Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Krnov

grafika_mates.jpgMy, obyvatelé regionu na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje a občané ČR si uvědomujeme kulturní, architektonickou a estetickou hodnotu nádražních budov na trati Olomouc- Bruntál – Krnov, která byla zprovozněna v roce 1872. Nádraží byla vystavěna již v době vzniku této železnice a přes jejich neutěšený stav stále dotváří atmosféru turisticky atraktivního regionu, kterým tato trať prochází.

Plánované demoliční práce na objektu v Dětřichově nad Bystřicí nás znepokojují, a proto požadujeme:

1) Zastavení plánované demolice nádraží v Dětřichově a plánovaných částečných demolic nádraží v Moravském Berouně a Valšově a upuštění od dalších plánovaných demolic nádražních budov nebo jejich částí na trati Olomouc– Krnov. Současně požadujeme zastavení všech projekčních prací, které k demolicím či necitlivým stavebním úpravám povedou.

2) Změnu projektových dokumentací tak, aby byl při rekonstrukcích objektů zachován historicky autentický architektonický ráz těchto staveb a aby příprava i realizace rekonstrukcí byla konzultována s Národním památkovým ústavem jako garantem citlivé rekonstrukce těchto historických objektů.

3) Přizvat k jednání o budoucnosti jednotlivých nádraží zástupce místních i krajských samospráv, místních akčních skupin, spolků a zástupce místních aktivních občanů s cílem využít potenciál v současnosti nevyužitých prostor uvnitř těchto budov.

V roce 2022 si připomeneme 150 let železniční dopravy na Moravskoslezské centrální dráze, která propojila Olomouc s Krnovem a Opavou. Věříme, že toto významné výročí můžeme oslavit na nádražích, které budou zrekonstruovány citlivě - s úctou k architektonickým hodnotám a bohaté historii této železnice. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci Správy železnic, krajů, obcí a spolků se podaří nalézt vhodné využití těchto budov a zároveň poskytnout odpovídající komfort a služby pro cestující.
DSC_2356.JPG


Mgr. Ivo Dokoupil - Hnutí DUHA Jeseníky    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Ivo Dokoupil - Hnutí DUHA Jeseníky svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )