženo tím, že zámek bude ponechán napospas svému osudu?

           Vzhledem k vynaloženému úsilí a úctě k lidem, kteří se dlouhé roky o záchranu zámku zasazovali, vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům, vzhledem k potřebě záchrany mimořádně významné památky, žádáme Středočeský kraj, aby dostál svým smluvním závazkům mezi městem Buštěhrad a Středočeským krajem, ponechal si zámek ve vlastnictví a neupouštěl od záměru rekonstrukce, naopak započal s jeho realizací, jakmile to bude možné. Občané nechtějí být svědky smutného konce zámku v ruinách podobně, jako dopadl buštěhradský hrad v minulosti. Kdo jiný, než Středočeský kraj, by měl opravit památku významnou pro celý region, jestliže tato náročná oprava je zjevně nad možnosti Buštěhradu? Neměl by kraj menším obcím pomáhat právě takovýmto způsobem? Záměr na rekonstrukci zámku není pouze zbytečnou libůstkou bývalého pana hejtmana. Je to naplňování vize, o které město usiluje již řadu let. Je to historický počin, v jehož dokončení doufá prakticky celý Buštěhrad.

Děkujeme.

Za petiční výbor: 

Ing.arch. Daniela Javorčeková, Ing. Jiří Janouškovec


Daniela Javorčeková    Kontaktujte autora petice