Zachování přechodu P391 přes železniční trať 149 Karlovy Vary – Mariánské Lázně v místní části Doubí, Karlovy Vary

V souvislosti s rekonstrukcí trati 149 z Karlových Varů do Mariánských Lázní byl zrušen přechod přes trať P391 v Doubí, Karlovy Vary, který byl a stále je hojně využíván jak pěšími, tak cyklisty. Tento přechod je přirozeně výrazně více využíván k tranzitu cyklotrasy 2017, kdy hlavní proud denně jede nikoliv po značené trase přes železniční přejezd v ulici k Linhartu, ale pokračuje z Garibaldiho ulice rovně Terezínskou ke hřbitovu a dále lesní cestou právě na přechod P391, kde opět naváže na trasu 2017. Zároveň je tento přechod ve vysoké frekvenci využíván pěšími včetně rodin s dětmi a seniory. Tento proud nelze administrativním zrušením ovlivnit a dochází tak k tomu, že lidé překonávají tuto trať v tomto místě stejně, nicméně nyní daleko nebezpečněji přes bariéru výškově vyvýšeného kolejiště se strouhou na obou stranách. Bude tak nepochybně docházet k nebezpečným situacím, kdy cyklisté a mnohdy rodiny s dětmi a starší lidé budou tuto bariéru překonávat.

Žádáme proto zachování přechodu P391 na trati 149 z pohledu bezpečnosti lidí, dříve, než dojde k nebezpečným situacím a možnému střetu s projíždějícím vlakem.

Poloha na mapě: https://mapy.cz/s/kasusufabu

Obrázek_WhatsApp,_2024-05-13_v_19.08_.54_4ee79c16_1.jpg


Petr Kulhánek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Kulhánek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...