Zachraňte krásné Podyjí před obrovskými větrníky

http://www.novy-hradek.eu/data/editor/0cs_5_big.jpg?gcm_date=1383752400Dle předběžných informací se plánuje při moravsko-rakouské hranici v Podyjí výstavba 26 - 31 větrných elektráren o výšce cca 150m (resp. s vrtulí až 200m), tzv. Větrný park Sever (Windpark Nord). Investorem jsou tři příhraniční rakouské obce Hardegg, Weitersfeld a Langau ve spolupráci s Rakouskými spolkovými lesy. Oblast výstavby by měla mít výměru 600 ha. Plánovaná lokalita výstavby přiléhá nejen těsně ke státní hranici ČR, ale i k bilaterálnímu národnímu parku NP Thayatal / NP Podyjí.

Na moravské straně sousedí zasažená lokalita s regiony Vranovska a jižního Jemnicka, ve kterých žijeme, působíme nebo kam se rádi jezdíme rekreovat. Jelikož předpokládáme, že případný větrný park by negativně ovlivnil nejen další působení podnikatelských subjektů na Vranovsku, ale i život celé oblasti, chtěli bychom se k záměru výstavby touto peticí vyjádřit.

Vranovsko je v největší míře závislé na rekreaci a turistickém ruchu, a to i včetně podnikatelských aktivit. Hosté sem přijíždějí především jako do venkovské a přírodní lokality. Blízkost obrovských technicko-průmyslových větrných elektráren zásadně změní celkový ráz krajiny, což povede ke snížení renomé lokality, jakožto významné rekreační destinace.

Vranovsko a NP Podyjí / Thayatal jsou jedinečnou přírodní oblastí s množstvím historických památek. Jedinečnost těchto míst podtrhuje množství vyhlídek s přirozeným přírodním pozadím. Vzhledem k obrovským vertikálním rozměrům “větrníků” by se v budoucnu stal dominantou převážné většiny scenérií právě plánovaný Větrný park Sever. Například již z dálky viditelná dominanta vranovského zámku na pozadí “točících se obrů” by již určitě nebyla objektem atraktivních fotografií umísťovaných na prospekty lákající k návštěvě.

Obáváme se, že především vizuální dopad stavby větrného parku by měl velmi neblahý vliv na stávající dobré jméno celé rekreační destinace Vranovska a Podyjí. Již nyní je Vranovsko zařazeno mezi strukturálně postižená místa v rámci jižní Moravy. Podnikatelé i státní správa a obecní samosprávy se snaží maximálně zlepšit podmínky života místních občanů. Lze však s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že návštěvnost celé oblasti by se výstavbou větrného parku snížila, což by negativně působilo i na podnikání: snížení počtu hostů/zakázek, zmenšení výnosů z podnikání, znehodnocení vynaložených investic, pokles cen nemovitostí… Uvedené záležitosti by pak způsobily další vylidňování jihozápadní Moravy.

Upozorňujeme, že ani situace na rakouské straně hranice nebude diametrálně odlišná.

Argumenty proti výstavbě jsou přirozeně i v oblasti zákonem hlídané ochrany přírody a krajiny, kde se ztotožňujeme se stanovisky Národního parku Podyjí a jeho rakouského protějšku Nationalpark Thayatal. Touto peticí však chceme upozornit především na nejdůležitější aspekty, které se bezprostředně dotýkají místních obyvatel a podnikatelů a potažmo i dalšího života a rozvoje Vranovska.

Věříme, že ze strany patřičných rakouských orgánů bude vůle ještě jednou komplexně posoudit veškeré argumenty, a záměr výstavby Větrného parku Sever přehodnotit. Myslíme si, že by byla nenahraditelná škoda, kdyby se kvůli lokálním ekonomickým zájmům a krátkodobým konjukturálním trendům nevratně poškodila a zničila historická krajina našeho regionu, zděděná po generacích našich předchůdců.

 

 


Jiří Kacetl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jiří Kacetl bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...